Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Gent werkt voort aan fietsinfrastructuur

Gent streeft er naar om een echte fietsstad te worden. Hiervoor werden de voorbije maanden heel wat inspanningen geleverd en onlangs werden opnieuw een aantal belangrijke stappen gezet. De gemeenteraad keurde vier bestekken voor studieopdrachten goed om fietsbruggen of -onderdoorgangen te realiseren.

De gemeenteraad keurde op 27 mei vier bestekken voor studieopdrachten goed in het voordeel van de fietsers in Gent. Het gaat over studieopdrachten voor de vervanging van de Tweegatenbrug door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan het van Hembysebolwerk, de renovatie en verbetering van de onderdoorgang onder de Ekkergembrug, een nieuwe onderdoorgang onder de Contributiebrug aan Coupure Links en een haalbaarheidsstudie voor de verbetering van de fietspaden op de Buchtenbrug. Bedoeling is dat de eerste drie projecten worden gerealiseerd tegen 2017-2018.

Daarnaast keurde het stadsbestuur ook de studieopdracht goed voor de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn 58 aan de Dampoort. Ondertussen is ook een oplossing gevonden voor het doodlopende fietspad langs het Bijgaardepark in Sint-Amandsberg. Fietsers mogen binnenkort dag en nacht over het winkelterrein tot aan de Dendermondsesteenweg. Ook het bestek voor de realisatie van de fietsonderdoorgang onder de Rozemarijnbrug werd goedgekeurd door het schepencollege. Deze onderdoorgang zal begin 2016 worden gerealiseerd. Deze dossiers zullen nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad op 22 juni.

Met deze fietsvriendelijke ingrepen wil de stad Gent haar kandidatuur voor de verkiezing van Fietsstad 2015 extra onderlijnen. De voorbije jaren werd immers al fors geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, met voorbeelden als de aanleg van de fietsas Henegouwenstraat-Zwartezusterstraat en heel wat fietspaden en -suggestiestroken. Onlangs nog werd een gebiedsdekkend fietsstallingsbeleid gelanceerd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe restauratiefase voor Onze-Lieve-Vrouwkerk in Ranst-Oelegem

Nieuwe restauratiefase voor Onze-Lieve-Vrouwkerk in Ranst-Oelegem

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw in Oelegem bij Ranst krijgt het groene licht voor een volgende renovatie. Ditmaal wordt de elektrische installatie vernieuwd en krijgt de verwarmingsinstallatie een opknapbeurt. De Vlaamse overheid geeft een[…]

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Glasbedrijf Mols-Dom weer aanwezig in Herentals

Waterbedrijven willen zeewater op grote schaal drinkbaar maken

Waterbedrijven willen zeewater op grote schaal drinkbaar maken

Wienerberger plant mee bos aan op voormalige kleigroeve

Wienerberger plant mee bos aan op voormalige kleigroeve