Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Start sloop Meibloemsite Gent geeft zuurstof aan Brugse Poort

Gerelateerde onderwerpen :

,
Start sloop Meibloemsite Gent geeft zuurstof aan Brugse Poort

In Gent beginnen volgende week de sloopwerken op de Meibloemsite in de Brugse Poort. Na de aankoop van de site is dit een tweede belangrijke stap in de transformatie van deze plek tot groene ontmoetingsruimte voor de buurt. Door een deel van de bebouwing te verwijderen komt er meer ruimte voor groen. De resterende gebouwen worden opnieuw veilig gemaakt voor een tijdelijke invulling vanaf 2019.

De zogenaamde ‘Meibloemsite’ bevindt zich tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat en bestaat uit de voormalige bowling Meibloem en een oude meubelfabriek. Op vraag van de buurt zal de bestaande bebouwing hier plaats maken voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en openbaar groen. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’.

Omstreeks de jongste eeuwwisseling besliste het Gentse stadsbestuur om de herwaardering van de wijken in de negentiende-eeuwse gordel rond de stad prioritair aan te pakken, wijk per wijk. Dat maakte het mogelijk om beschikbare middelen, subsidies en medewerkers te concentreren en zo alomvattende en ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten op te zetten. De Brugse Poort werd als eerste aangepakt. Onder de noemer ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ ontstonden plannen om de buurt te herwaarderen, te herstructureren én de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

Een eerste speerpunt in de plannen was de aanleg van een ‘zachte ruggengraat’ doorheen de wijk, een verkeersluwe as die verschillende functies in de wijk met elkaar verbindt. Die kreeg de naam ‘De Rode Loper’, met de Kastanjestraat als belangrijkste element. Daarnaast koos de stad voor verschillende kleinere ingrepen, die de bewoners en andere partners tegelijk stimuleren om zelf in de wijk te investeren. Verschillende wijkpartners sprongen op de kar van het stadsvernieuwingsproject. Drie sociale huisvestingsmaatschappijen bouwden nieuwe sociale woningen en buurtparken; de kringloopwinkel, het wijkgezondheidscentrum en een sociaal-artistieke organisatie zetten een nieuw gebouw neer; en heel wat wijkbewoners renoveerden hun woning.

“Het volledige binnengebied van de Meibloemsite is ruim 8.000 m² groot, leent zich zowel voor binnen- als buitenactiviteiten en biedt dus heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Een ontwerp voor de vernieuwde site is er nog niet, maar in afwachting doet het stadsontwikkelingsbedrijf al het mogelijke om hier alvast ruimte te creëren voor meer groen en tijdelijk gebruik. Daarom gaan we nu alvast over tot sloop”, verklaart Sven Taeldeman, voorzitter van sogent en schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen.

Sloop en sanering

De delen van de bebouwing die zich in te slechte staat bevinden, worden gesloopt. Het gaat om de volledige bowling en de stallen achter de oude meubelfabriek. De sloopwerken beginnen in de week van 17 september. Als alles vlot verloopt, zullen de afbraakwerken klaar zijn tegen de kerstvakantie.

In het voorjaar van 2019 zullen ook delen van de grond op de site gesaneerd worden, omdat daar net zoals in delen van de te slopen bebouwing asbest is aangetroffen. Sogent laat het asbest veilig en zorgvuldig verwijderen. Zodra de sloop en de sanering achter de rug zijn, kan de site al in gebruik genomen worden voor tijdelijke invulling. De resterende gebouwen zullen weer aangesloten worden op het elektriciteitsnet en tevens opnieuw veilig gemaakt worden in functie van tijdelijk gebruik vanaf 2019. In afwachting van de definitieve inrichting van de site, biedt dit de kans om nieuwe dingen uit te proberen die nuttig of aangenaam kunnen zijn voor de buurt. Er zal samen met de buurt ook een participatietraject in gang worden gezet om de definitieve bestemming concreet vorm te geven.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels