Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stap vooruit in strijd tegen sociale dumping

Stap vooruit in strijd tegen sociale dumping

© Spiber.de - stock.adobe.com

Gedetacheerde werknemers moeten evenveel loon en premies krijgen als hun niet-gedetacheerde lokale collega’s en een detachering mag maximum 12 maanden duren, eventueel verlengbaar met zes maanden.

Daarover bereikten de onderhandelaars van de 28 lidstaten, het Europese parlement en de Europese Commissie een akkoord. Bouwunie is tevreden dat de Europese arbeidsmarkt iets eerlijker wordt. Ook Unizo noemt het zopas bereikte akkoord over de aangescherpte Europese detacheringsrichtlijn een belangrijke stap vooruit, maar stipt aan dat de overgangsperiode naar de nieuwe regeling twee jaar duurt en dat het debat over waar de sociale bijdragen worden betaald nog lang niet is afgerond. Unizo wijst er ook op dat de maatregel niet mag leiden tot een verschuiving naar de schijnzelfstandigheid. N-VA vindt het jammer dat de transportsector uit het akkoord is gehouden.

“We zijn uiteraard tevreden dat gedetacheerde werknemers zoals Oost-Europese bouwvakkers voortaan hetzelfde loon moeten krijgen als Vlaamse werknemers. Sociale dumping teistert immers al veel te lang onze arbeidsmarkt. Deze buitenlandse werknemers zullen echter nog steeds hun sociale bijdragen in hun land van oorsprong kunnen betalen. Doorgaans liggen deze bijdragen een pak lager en de controle op de betaling ervan laat vaak te wensen over. Eurocommissaris Marianne Thyssen weigert dit achterpoortje te sluiten door de inning in het land van oorsprong te behouden. Dat schaadt de concurrentiepositie van onze werknemers”, zegt N-VA-Europarlementslid Helga Stevens.

Marianne Thyssen © European Union , 2018   /  Source: EC - Audiovisual Service   /   Photo: Gaspare Dario Pignatelli

Transportsector

“Bovendien werd de transportsector, die nochtans kreunt onder de sociale misbruiken, uit het akkoord gehouden. Er is inderdaad nood aan bijzondere transportwetgeving, maar op deze manier riskeren onze Vlaamse chauffeurs volledig in de kou te blijven staan. Het is immers helemaal niet zeker dat er een afzonderlijke regeling komt. Voor chauffeurs geldt het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats’ dus nog (lang) niet”, vult Europarlementslid Mark Demesmaeker aan.

De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. In de periode 2012-2017 gingen hierdoor meer dan 18.000 bouwarbeidersjobs verloren, terwijl in dezelfde periode het aantal gedetacheerden in de bouw meer dan verdubbelde tot bijna 48.000. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek is eerlijk en rechtvaardig.

Ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen echter goedkoper omdat ze daar lagere socialezekerheidsbijdragen betalen. Bouwunie stelde daarom al eerder voor om ook de Europese inningsregels van de socialezekerheidsbijdragen aan te passen. Als het gastland de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers zou innen en verrekenen met het land van herkomst, dan zou ook dit verschil verdwijnen.

Ook de detacheringstermijn zou voor Bouwunie nog korter mogen zijn dan 12 maanden. In het Belgische Plan voor Eerlijke Concurrentie van de bouwsector, ondertekend door de betrokken ministers, is specifiek voor de bouwsector een detacheringstermijn van zes maanden overeengekomen die na controle van de voorwaarden hernieuwbaar is. De gemiddelde detacheringstermijn bedraagt trouwens vier maanden. Bouwunie rekent erop dat de regering dit engagement nakomt.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, noemt het bereikte akkoord  een goede zaak. “Vele lokale kmo-werkgevers ondervinden oneerlijke concurrentie van bedrijven die ongeremd werknemers uit Oost-Europese lidstaten inschakelen aan veel lagere lonen. We zeggen dan ook al jaren dat deze vorm van concurrentievervalsing moet stoppen. De maximumtermijn van 12 maanden voor detacheringen, met de mogelijkheid tot verlenging met zes maanden, is niet te restrictief en schept de nodige duidelijkheid. We stellen ook vast dat de mogelijkheid om een specifieke regeling uit te werken voor de transportsector in het akkoord overeind is gebleven”, aldus Van Assche.

Twee jaar geduld

“Toch zijn we er nog niet met deze nieuwe stap vanuit Europa. Met deze goedkeuring hebben we weliswaar een erg belangrijke kaap genomen, maar we zullen nog twee jaar geduld moeten oefenen eer de overgangsperiode van de huidige naar de nieuwe regeling is afgelopen. Bovendien is het debat over de sociale zekerheid in het geval van detachering hiermee nog lang niet afgerond. Voorlopig zullen gedetacheerde werknemers en hun werkgevers sociale bijdragen blijven betalen in het uitzendende land. In de Oost-Europese landen liggen de tarieven substantieel lager dan in België, waardoor deze werknemers op de Belgische markt goedkoper blijven dan Belgische werknemers. Hier moet Europa dus nog aandacht blijven aan schenken en voort aan werken”, waarschuwt de topman van Unizo.

Danny Van Assche vraagt ook aan Europa welke flankerende (controle)maatregelen worden voorzien om te voorkomen dat vele gedetacheerde werknemers door de nieuwe regels richting schijnzelfstandigheid opschuiven. “Want ook daar zijn onze lokale kmo-werkgevers allerminst van gediend. De ene vorm van oneerlijke concurrentie mag niet vervangen worden door een andere”, besluit hij.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Bouwvacatures bereiken ongeziene hoogte

Volgens de jongste gegevens van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) telt de bouwsector op dit moment meer dan 8.900 vacatures. Daarmee bereikt de sector een ongeziene piek. Alleen al in de maand juni zijn er[…]

01/09/2022 | Actueel
Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Bouwsector begeleidt asielzoekers naar werk

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Arbeidsmarkt kende vorig jaar een nooit geziene heropleving

Meer artikels