Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stappenplan kan erfgoed in parochiekerken redden

Gerelateerde onderwerpen :

Stappenplan kan erfgoed in parochiekerken redden

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) lanceert samen met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken in Vlaanderen. In de context van het wijzigende parochielandschap zijn kerkbesturen steeds meer op zoek naar concreet advies bij het beheer van erfgoed in de parochiekerk. Het nieuwe stappenplan wil hierop een antwoord bieden.

Er beweegt wat in het kerkenlandschap. Op verschillende niveaus wordt nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van de parochiekerken in Vlaanderen. Sommige kerken krijgen naast de religieuze functie ook een andere invulling, en af en toe krijgen kerkgebouwen zelfs een geheel andere bestemming. Dat heeft ook een impact op de omvangrijke collectie voorwerpen die zich in deze kerken bevinden. Meestal kunnen niet alle objecten ter plaatse bewaard blijven. Het beheren van dit waardevolle religieuze patrimonium is een belangrijke taak die op de schouders van de kerkbesturen komt te liggen.

Het begrijpen van de collectie, het selecteren van de juiste stukken en het bepalen van een gepaste herbestemming kunnen erg lastig zijn. Om kerkbesturen hierbij te steunen, ontwikkelde het CRKC samen met de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen een stappenplan voor het waarderen, selecteren en herbestemmen van roerend religieus erfgoed in parochiekerken. De nieuwe tool loodst je stap voor stap doorheen dit moeilijke proces. Zo helpt hij kerkbesturen om correct met het erfgoed om te gaan en verantwoorde keuzes te maken. Bovendien houdt de methodiek rekening met de kerkelijke richtlijnen en het wettelijke kader. Het stappenplan is volledig online beschikbaar op de website www.stappenplanreligieuserfgoed.be.

Expertisecentrum

Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van Park in Heverlee en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, het beheer en de valorisatie van het roerend en onroerend religieus erfgoed in Vlaanderen.

Het departement Religieus Cultureel Erfgoed maakt inventarissen van het roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het is het aanspreekpunt voor de valorisatie, het medegebruik en de neven- en herbestemming van cultusgebouwen voor de openbare eredienst. CRKC voert tevens het beheer van het Museum Parkabdij ? museum voor religie, kunst en cultuur, dat in de abdij van Park wordt uitgebouwd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Financiering onroerend erfgoed hertekend

Financiering onroerend erfgoed hertekend

De Vlaamse regering geeft op voorstel van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de financiering van het onroerend erfgoed een nieuwe dynamiek. “De nieuwe regels moeten zorgen voor een snellere en meer betrouwbare[…]

22/09/2020 | ErfgoedVlaamse Regering
Tervuren herontwikkelt historische Panquin-site

Tervuren herontwikkelt historische Panquin-site

Restauratie Belfort en Lakenhalle Ieper van start

Restauratie Belfort en Lakenhalle Ieper van start

Leuven restaureert middeleeuwse Handbooghof

Leuven restaureert middeleeuwse Handbooghof

Meer artikels