Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad en Architectuur zoekt kwalitatieve fietsinfrastructuur

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stad en Architectuur zoekt kwalitatieve fietsinfrastructuur

De vzw Stad en Architectuur organiseert samen met Fietsberaad Vlaanderen een wedstrijd rond fietsinfrastructuurprojecten. De bedoeling van de wedstrijd is het toenemende aantal uitstekend ontworpen fietswegen, fietsbruggen en fietstrajecten in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht brengen. Ontwerpers en bouwheren kunnen tot 1 maart projecten indienen. Het Team Vlaams Bouwmeester zal zetelen in de vakjury die de finalisten zal aanduiden.

 

Dat de leefbaarheid van onze steden mee wordt bepaald door de manier waarop we ons verplaatsen, hoeft geen betoog. Duurzame mobiliteitsconcepten zijn dé hefbomen om te komen tot de bereikbare, toegankelijke, veilige en klimaatbestendige steden en gemeenten. Kwalitatieve fietsinfrastructuur neemt hierin een bijzondere rol in omdat zij talloze kansen biedt voor de opwaardering van de stedelijke ruimte en de dagdagelijkse publieke cultuur.
 
Goede fietsinfrastructuur getuigt van het bijzondere rijplezier van fietsen en moedigt aan tot een bewustere, langzamere ervaring van de stad of de gemeente. Vele projecten demonstreren dat fietsmobiliteit heel goed kan samengaan met voetgangersmobiliteit zonder in te boeten aan comfort en veiligheid. Opvallend is ook dat ontwerpkwaliteit vaak de sleutel vormt voor het succes van die projecten.
Met hun initiatief willen Stad en Architectuur en Fietsberaad Vlaanderen de beste Vlaamse fietsinfrastructuurprojecten onder de aandacht brengen, projecten die aantonen hoe onze steden en gemeenten leefbaarder worden door in te zetten op fietsvriendelijke infrastructuur.
 
De wedstrijd wil wijzen op het belang van een zorgvuldige vormgeving en hoge ontwerpkwaliteit als voorwaarde voor een geslaagd fietsproject. Tevens wil ze de aandacht vestigen op een verknoping van de disciplines stedenbouw, landschapsontwerp en mobiliteit en het debat voeden over een kwalitatieve geïntegreerde aanpak van duurzame mobiliteit.
 
Projecten uit de disciplines architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en infrastructuur die gerealiseerd zijn in Vlaanderen en Brussel en voorlopig of definitief werden opgeleverd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2021 komen in aanmerking.
 
Daarbij horen fietswegen, -bruggen, -tunnels, -stallingen maar ook ontwerpen voor de publieke ruimte (pleinen, parken, woonomgevingen, …), met als voorwaarde dat de realisatie van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur een essentieel deel uitmaakt van de ontwerpopgave. Ontwerpers en bouwheren kunnen tot 1 maart projecten indienen.
 
Het dossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit: het inschrijvingsformulier, een projectfiche, op basis van een vooraf vastgelegde template, een technisch dossier, in digitale vorm, bestaande uit alle relevante tekeningen van het project, minstens vijf afbeeldingen van de realisatie en een toelichting bij het project en het proces, het akkoord voor deelname van de opdrachtgever en een nota van in acht te nemen vermelding(en) van auteurs (van foto’s).
 
Alle ingediende projecten worden voorgelegd aan de vakjury die gezamenlijk de meest interessante en representatieve projecten weerhoudt. Deze projecten worden opgenomen in een tentoonstelling en mogelijk ook in een publicatie. Ook duidt de vakjury vijf finalisten en de winnaar van de vakjury aan. De winnaar wordt bekend gemaakt op een studiedag over fietsinfrastructuur in oktober 2021. Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd.
 
Meer informatie, het volledige wedstrijdreglement inclusief het inschrijvingsformulier en de projectfiche kan je vinden op de website www.stadenarchitectuur.be.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Definitieve plannen voor uitbreiding Design Museum Gent

Bouwheer sogent dient de omgevingsvergunningsaanvraag in voor de uitbreiding van het Design Museum Gent. “We hopen de eerste steen te leggen in de zomer van 2022. Verwacht wordt dat de nieuwe vleugel zijn deuren zal openen in[…]

10/06/2021 | ProjectenGent
Arteveldehogeschool bouwt nieuwe onderwijscampus in Gent

Arteveldehogeschool bouwt nieuwe onderwijscampus in Gent

Leuven zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie Bellefroid-vijvers

Leuven zoekt ontwerpteam voor toekomstvisie Bellefroid-vijvers

André Loeckx krijgt een Ultima

André Loeckx krijgt een Ultima

Meer artikels