Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stadsfinanciën Leuven blijven kerngezond

Gerelateerde onderwerpen :

,
Stadsfinanciën Leuven blijven kerngezond

© All rights reserved Henderyckx Aerialphotography

De stad Leuven investeert dit jaar 112,2 miljoen €. Het betreft het oorspronkelijke budget (75,9 miljoen €) vermeerderd met de overgedragen kredieten van de vorige jaren, evenals enkele nieuwe initiatieven zoals de aankoop van het domein Scheut, de omgevingsaanleg van het project Klein Rijsel en de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat.

De jaarrekening van 2018 van de stad Leuven is afgerond en wordt op maandag 29 april aan de gemeenteraad voorgelegd. Met een overschot van 40,6 miljoen € is het resultaat bijzonder positief. De gemeenteraad zal voor 2019 ook een begrotingswijziging goedkeuren. Deze begroting toont een positief exploitatieresultaat van 5,6 miljoen €. Ook de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis zijn positief.

“De stadsfinanciën van Leuven zijn kerngezond, we sluiten 2018 af met een ruim overschot op de rekening. Een gerichte aanpak op het vlak van de operationele uitgaven en een zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad financieel gezond. Ook de consolidatie met de rekening van het OCMW was een belangrijke factor”, aldus schepen van Financiën Carl Devlies.

Deze rekening van 2018 is de laatste van de voorbije legislatuur, wat de gelegenheid geeft om terug te blikken. In de periode 2014-2018 werd een bedrag van 173 miljoen € geïnvesteerd, wat overeenkomt met 34,6 miljoen € per jaar. Als we ook de investeringen van 2013 (43 miljoen €) in rekening brengen, werd meer dan 200 miljoen € geïnvesteerd tijdens de voorbije legislatuur.

De investeringen die het meest in het oog springen tijdens de voorbije periode zijn de Abdij van Park, de bouw van Sportoase in Wilsele, de aanleg en het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, het beheer van regen- en afvalwater, investeringen in de hulpdiensten, het gemeenschapscentrum De Bosstraat, de heraanleg van het Ladeuze- en Herbert Hooverplein en de aanleg van speelpleinen voor de jeugd.

Ondanks deze belangrijke investeringen evolueerde de uitstaande schuld ten laste van de stad in gunstige zin. Terwijl in 2012  de uitstaande schuld nog 125,6 miljoen € bedroeg, daalde deze eind 2018 naar  86,8 miljoen €. De gemiddelde schuld per Leuvenaar daalde bijgevolg van 125,6 € naar 86,8 € per inwoner. In het jaar 2000 beliep de schuld ten laste van de stad nog 167,8 miljoen €.

Het voorbije jaar bouwde de stad een autofinancieringsmarge op van  35,2 miljoen €. Deze autofinancieringsmarge is het bedrag dat de stad in de nabije toekomst kan investeren zonder dat hiervoor nieuwe leningen nodig zijn. Bovendien stond er eind 2018 nog een saldo van ruim 49 miljoen € op de Leuvense rekeningen.

Lees meer in Bouwkroniek 17 van 26 april 2019, blz. 10-13.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels