Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Herentals - Expert omgeving, specialiteit handhaving (B1-B3)

Gerelateerde onderwerpen :

Stad Herentals - Expert omgeving, specialiteit handhaving (B1-B3)

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als (m/v):

Expert omgeving, specialiteit handhaving (B1-B3)

voltijds, contractueel, knelpuntberoep, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Functie

  • U werkt een beleidsmatige visie uit voor handhaving inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu.
  • U formuleert acties om zowel pro-actief aan handhaving te doen, als repressief/verbaliserend.
  • U implementeert de visie en werkwijze binnen de diensten van de sector stadsontwikkeling.
  • U werkt nauw samen met de politie en werkt een optimaal samenwerkingsmodel uit.
  • U behandelt en coördineert de dossiers inzake handhaving en werkt ondersteunend voor de technische dienst, de stedelijke werkplaats en de dienst patrimonium.

Aanwervingsvoorwaarden

U heeft bij voorkeur een diploma master in de stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Ook een academische bachelor of master die rechtstreeks toegang geeft tot de opleiding master in de stedenbouw en ruimtelijke planning en een professionele bachelor komen in aanmerking. In deze beide gevallen moet u bereid zijn om, indien nodig, een bijkomende opleiding te volgen. We verwachten in deze gevallen ook een bijkomende motivatie waarin u de affiniteit met de functie verduidelijkt.

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke test op 10 september 2018 en een interview op 1 oktober 2018.

Wij bieden

  • Een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).
  • Aan de functie van expert is de weddeschaal B1-B3 verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in niveau B1 bedraagt minimum 28.949,82 en maximum 39.073,89 euro.
  • Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van expert omgeving, specialiteit handhaving, krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 7 augustus 2018 aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Bijkomende inlichtingen, het volledige functieprofiel en uitgebreide aanwervingsvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst personeel & organisatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). U vindt deze informatie ook op https://www.herentals.be/vacature-expert-omgeving.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Stad Herentals - Diensthoofd omgeving (A1a-A3a)

Stad Herentals - Diensthoofd omgeving (A1a-A3a)

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als (m/v):[…]

11/07/2018 |
Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

Vacature Zorgbedrijf Roeselare – Diensthoofd Patrimonium

Vacature Zorgbedrijf Roeselare – Diensthoofd Patrimonium

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen

Meer artikels