Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stargate-project moet Brussels Airport groener en duurzamer maken

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stargate-project moet Brussels Airport groener en duurzamer maken

De partners van het Stargate-project stelden het initiatief voor in de Skyhal op Brussels Airport.

Het Stargate-project van Brussels Airport, dat via de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg, is officieel gelanceerd. De komende vijf jaar werkt Brussels Airport samen met een consortium van 21 partners aan een dertigtal projecten om de luchtvaart en luchthavens groener en duurzamer te maken. Concreet komen er op de luchthaven onder meer een eigen menginstallatie voor biobrandstof, elektrisch grondafhandelingsmateriaal en wordt er gewerkt aan een nieuwe innovatie om het proefdraaien van motoren stiller te maken.
Na een oproep van de Europese Commissie nam Brussels Airport eind vorig jaar het initiatief om samen met 21 partners, waaronder drie Europese luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, mobiliteits- en kennisinstellingen en lokale overheden, een ambitieus programma met de naam Stargate in te dienen om innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een versnelde transitie naar een groenere luchtvaart. Het Stargate-project van Brussels Airport werd geselecteerd en krijgt binnen de Europese Green Deal 24,8 miljoen € subsidies om deze projecten in de komende jaren te realiseren.
 
“Met Stargate willen we samen met onze partners laten zien dat een duurzamere luchtvaart mogelijk is en dat we daar het voortouw in willen nemen. Door samenwerking en innovatie willen we een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen waar we voor staan. Met het Stargate-project zullen we biobrandstoffen voor vliegtuigen op het terrein van de luchthaven ontwikkelen, de grondoperaties duurzamer maken, en van luchthavens nog meer intermodale hubs maken, waarbij alternatieven voor de wagen nog toegankelijker worden.”
 
“Door kennis en ervaringen uit te wisselen met onze partners kunnen wij van elkaar leren en zullen wij ook de concrete projecten die op Brussels Airport succesvol blijken, als eerste op onze partnerluchthavens kunnen uitrollen. We bekijken ook samenwerkingsmogelijkheden met de omwonenden, bijvoorbeeld rond hernieuwbare energie. Daarnaast hebben de initiatieven rond de modal split voor hen natuurlijk ook een positieve impact”, zegt Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport.
 
30 projecten

Stargate omvat een dertigtal kleinere en grote projecten gericht op drie grote pijlers: de verdere decarbonisatie van de luchthavenoperaties, het verbeteren van de lokale omgevingskwaliteit en het verbeteren van de modal split. Inzake decarbonisatie wordt de komende jaren onder meer ingezet op elektrisch taxiën, elektrisch brondafhandelingsmateriaal en grondafhandelingsmateriaal op waterstof. DHL heeft als partner binnen het consortium momenteel de eerste elektrische grondafhandelingstoestellen aangekocht om deze in de praktijk te testen.
 
Er zal ook een menginstallatie voor biobrandstof komen op Brussels Airport. Daarmee wordt ze de eerste luchthaven ter wereld waar ter plaatse kerosine met biobrandstof wordt gemengd. Daarbij kan stelselmatig het aandeel biobrandstof worden verhoogd. De luchtvaartmaatschappijen binnen Stargate (Brussels Airlines, TUI en DHL) zullen als eersten hiermee vliegen. Aansluitend bij dit project wordt ook gewerkt aan het ontwikkelen van een elektrische brandstoftruck en het ophalen van afvalvetten en -oliën die voor die biobrandstof kunnen worden gebruikt.
 
Op het vlak van stroomproductie wordt bekeken hoe het aanbod hernieuwbare energie kan worden uitgebreid en daarbij worden ook samenwerkingsmogelijkheden met de buurgemeenten onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een bijkomend zonnepanelenpark, en er komt ook een haalbaarheidsstudie voor het bouwen van een biovergister op de luchthaven, waar organisch afval van de luchthavenbedrijven en indien mogelijk ook de buurgemeenten kan worden omgezet in energie.
 
Omgevingskwaliteit
 
Wat betreft de lokale omgevingskwaliteit wordt ingezet op het verfijnen van bestaande technieken en innovatie. Dat gaat om het verbeteren van de vluchtefficiëntie en groene landingen, een landingstechniek die zorgt voor minder brandstofverbruik, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een nieuwe innovatie die het grondgeluid en de uitstoot bij het proefdraaien van vliegtuigen drastisch zou kunnen verminderen.
 
Tot slot wil Stargate ook de mobiliteit op en rond luchthavens verbeteren en alternatieven voor de wagen stimuleren, door onder meer voor passagiers die met de trein komen oplossingen voor hun bagage te onderzoeken en uit te testen en in samenwerking met NMBS de toegankelijkheid van het treinstation te optimaliseren. Er zal ook worden ingezet op digitalisatie en manieren om mobiliteitsinformatie nog centraler en vollediger beschikbaar te maken voor de passagiers.
 
Voor Stargate werkt Brussels Airport samen met 21 partners uit heel Europa, waarbij onder meer ook drie andere luchthavens: Athens International Airport, Budapest Airport en Toulouse Blagnac Airport. Deze luchthavens zijn net als Brussels Airport reeds CO2-neutraal voor hun eigen operaties en hebben elk hun eigen accenten op het vlak van duurzaamheid. Binnen Stargate zullen de luchthavens hun kennis en ervaring uitwisselen en wat succesvol blijkt op Brussels Airport, zal op deze andere luchthavens  ook worden uitgerold en toegepast.
 
"De noodzaak om te reageren op de klimaatnoodtoestand is nog nooit zo duidelijk geweest en de industrie gaat in op die uitdaging. Met Stargate willen wij de invoering van duurzame vliegtuigbrandstof, emissievrije voertuigen, groene waterstof en andere oplossingen versnellen. Daarbij zullen we ook een bijdrage leveren vanuit onze eigen expertise, gezien we al meer dan een decennium werken aan koolstofreductie, met name via de toepassing van grootschalige projecten rond zonne-energie binnen het luchthavendomein. Het zal ook een kans bieden om via digitalisering de milieuprestaties te verbeteren, niet alleen wat emissies betreft, maar ook op vlak van circulaire economie en geluid’, zegt Yiannis N. Paraschis, de CEO van Athens International Airport.
 
De andere partners in het consortium zijn Brussels Airlines, TUI, DHL Aviation, Engie Laborelec, Air Cargo Belgium, Skytanking, skeyes, To70, Lux Mobility, Universiteit Hasselt, expertisecentrum Erasmus UPT, IES R&D, Sopra Steria, de provincie Vlaams-Brabant, Quatra, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de NMBS en het Vlaams Instituut voor Logistiek.
Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Duurzaamheid prioritair bij de bouw van nieuwe gevangenis in Haren

Duurzaamheid prioritair bij de bouw van nieuwe gevangenis in Haren

In Haren (Brussel) werd zopas de nieuwe gevangenissite officieel ingehuldigd. De gevangenis biedt plaats aan 1.190 gedetineerden en werd gebouwd volgens een vernieuwend ontwerp waarbij duurzaamheid voorop stond. Ze bestaat uit verschillende[…]

Een milieupaspoort voor elk product

Een milieupaspoort voor elk product

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Voorzichtig optimisme over aardwarmteproject in Mol

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Baksteenproducent Vandersanden plaatst eigen windturbine in Lanklaar

Meer artikels