Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Start bouw nieuwe Parkwegbrug in Heverlee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Start bouw nieuwe Parkwegbrug in Heverlee

Op deze plek wordt de nieuwe Parkwegbrug gerealiseerd ter vervanging van de oude brug uit 1941 die werd afgebroken.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel begint met de bouw van de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee (Leuven). Fietsers en voetgangers zullen midden 2020 opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite, over de spoorlijn Leuven-Ottignies. Infrabel investeert 1,2 miljoen € in dit project.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Na de voorbereidende werken (afbakenen van de bouwwerfzone, het  maken van proefsleuven, …) zullen de nieuwe landhoofden (de ondersteuning) van de spoorbrug vanaf eind september ter plaatse worden gebouwd. Daarna zal het brugdek van de nieuwe brug worden opgetrokken uit verschillende geprefabriceerde liggers waarop U-vormige dekelementen worden geplaatst. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor aan de kant van de Tivolistraat over een afstand van 1 km. 
 
De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 m breed zijn en wordt op dezelfde locatie, tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat, gebouwd. Aan beide zijden van het spoor zal een werfzone afgebakend worden die volledig wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen om deze infrastructuurwerken volgens planning en op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Het grootste deel van de werken kan overdag worden uitgevoerd. Gedurende enkele weekendnachten zullen werkzaamheden boven de spoorlijn Leuven-Ottignies (lijn 139) gebeuren. 
 
In het voorjaar van 2016 brokkelden stenen naar beneden aan de zijkant van de Parkwegbrug. Dat gebeurde als gevolg van het bezwijken van de landhoofden, de steunpunten in het talud of de spoorberm. Omdat de stabiliteitsproblemen te groot waren, was de brug die dateerde uit 1941 niet meer te herstellen en werd ze enkele weken later uit veiligheidsoverwegingen volledig afgebroken.
 
De bouw van een tijdelijke brug was geen optie omdat de bestaande landhoofden niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren. Er zouden in ieder geval nieuwe landhoofden moeten gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn moeten deze diep gefundeerd worden. Dit maakt dat ook voor een tijdelijke brug dezelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zouden geweest zijn als voor de definitieve brug. Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich op een erfgoedsite en moet dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken.
 
Het Leuvense stadsbestuur is zeer tevreden dat Infrabel begint met de bouw van de nieuwe brug. Voor de vele scholieren, fietsers en joggers is de brug een belangrijke en veilige verbinding naar de Parkabdij en naar de school. “De komst van de nieuwe brug is erg goed nieuws. Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg, het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor, de heraanleg van de Martelarenlaan en de heropening van de Tivolibrug zal de nieuwe Parkwegbrug het comfort voor de fietser in deze omgeving enorm verhogen”, aldus schepen van Openbare Werken Dirk Vansina en schepen van Mobiliteit David Dessers.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Leuven bezig met voorbereiding groot mobiliteitsproject Diestsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven werken samen met De Lijn en de provincie Vlaams-Brabant aan de toekomstige herinrichting van het gebied tussen de Diestsesteenweg, de IJzerenwegstraat en de Oude Diestsesteenweg. Om de[…]

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Infrastructuur in Vlaanderen en Nederland kampt met dezelfde uitdagingen

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Historische hangbrug in stadspark Antwerpen weer in gebruik

Merelbeke neemt afscheid van Bergwijkbrug

Merelbeke neemt afscheid van Bergwijkbrug

Meer artikels