Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Gent wijzigt algemeen bouwreglement

Gerelateerde onderwerpen :

,
Stad Gent wijzigt algemeen bouwreglement

Foto: Visit Flanders. Foto: Visit Flanders.

© Piet De Kersgieter

De stad Gent heeft verschillende voorschriften in het algemeen bouwreglement aangepast. De wijzigingen werden goedgekeurd door de gemeenteraad; de deputatie en het departement Omgeving hebben nu 45 dagen de tijd om het nieuwe bouwreglement te schorsen of te vernietigen.

Zonder tegenkantingen zullen versoepelingen in werking treden vanaf 1 juni, verstrengingen vanaf 1 september. Zo wordt het in Gent gemakkelijker een grote woning op te delen in twee woningen. Studenten kunnen niet alleen kiezen tussen studio’s en kamers, maar kunnen ook terecht in specifieke studentenappartementen in grotere complexen. Gent wil daarmee de druk op de reguliere woningmarkt verminderen zodat ook gezinnen gemakkelijker een woning vinden.

Wie wil bouwen of verbouwen moet rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving is in de meeste steden ook een specifieke regelgeving van kracht. De stad Gent wijzigde enkele voorschriften om in te spelen op nieuwe noden en demografische evoluties. De voornaamste doelstellingen blijven de verbetering van de woonkwaliteit en betaalbare woningen.

In Gent mochten eengezinswoningen kleiner dan 250 m² bewoonbare oppervlakte tot nog toe niet worden opgesplitst. Die hoge bovengrens is niet meer aangepast aan de huidige realiteit van duurzaam en efficiënt ruimtegebruik en betaalbaarheid. De grens verlaagt nu naar 220 m² bewoonbare oppervlakte. Een woning tussen 220 en de 250 m² zal in de toekomst dus wél in twee verdeeld kunnen worden en die twee delen hoeven niet even groot te zijn; het kan bijvoorbeeld gaan om een groot huis waar ook een studio in komt.

“Naast de nood aan eengezinswoningen waar woningen tot 220 m² zeker aan voldoen, is er meer behoefte aan kleinere en betaalbare woningen, ook voor een groeiende groep van eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge starters, enz. Door meer mogelijkheden te bieden om bestaande grotere woningen op te delen willen we tegemoet komen aan deze vraag”, zegt Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen.

In het zogenaamde ‘kernwinkelgebied’ in het centrum van Gent wordt nog een stap verder gegaan. Boven bestaande handelsfuncties en winkels wordt het  mogelijk om ook woningen op te delen die kleiner zijn dan 220 m². Op die manier wil het stadsbestuur het bestaande patrimonium optimaal benutten en leegstand wegwerken. Kleinere woningen in het stadshart moeten hierbij kunnen inspelen op de wijzigende woonbehoeften. Meergezinswoningen moeten een gevarieerde mix bevatten in groottes en types appartementen, zodat elk gezin een gepaste woning vindt. Ook de oppervlaktenormen van de verschillende vertrekken in een woning werden aangepast naar hedendaags wooncomfort. Een berging en een private buitenruimte zijn nu verplicht.

Studentenhuisvesting

Gent kent een forse groei als studentenstad en dat leidt tot een sterke vraag naar meer studentenhuisvesting. Specifieke studentenhuisvesting moet de druk wegnemen van de reguliere woningmarkt. Als studenten geen gewone huizen of appartementen meer huren, maakt dit immers meer woningen vrij voor gezinnen. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar studentenhuisvesting kunnen privé-ontwikkelaars al sinds 2010 grootschalige studentenhuisvesting van minimum vijftig units bouwen. Nieuw is dat woongebouwen waarin na verbouwing dertig (in plaats van vijftig) studentenunits gerealiseerd kunnen worden nu ook in aanmerking komen voor omvorming.

Tot nog toe ging het bij grootschalige studentenhuisvesting enkel om studio’s en kamers. Vanaf nu zal een deel van de ontwikkeling echter ook ‘studentenappartementen’ kunnen bevatten, met twee tot vijf slaapkamers. Een groepje studenten kan dan gezamenlijk zo’n appartement huren. De vraag hiernaar bij studenten is groot. Aan private studentenhuisvesting zijn wel enkele voorwaarden verbonden voor het beheer en de exclusieve verhuring aan studenten. De controle wordt beter verankerd in het algemeen bouwreglement. “Zeker ‘oudere’ studenten willen niet meer gewoon ‘op kot’, maar willen kiezen met welke studievrienden ze samenwonen. We willen hierop inspelen door ‘studentenappartementen’ mogelijk te maken”, zegt Taeldeman.

De versoepelingen gelden voor alle lopende omgevingsvergunningen die na 1 juni 2018 beslist worden. De verstrengingen gelden voor alle omgevingsvergunningen die na 1 september 2018 worden ingediend. Voor omgevingsvergunningen die vóór 1 juni worden aangevraagd, maar na 1 juni beslist worden, is het belangrijk vooraf informatie in te winnen. Een overzicht van alle wijzigingen vind je op www.stad.gent (zoek op ‘algemeen bouwreglement’). Je kan ook terecht bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1 in 9000 Gent, tel. 09 266 79 50, bouwen@stad.gent.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Nieuwe oproep smart city-projecten op komst

Binnenkort lanceert het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw een subsidieoproep voor smart city-projecten van steden en gemeenten. Net zoals bij de vorige oproepen kunnen lokale besturen een subsidie aanvragen voor projecten waarbij data[…]

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Meer artikels