Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stadsvlucht jonge gezinnen neemt opnieuw toe

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stadsvlucht jonge gezinnen neemt opnieuw toe

Het woonproject Doktoren is volgens Philippe Janssens van Immpact een schoolvoorbeeld van waar we met stadsontwikkeling anno 2019 in ons land naartoe moeten.

Jonge gezinnen blijven opnieuw minder lang in onze centrumsteden hangen. Zo neemt de stadsvlucht in Leuven en Mechelen sinds 2016 met gemiddeld 48% toe. In acht van de dertien centrumsteden neemt de stadsvlucht naar de rand flink toe, waardoor die in snel tempo verstedelijkt.

Antwerpen is traditioneel de stad waar de exodus van jonge gezinnen het hoogste ligt: het aantal in 2018 is dan ook het op één na hoogste: 8.183 millennials ruilden de grootstad toen in voor een gemeente in de rand terwijl er maar 4.780 bijkwamen, een verschil van 3.403. Ter vergelijking: in 2015 waren dat er nog maar 2.629. De cijfers zijn afkomstig van het statistiekenbureau Statbel en werden geanalyseerd door vastgoedontwikkelaar Immpact.

“Jonge koppels willen graag in de stad wonen, onder andere omwille van de bereikbaarheid, het culturele aanbod, hun sociale leven, enz. Maar de vastgoedprijzen maken die wens dikwijls onbetaalbaar. Als er niets verandert zal de stadsvlucht van de jonge gezinnen in de toekomst alleen maar stijgen. De uittocht kan enkel stoppen als er nieuw betaalbaar vastgoed komt en er voldoende gevarieerd aanbod is”, zegt Philippe Janssens, CEO van Immpact.De stadsvlucht groeit vooral in de centrumsteden Gent, Leuven, Mechelen, Roeselare, Kortrijk, Turnhout, Oostende en Antwerpen. Waar de cijfers in 2014 nog een lichte afname vertoonden, is dat sinds 2017 dus opnieuw anders. Vooral Gent springt eruit: daar lag het aantal jonge gezinnen die de stad ontvluchten nooit zo hoog in de laatste tien jaar. Ook Leuven valt op. Daar vertrokken liefst 1.307 jonge gezinnen meer dan dat er in 2018 bijkwamen. In 2016 lag dat aantal nog maar op 858.

Niet in alle centrumsteden neemt de stadsvlucht toe. In Hasselt en Genk vertrokken in 2014 nog respectievelijk 226 en 133 jonge gezinnen. Vandaag zijn dat er nog maar 24 en 53. Ook Brugge doet het vrij goed. De beste leerling van de klas is zonder twijfel Aalst. In plaats van vertrekkende gezinnen, komen er in de Oost-Vlaamse centrumstad almaar meer jonge gezinnen bij. Sinds 2015 hebben zich in Aalst 587 meer jonge gezinnen gesetteld dan dat er vertrokken. Ook Sint-Niklaas wint aan populariteit bij de millennials.

Tabel: De stadsvlucht bij jonge gezinnen in de centrumsteden. De cijfers tonen het verschil tussen het aantal jonge gezinnen die de stad verlieten én het aantal die er dat jaar bijkwamen. In 2018 verlieten in Roeselare bijvoorbeeld 143 jonge gezinnen méér de stad dan dat er bijkwamen.


“De hoge woningprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van stadsvlucht: jonge gezinnen verhuizen naar de stadsrand omdat het daar goedkoper is of omdat ze daar gemakkelijker een huis met een tuin vinden voor de kinderen. Opvallend is dat de meeste jonge mensen niet ver uit de stad trekken, maar er meestal vlak naast gaan wonen. Daardoor zien we dat de stadsranden aan het verstedelijken zijn. Dat kan op termijn wel gevaarlijk worden als ook daar de vastgoedprijzen gaan stijgen”, waarschuwt Philippe Janssens.

Anderzijds lijkt het erop dat steeds meer 65-plussers langer blijven wonen in de centrumsteden. Vooral in Mechelen en Gent is dit het geval. In Gent bleven vorig jaar ongeveer 17% meer senioren in de stad wonen als in 2017. Vooral Oostende is geliefd bij senioren. Ook het grotere aanbod van serviceflats en assistentiewoningen in de steden speelt hier volgens experten een rol in.Heel wat projectontwikkelaars proberen die trend te keren door uit te pakken met betaalbare projecten in de stad, al gebeurt dit nog veel te weinig. Een goed voorbeeld van een nieuwbouwproject dat jonge gezinnen in de stad wil houden is project Doktoren, een nieuwbouwproject van 154 woningen aan het Antwerpse Eilandje, vlak aan Park Spoor Noord (zie Bouwkroniek van 15 maart 2019, blz. 14-15). Met prijzen rond de 200.000 € wordt in de eerste plaats gemikt op jonge gezinnen. Het wooncomplex ligt direct naast de nieuwe zorgcampus ZNA Cadix en de AP Hogeschool.

“Als je betaalbaar wil bouwen in de stad, moet je kijken naar de B-locaties van vandaag die de A-locaties van morgen kunnen worden, zoals Park-Spoor Noord in Antwerpen of de Oude Dokken in Gent. Door op zoek te gaan naar die specifieke gronden, in de hoogte te bouwen en te werken met grote volumes, kunnen de prijzen worden gedrukt”, besluit Philippe Janssens.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

De Gelukkige Haard wil Mimosawijk in Oostende renoveren

Sociale huisvestingsmaatschappij De Gelukkige Haard uit Oostende plant een diepgaande renovatie van de Mimosawijk in haar thuisstad en zoekt hiervoor een ambiteus ontwerpteam. Om binnen de openbare procedure met beperkte offerteaanvraag toch[…]

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

3.000 noodwoningen voor slachtoffers van overstromingen

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Herontwikkeling voor Gentse Arsenaalsite

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Marie Thumas-site aan Leuvense Vaart krijgt nieuwe bestemming

Meer artikels