Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Gent stelt studieteam aan voor viaduct B401

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stad Gent stelt studieteam aan voor viaduct B401

©

Het Gentse bestuursakkoord stelt een aanpak voorop voor het viaduct B401 dat momenteel de snelweg tot in het hart van de stad brengt. Bedoeling is een duurzamere mobiliteit en een betere levenskwaliteit in de omliggende wijken te krijgen.

Als eerste stap stelt het stadsbestuur daarom een studieteam aan. Hiermee geeft de stad het startsein voor de uitwerking van een stedenbouwkundig en verkeerskundig concept. Het studieteam moet mogelijke toekomstscenario’s voor het viaduct B401 aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark onderzoeken.

Het viaduct B401 verbindt de snelwegen E40 en E17 met de stadsring en zelfs rechtstreeks met het stadscentrum. Daarbij doorsnijdt het viaduct het stadsweefsel tussen de wijken Ledeberg en Bellevue en neemt het een grote hap uit het Zuidpark. De stad Gent wil al geruime tijd het Viaduct B401 aanpakken om stappen te zetten naar een duurzamere mobiliteit en een verbeterde levenskwaliteit in de omliggende wijken. In het bestuursakkoord staat dit concreet omschreven als een afbraak van (een deel van) het viaduct, een uitbreiding van het Zuidpark met de vrijgekomen ruimte en de bouw van een park&ride met overstap naar snelle verbindingen naar de binnenstad.

De stad stelt daarom een studieteam aan, dat bestaat uit Tractebel Engineering nv, 51N4E, Kobe Boussauw, Granstudio, Leeke Reinders en Jan-Willem Van der Schans. Dit team zal gedurende één jaar deze studieopdracht uitwerken voor een totaalbedrag van 200.000 €. Een jury selecteerde dit team op basis van hun visie op de opdracht en hun voorgestelde plan van aanpak.

Participatie

Het studieteam zal een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren. Dit zoekt uit welke scenario’s mogelijk en wenselijk zijn voor de toekomst van het viaduct B401 en omgeving. Het studieteam zoekt hierbij de verschillende randvoorwaarden op, stelt onderzoeksvragen en schetst de mogelijkheden op zowel verkeerskundig al stedenbouwkundig niveau.

Het team zal tijdens het traject gebruikers, bewoners, overheden, … opzoeken en bij dit project betrekken. De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer werden betrokken bij de keuze van het studieteam en zullen ook voort deelnemen aan het onderzoekstraject.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Vandenbussche bouwt nieuwe basissschool in Beernem

Aannemer Vandenbussche is zopas gestart met de voorbereidende werken aan basisschool De Drie Beertjes in Beernem. De ingebruikname van de nieuwe school staat gepland voor eind dit jaar, de afbraak en omgevingsaanlegfase voor 2022.    […]

26/01/2021 | Scholenoverheidsopdracht
Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Masterplannen voor Wetenschapspark en Campus Arenberg in Heverlee zijn klaar

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Team aangesteld voor tentoonstellingshal voor Brugge

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Vergunningsaanvraag voor brandweerkazerne Elsene

Meer artikels