Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Maaseik: Diensthoofd werken

Gerelateerde onderwerpen :

Stad Maaseik: Diensthoofd werken

Stad Maaseik werft aan:
DIENSTHOOFD WERKEN
Met aanleg van een wervingsreserve - Voltijds, statutair, A-niveau (A4a-A4b)

Als diensthoofd werken ben je verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van de dienst voor het uitvoeren van o.a. openbare werken en wegen, plantsoenen, beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium, openbare reinheid, waterlopen en begraafplaatsen. Je coacht en motiveert een team en zorgt ervoor dat de doelstellingen gerealiseerd worden. Je hebt oog voor dienstoverschrijdende samenwerking. Kennis van de relevante regelgeving en overheidsopdrachten is een voordeel.

Aanwervingsvoorwaarden

Je bent houder van een functiegericht masterdiploma, of algemeen masterdiploma + 4 jaar relevante ervaring.
Het voltijds bruto maandloon bedraagt minimum 3.815,69 euro en maximum 5.817,84 euro.

Interesse?

 Stuur uiterlijk op 31/10/2020 je kandidaatstelling naar het college van burgemeester en schepenen,administratief centrum Maaseik, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik of via e-mail naar sollicitaties@maaseik.be. Je mag je kandidaatstelling ook afgeven tegen ontvangstbewijs bij de snelbalie in het administratief centrum. Een geldige kandidaatstelling bestaat uit: motivatiebrief, cv, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister model 1. Sollicitaties na 31/10/2020 en onvolledige sollicitaties worden niet aanvaard. Voor meer informatie over deze functies kan je bellen naar de dienst P&O op het nummer 089 560 560. De volledige functiebeschrijving en de voorwaarden zijn terug te vinden op www.maaseik.be/vacatures.

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten