Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Video

Start planproces K-R8

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Start planproces K-R8

De Vlaamse regering keurde op 19 juli op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) de startnota goed van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) ‘K-R8 - Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving’.

Het voorgenomen plan omvat de omgeving tussen de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en rond de autosnelweg E17/A14. “De ringweg R8 rond Kortrijk werd ongeveer 30 jaar geleden in gebruik genomen. Sindsdien nam het auto- en vrachtwagenverkeer sterk toe wat de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Kortrijkse regio bedreigt. Via een integrale en participatieve aanpak wil het plan de leefbaarheid in de omgeving van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost verhogen”, zegt Koen Van den Heuvel.

Ring sluiten

De verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en het al dan niet sluiten van de ring R8 tussen deze complexen wordt niet louter op zich bekeken, maar wel in samenhang met het inzetten op alternatieve mobiliteitsoplossingen en het nadenken over de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer, het aanmoedigen van verschillende vormen van gedeelde mobiliteit, het realiseren van veilige fietsverbindingen,… en het evalueren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden moeten bijdragen tot de oplossing.

“In functie van de realisatie van het actieprogramma voor de Kortrijkse regio, kiest de Vlaamse regering voor de geïntegreerde planprocedure van een grup. Die aanpak ligt ook in de lijn van de inbreng vanuit de vier dialoogmarkten en onlinebevraging tijdens de voorbereidende fase van het planproces, waarin het belang van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de directe omgeving van de weginfrastructuur werd onderstreept”, stelt Koen Van den Heuvel.

Het departement Omgeving organiseert van 17 september tot 15 november een publieke consultatie over deze startnota. Hierbij kan iedereen kennis nemen van het planvoornemen en de methodiek van het onderzoek. Tevens kunnen suggesties worden gedaan voor (bijkomende) alternatieven die bij de planmilieueffectenrapportage (plan-mer) onderzocht zullen worden. In deze mer zullen alle verkeerskundig haalbare oplossingen voor Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, met of zonder sluiting van de ringweg R8, uit het verkennende mobiliteitsonderzoek worden onderzocht op hun milieueffecten. De inbreng moet zorgen voor een verdere verfijning van de startnota die opnieuw publiek zal worden gemaakt.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft zopas de definitieve vaststelling van het prup Omleidingsweg Anzegem goedgekeurd. De aanleg van de ringweg zal door het Vlaams Agentschap van Wegen en Verkeer gebeuren, omdat de provincie niet langer[…]

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Dilbeek stelt masterplan Keperenberg voor

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Vlaamse regering draagt zes gewestwegen over aan Mechelen

Meer artikels