Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Stadsvlucht is niet gestopt'

Gerelateerde onderwerpen :

'Stadsvlucht is niet gestopt'

De stadsvlucht is niet gestopt. Vlaamse steden als Gent en Antwerpen, en Brussel groeien dan wel, nog steeds trekken vooral gezinnen met jonge kinderen weg uit het centrum. Die uitstroom wordt evenwel meer dan gecompenseerd door een aanhoudende instroom van nieuwe stadsbewoners en een hoog stedelijk geboortecijfer waardoor steden globaal verjongen. Dat was één van de opmerkelijkste conclusies van de Stadsvernieuwingsdag van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in Brussel. Voorts zijn heel wat stakeholders ervoor te vinden om ook kleinere steden en gemeenten te laten putten uit het Stadsvernieuwingsfonds. Met name via de financiering van de haalbaarheidsstudie zou dit voor heel wat projecten een hefboom kunnen zijn.

De voorbije jaren sloegen heel wat stadsburgemeesters zich op de borst omdat zij de 'klassieke' stadsvlucht gestopt hadden. De totaalcijfers inzake aantal bewoners leken hen gelijk te geven. Maar hun inspanningen om hun steden aantrekkelijker te maken, hebben vooral jonge gezinnen er niet van weerhouden om te verhuizen naar een stek buiten de stad. Toch zijn de inspanningen inzake aantrekkelijkheid geen slag in het water geweest, want ze hebben andere bewonersgroepen wel naar de stad gelokt of hen in de stad doen blijven.

Begroting

De Stadsvernieuwingsdag van de VCB ging echter in de eerste plaats over het Stadsvernieuwingsfonds en bij uitbreiding publiek-private samenwerking (pps) in stadsvernieuwing. Stadsbesturen moeten steeds creatiever op zoek naar voldoende middelen om dergelijke projecten financieel rond te krijgen. De heisa over of en hoe pps in overheidsbegrotingen moet opgenomen worden en over het feit of overheden nog nieuwe schulden mogen aangaan, komen volgens ondervoorzitter Jef Lembrechts van de VCB op een ongelegen moment. 'Dit is het moment om de vijftien jaar ervaring die de steden hebben met pps te gelde te maken. Vele steden hebben inzake stadsvernieuwing nog heel wat werk op de plank liggen. Bovendien staat de rente laag en smeken aannemers om werk.

Kwaliteitserosie

Ook voor André Loeckx, juryvoorzitter inzake stadsvernieuwingsprojecten, is stadsvernieuwing nog geen afgewerkt verhaal. 'Pps is in deze materie een succesverhaal en het kan nog beter. Het is een wapen tegen de kwaliteitserosie die bij projectontwikkelaars al eens opduikt. Tegelijk moeten we de regels misschien nog wat duidelijker stellen: niet elke partij die mee in pps of stadsvernieuwing stapt mag of moet per definitie ook kunnen meebeslissen over alle aspecten', stelt Loeckx. Hij besluit met de stelling dat voor hem de steden de meest aangewezen regisseur zijn in stadsvernieuwing. Hij laat ten slotte de deur open voor testen met nieuwe, gebiedsgerichte samenwerkingsvormen (die de grenzen van een stad overstijgen).

Secretaris-generaal Peter Cabus van Ruimte Vlaanderen vertelde op deze Stadsvernieuwingsdag dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen o.m. vanwege de bijgestelde bevolkingsprognoses aan een update toe is. 'We constateren een afname van de verwachte toename. De grootste groeipiek in de totale bevolkingscijfers is achter de rug. Vooral in de steden blijft evenwel het aantal gezinnen toenemen. Maar dat kan misschien verklaard worden door de aanhoudende gezinsverdunning', stelt Cabus.

Draagvlak

Voorts is hij een absolute voorstander van het vooraf creëren van een maatschappelijk draagvlak voor stadsvernieuwingsprojecten. 'De tijd die je daar vooraf aan besteedt, win je daarna meer dan terug, leert de ervaring bij de meeste Eurostationprojecten', besluit Cabus. Problemen als overstromingen, oververhitting en energievoorziening ziet hij het liefst stadsregionaal aangepakt.

Steven Van Garsse van het Kenniscentrum PPS ziet nog tal van uitdagingen inzake stadsvernieuwing. De belangrijkste zijn misschien wel het aanpakken van de lange doorlooptijden en de publiek-publieke afstemming (zorgen dat voor één project alle overheden op dezelfde lijn zitten). De lange doorlooptijden van idee tot uitvoering maken dat projecten bij oplevering niet volledig meer voldoen aan de intussen gewijzigde behoeften en inzichten van de samenleving. Van Garsse hoopt ten slotte dat bij het herzien van het Stadsvernieuwingsfonds door de Vlaamse regering de minimuminbreng van 30% uit private middelen niet sneuvelt. 'Dat zou enkel leiden tot een subsidieslag met inhoudelijk zeer arme projecten als resultaat', besluit Van Garsse.

Inhaalbeweging

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ziet net als Van Garsse een knelpunt in de publiek-publieke afstemming. 'Als het Agentschap Wegen en Verkeer vandaag niet verder vooruit kan plannen dan 2015, kunnen lokale overheden daar ook niet op inspelen. Het lukt Vlaanderen niet om alle eigen bevoegdheidsniveaus als AWV, De Lijn, OVAM, rioleringsprogramma's en Stadsvernieuwingsfonds te begroten en op elkaar af te stemmen, maar tegelijk vraagt Vlaanderen wel al aan de gemeenten om begrotingen op te stellen tot het einde van de legislatuur', stelt Jan Leroy van de VVSG.

Hij vindt voorts dat het Scholen van Morgen-programma te grootschalig werd opgevat. 'Een inhaalbeweging die op zichzelf al tien jaar voorbereiding vergt, kan je nog nauwelijks een inhaalbeweging noemen', sneert Leroy. De bundeling van het Vlaamse Stadsvernieuwingsfonds met het Plattelandsfonds en het federale Grotestedenbeleid is voor hem een doodgeboren kind. Leroy waarschuwt overheden en projectontwikkelaars ervoor om al te creatief te zijn in het omzeilen van de Europese regels inzake ESR-neutraliteit en vooral niet te veel te investeren in consultants.

Voorts waren er nog uiteenzettingen van o.m. Dirk Gyselinck, Nicolas Fruy en Eric Vleminckx van Belfius, Liesbet Van Cauwenberghe van Immoterrae, Cies Gysen van GD&A advocaten en Frank Vanbrabant van Infrax. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Oplopende kosten duwen bouwbarometer in het rood

Het ondernemersvertrouwen van bouwbedrijven zakte in het eerste kwartaal van 2022 naar 98,5, dat is een flink stuk onder de gezonde grens van 100. Negen op de tien bouwbedrijven maken zich ernstig zorgen over de economische situatie. Dat blijkt[…]

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Elektrobedrijven teleurgesteld in federaal energieakkoord

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Vlaamse ondernemers vrezen voor recessie

Meer artikels