Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stadion Club Brugge komt een stap dichterbij

Gerelateerde onderwerpen :

Stadion Club Brugge komt een stap dichterbij

De Vlaamse regering heeft zopas de principiële beslissing genomen om  het grup “Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge” definitief goed te keuren. Hierdoor wordt o.m. de bouw mogelijk van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge.

Voetbalclub Club Brugge moet het bestaande Jan Breydelstadion delen met Cercle Brugge en heeft al lang plannen voor een eigen stadion aan de Blankenbergse Steenweg. Omdat er nog beroep mogelijk is tegen de goedkeuring, blijft Club Brugge op zijn hoede.

100 miljoen €

De club is tevreden dat deze logische stap is gezet in de lange weg naar de bouw van het stadion, maar wil de inhoud van het grup eerst grondig bestuderen. Club Brugge zou volgens het plan dat de Vlaamse overheid goedkeurde een stadion van 40.000 zitjes krijgen, met 7.200 parkeerplaatsen en 4.000 fietsenstallingen. Bouwplannen of een budget zijn nog niet bekend, maar volgens verschillende media zal het budget in de buurt van 100 miljoen € komen. Het stadion van AA Gent, dat tussen 2011 en 2013 werd gebouwd en ‘slechts’ 20.000 zitjes heeft, vergde naar verluidt een investering van 76 miljoen €.

Raad van State

Nu de Vlaamse regering het grup principieel goedkeurde, wordt het naar de afdeling wetgeving van de Raad van State gestuurd. Pas daarna kan het definitief worden goedgekeurd en in het Staatsblad gepubliceerd, waarna mogelijk één of meer beroepen worden ingesteld bij de Raad van State.

Club Brugge wacht de verdere afhandeling van het dossier door de Vlaamse regering en de stad Brugge af vooraleer er effectief met de bouw van het stadion kan worden gestart.

Uit het slop

De Brugse burgemeester Renaat Landuyt en het stadsbestuur zijn bijzonder tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering. “Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken. Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal heeft binnengekopt”, stelt burgemeester Landuyt.

De stad hoopt dat de vooropgestelde timing kan nageleefd worden. “Dit is het resultaat van samenwerking tussen de Vlaamse regering, het middenveld en het Brugse stadsbestuur. Samenwerking werkt ook in ingewikkelde procedures. Het is altijd onze doelstelling om tijdens deze legislatuur het dossier procedureel rond te krijgen voor een nieuwe, moderne voetbalaccommodatie voor Club Brugge. Zo gaan de sterke merken Brugge en Club Brugge samen een mooie toekomst tegemoet”, weet Landuyt.

Klein Appelmoes

Voor Brugge brengt de goedkeuring van het grup veel meer met zich. “Behalve het stadiondossier biedt het grup ook toekomstperspectieven voor heel wat andere deelgebieden, zoals Chartreuse en De Spie. Zo kunnen we ook op het vlak van lokale en regionale bedrijvigheid belangrijke stappen voorwaarts zetten”, besluit burgemeester Renaat Landuyt.

In het goedgekeurde grup zijn acht deelgebieden opgenomen:
de herneming van Klein Appelmoes als (bestaand) woongebied en openruimtegebied;
de herneming van Lac Van Loppem als woongebied en openruimtegebied;
de herneming van Chartreuse als bedrijventerrein;
de herneming van parkbegraafplaats Blauwe Toren en omgeving;
de herneming van De Spie als bedrijventerrein;
de herneming van Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein;
de herneming van Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein, locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied met een onteigeningsplan voor de realisatie;
het bedrijventerrein Sint-Elooi in Zedelgem met een onteigeningsplan voor de realisatie. Dit gebied was voorzien binnen de in 2011 goedgekeurde afbakeningslijn, maar zonder bestemmingswijziging, en wordt bijkomend voorgesteld voor effectieve ontwikkeling.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

De werken aan het parkeergebouw aan de Keerdoksite in Mechelen, vlakbij de N16, zijn zopas gestart. Het nieuwe parkeergebouw zal een belangrijke landmark vormen op één van de belangrijkste invalswegen van de stad. Naast de[…]

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Nieuw politiegebouw in Nazareth kost 6,6 miljoen €

Productief jaar voor shm Denderstreek

Productief jaar voor shm Denderstreek

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Regie der Gebouwen heeft druk jaar achter de rug

Meer artikels