Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Brussel laat nieuw administratief centrum bouwen

Stad Brussel laat nieuw administratief centrum bouwen

Het schepencollege van de stad Brussel heeft beslist om het voorstel van beslissing tot toewijzing van de opdracht voor de bouw van het nieuwe administratieve centrum aan promotor AG Real Estate voor te leggen aan de gemeenteraad. Die beslissing is een belangrijke stap in de realisatie van het administratieve centrum met negen bovengrondse bouwlagen.

Drieënveertig jaar geleden verhuisde het administratieve centrum van de stad Brussel van het Zuidpaleis naar de Anspachlaan. In 1973 was het de bedoeling een modern gebouw te betrekken dat helemaal mee was met zijn tijd. Ondertussen voldoet het huidige administratieve gebouw al een tiental jaar niet meer aan de functionele noden, vooral inzake het onthaal.

De stad wil al enkele jaren de verschillende diensten in één structuur samenbrengen om ze toegankelijker te maken en het onthaal van de burgers te verbeteren, maar tegelijk ook het hele proces te stroomlijnen, de efficiëntie van het administratieve personeel te verhogen en kosten te besparen door schaalverkleining.

De renovatie van het huidige gebouw viel vrijwel meteen af om verschillende redenen: een volledige renovatie zou twee verhuizingen met zich brengen (één voor en één na de werken), wat te veel zou kosten, en daarbij kwam dat de inrichting van het gebouw en in het bijzonder de plaats van de loketten over verschillende verdiepingen niet toelaat het publiek te onthalen zoals het hoort. Bovendien kunnen in het huidige gebouw niet alle diensten worden ondergebracht.

De stad wil al enkele jaren de verschillende diensten in één structuur samenbrengen.

Daarom lanceerde de stad in 2006 een openbare aanbesteding voor de studie, de financiering en de realisatie (nieuwbouw of renovatie) van een gebouw bestemd voor het huisvesten van haar administratieve diensten. De procedure die door de stad werd gekozen, is een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, rekening houdende met de specifieke kenmerken van de opdracht.

De offerteaanvraag gaf aan dat het door de stad aan te kopen gebouw binnen de Vijfhoek moet liggen, op hoogstens 300 m van een metrostation en zo dicht mogelijk bij de Grote Markt. Daarnaast moet het gebouw ook een hoge zichtbaarheid hebben en onmiddellijk herkenbaar zijn als administratief centrum van de stad Brussel.

Het projectvoorstel van AG Real Estate voor de bouw van het nieuwe administratieve centrum op de locatie van Parking 58, beantwoordt aan de noden en eisen van de stad.

De locatie ligt aan het Hallenplein. Het nieuwe administratieve centrum bevindt zich op het kruispunt van de belangrijkste metrolijnen, wordt bediend door verschillende buslijnen, wordt gebouwd boven een ondergrondse parking met 450 plaatsen (gespreid over vier ondergrondse bouwlagen) en krijgt een grote fietsenparking. Het geplande project krijgt een oppervlakte van 37.200 m² (nog zonder de ondergrondse parking van 23.000 m²) die plaats moet bieden aan 1.500 werknemers. Op de onderste verdieping is 1.600 m² bestemd voor archieven.

Vlotte doorstroming

Het gebouw is volledig beglaasd. Behalve voor de lichtinval, die essentieel is gezien de stedelijke context en de schaduw van omliggende gebouwen, wil het project ook symbolisch de transparantie uitstralen van de administratie in het aanschijn van de stad.

Bij de hoofdingang aan de Grétrystraat wordt speciaal gelet op de vlotte doorstroming in het gebouw. Die doorstroming vertaalt zich op de benedenverdieping in een voortzetting van de straat, zodat de burger het gebouw kan doorwandelen zonder eromheen te lopen. Op diezelfde benedenverdieping bevinden zich de verschillende loketten.

Een glazen cilinder komt op de plaats van de voormalige Korte Hallenstraat en vormt de ruggengraat van het gebouw, als symbool van de ontmoetingsplaats tussen de burgers en de stedelijke diensten. Deze glazen cilinder bevat ook twee liften voor het publiek. Behalve een ankerpunt, moet de glazen cilinder ook een echt herkenningspunt in de stad worden.

De dakverdieping moet een verlengstuk worden van de voetgangerszone. Ze wordt ingericht als stadstuin en moet uitnodigen tot een panoramische wandeling op het dak van de stad.

De financiële transactie kan in twee etappes samengevat worden: de aankoop van het terrein na de definitieve en uitvoerbare vergunningen bekomen te hebben; en het bouwen en het ter beschikking stellen van het toekomstige administratief centrum gebeuren via een onroerende leasing (duur 30 jaar). Deze leasing bevat een aankoopoptie die op twee momenten van het contract kan uitgeoefend worden.

Behalve een ankerpunt moet de glazen cilinder ook een echt herkenningspunt in de stad worden.

De kostprijs voor de ontwikkeling van het project benadert 4.000 ' per m², wat volgens de stad een competitieve marktprijs is door de ligging van het toekomstige administratief centrum en het hoge niveau van de te leveren prestaties.

Door het in gebruik nemen van het nieuw administratief centrum zullen belangrijke besparingen gerealiseerd worden dankzij schaalvoordelen die verwezenlijkt worden door de centralisatie van de diensten en het in gebruik nemen van nieuwe lokalen die minder energie verbruiken. Niet alleen de lagere energiekosten, de kosten voor de bewaking, het onderhoud, maar ook de taksen en de huurprijs zullen een voordeel opbrengen dat op 1,3 miljoen ' geraamd wordt.

Timing

De vooropgestelde timing start op 1 januari 2017 met de werkzaamheden voor de asbestverwijdering (tot 31 maart 2017). Op 1 april 2017 starten vervolgens de afbraak- en saneringswerken (tot 15 september 2017). De grondwerken en beschoeide sleuven starten op 16 september 2017 en duren tot 28 februari 2018. Op 1 maart 2018 begint de bouw van het nieuwe administratieve centrum. Op 31 december 2020 moet het gebouw gebruiksklaar zijn, zodat de verhuis van het administratieve centrum in 2021 een feit kan zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

Brussel lanceert projectoproep rond gender en stedenbouw

De stad Brussel lanceert een open projectoproep gericht op initiatieven die inzetten op gender en stedenbouw. Ze maakt hiervoor 80.000 euro vrij. Volgens het Brusselse stadsbestuur is de publieke ruimte van en voor iedereen, maar wordt deze in[…]

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

Gent opent fiets- en voetgangersonderdoorgang aan Coupure

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

De Lijn werkt aan drie stelplaatsen voor elektrische bussen

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Voorlopig nog geen vergunning voor gascentrale Vilvoorde