Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Herentals - Diensthoofd omgeving (A1a-A3a)

Gerelateerde onderwerpen :

Stad Herentals - Diensthoofd omgeving (A1a-A3a)

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als (m/v):

Diensthoofd omgeving (A1a-A3a)

voltijds, contractueel, knelpuntberoep met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

U organiseert en coördineert de werking van de dienst omgeving. U stuurt de 12 medewerkers aan en begeleidt, coacht en motiveert hen.

 • Vanuit uw expertise levert u ook een bijdrage aan het beleid:
  • u vertaalt de strategische organisatiedoelstellingen naar concrete operationele doelstellingen voor uw dienst en implementeert ze;
  • u formuleert, vanuit de praktijk en vanuit uw zicht op de tendensen binnen het beleidsdomein, beleidsvoorstellen en bent verantwoordelijk voor de ambtelijke uitvoering en opvolging ervan;
  • u stelt indicatoren op ter ondersteuning en opvolging van uw beleid; u volgt nauwgezet de ontwikkelingen in het beleidsdomein op en bent in staat deze te vertalen naar doelstellingen voor uw eigen dienst;
  • u brengt nieuwe ideeën en concepten aan en doet verbetervoorstellen, onder meer in het kader van de verdere integratie van de dienstverlening, digitalisering, klantvriendelijkheid, administratieve werkdrukverlaging en het verlagen van de drempel voor burgers en klanten.

Aanwervingsvoorwaarden

U heeft een diploma dat toegang geeft tot het niveau A (master) en slaagt voor de selectieprocedure. De schriftelijke test heeft plaats op 3 september 2018, de psychotechnische proeven op 27 of 28 september 2018 en het interview op 11 oktober 2018.

Wij bieden

 • Een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikkelingskansen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mobiliteitsvergoeding (fiets / openbaar vervoer).
 • Aan de functie van diensthoofd is de weddeschaal A1a-A3a verbonden. De geïndexeerde brutojaarwedde in niveau A1a bedraagt minimum 36.563,79 en maximum 56.895,6 euro.
 • Als uw beroepservaring in de privésector of als zelfstandige relevant is voor de functie van diensthoofd omgeving, krijgt u graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Solliciteren

Bezorg uw kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 7 augustus 2018 aan het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals.

Bijkomende inlichtingen, het volledige functieprofiel en uitgebreide aanwervingsvoorwaarden kunt u krijgen bij de dienst personeel & organisatie, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be). U vindt deze informatie ook op https://www.herentals.be/vacature-diensthoofd-omgeving.

 

 AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Stad Herentals - Expert omgeving, specialiteit handhaving (B1-B3)

Stad Herentals - Expert omgeving, specialiteit handhaving (B1-B3)

Herentals is voor heel wat talent een thuishaven en een kruispunt voor wie vooruit wil. Onze inwoners bieden we alle faciliteiten en dienstverlening van een centrumstad. Voor uw ambitie het centrum van waaruit u verder komt als (m/v): Expert[…]

11/07/2018 |
Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

Het gemeentebestuur van Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v):

Vacature Zorgbedrijf Roeselare – Diensthoofd Patrimonium

Vacature Zorgbedrijf Roeselare – Diensthoofd Patrimonium

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen

Gemeente Schoten: deskundige gebouwen

Meer artikels