Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Brugge zet volop in op congresinfrastructuur

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stad Brugge zet volop in op congresinfrastructuur

De Brugse Burgemeester Dirk De fauw en zijn Schepenen metselden de eerste steen van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw (foto PDC)

Ruim 2 jaar geleden werd de oude beurshal, gelegen op het Brugse Beursplein, gesloopt. Na 50 jaar was het gebouw quasi volledig opgebruikt en voldeed het niet meer conform de hedendaagse comfortvereisten. In het verlengde van de vernieuwing van ’t Zand en de Vrijdagmarkt besliste het stadsbestuur om een nieuw Beurs- en Congresgebouw te bouwen op dezelfde locatie. De opdracht werd gegund aan Beursgenootschap Souto de Moura-Meta-CFE. Nu de grondverzetwerkzaamheden op hun einde lopen metselden de Brugse Burgemeester Dirk De fauw en zijn Schepenen de eerste steen.

Driestoelenprincipe

De Brugse horeca was al langer vragende partij voor hedendaagse congresinfrastructuur voor meer dan 350 personen, dit volgens het driestoelenprincipe (een zitje in de plenaire zaal, in één van de break-outs en in de cateringruimte). Het idee voor een nieuw beursgebouw rijpte reeds onder het vorige College van Burgemeester en Schepenen, waarbij vooral Schepen van Financiën en Stadseigendommen Boudewijn Laloo en Burgemeester Renaat Landuyt de roergangers waren. In de huidige politieke constellatie viel het project volledig in de juiste plooi en wordt het door het voltallige Brugse schepencollege gedragen. Burgemeester Dirk De fauw prijst zich gelukkig dat de nieuwe congres- en beursinfrastructuur niet aan één groot hotel gebonden is - wat in andere congressteden wel vaker het geval is -, zodat alle hoteluitbaters en de lokale horeca-uitbaters mee de vruchten zullen kunnen plukken van dit project.  

Beursgenootschap

Voor de ontwikkeling van de nieuwe beurssite koos Stad Brugge voor een onderhandelingsprocedure met voorafgaande Europese bekendmaking, via een zogenaamde design & build-formule. Via deze procedure bepaalde de stad vooraf een absoluut plafondbedrag van 40 miljoen euro. DE in aanmerking komende kandidaten dienden te zijn samengesteld uit een ontwikkelaar, architect en aannemer. In mei 2018 werd het Best And Final Offer- voorstel ingediend. Het College van Burgemeester en Schepenen stemde in met dat voorstel en gunde de opdracht aan Beursgenootschap Souto de Moura-Meta-CFE. Op het zelfde ogenblik besliste het stadsbestuur om het toekomstige gebouw in eigen beheer uit te baten. “Sinds de zomer van dit jaar werd een versnelling hoger geschakeld. Zo vonden er bijkomende werkzaamheden plaats aan de nutsleidingen in de aanpalende Hauwersstraat en de Maagdenstraat. Tegelijkertijd voerde de stadsdienst Raakvlak een archeologisch onderzoek uit. De publiekswerking waaraan deze archeologische opgravingen - met beperkte vondsten - werd gekoppeld, werd bijzonder geapprecieerd”, aldus de Brugse burgemeester. 

Enkele cijfers

Na het bouwverlof zijn de werkzaamheden voor het nieuw gebouw gestart. Op 5 augustus begon aannemer MBG met de voorbereidende werken zoals het plaatsen van de werfomheining en de berlinerwanden, het rooien van enkele bomen…  Op 12 augustus startten de graafwerken en het aanbrengen van de paalfunderingen. De aannemer zet deze grond- en funderingswerken voort tot oktober, wanneer ook de betonwerken voor de kelder en de opbouw van de eerste torenkraan plaats vinden. In de laatste twee maanden van dit jaar worden de funderings- en betonwerken verder gezet, aangevuld met geothermie werken. Stijn Vochten, projectleider MBG, geeft nog enkele cijfers over het Brugse project mee: “Bij het uitgraven van het bouwterrein komt er om en bij de 30.000 kuub grondverzet kijken. Het gebouw zelf zal rond de 5.500 m² gemetselde muren omvatten.”

Meeting in Bruges?

Wie reeds een virtuele kijk wil nemen in het nieuwe gebouw kan dit via de website van de stad, via een virtuele rondleiding, ontworpen door Visit Bruges Convention Bureau. “Zo kan de bezoeker het gebouw telkens door een andere bril bekijken, bv. met een lege inkomhal of met een inkomhal, volledig klaar voor een congressetting. Op de eerste en tweede verdieping is er de plenaire zaal, (voorzien van een uitklapbare tribune), die 509 zitjes telt. Dankzij de uitklapbare wand kan de ruimte worden opgedeeld in twee zalen voor telkens 250 personen. Op de derde verdieping bevinden zich de (8) break-outs, waar parallelsessies kunnen doorgaan. De bovenste verdieping - die voorbehouden is voor catering -, is zeer transparant is en voorzien van een prachtig zichtterras over de Brugse historische binnenstad. Hier werd zeer veel aandacht besteed aan de materialenkeuze”, aldus Sarah Cornand van Visit Bruges Convention Bureau.
 
Een zicht op het nieuwe Beurs- en Congresgebouw vanaf de voorkant van het Beursplein (foto Beursplein en Congresgebouw Brugge - CFE + SdM + META)

Speerpunten

Manu Coppens, algemeen directeur van het Antwerpse aannemingsbedrijf MBG: “West- en Oost-Vlaanderen zijn twee regio’s waarin we zeer actief zijn. MBG realiseert meer dan de helft van zijn  projecten in deze provincies. Twee bijzondere speerpunten voor de werking binnen onze onderneming wil ik graag even duiden. Een eerste punt is duurzaamheid. Met dit BEN-gebouw zal een flexibel gebouw voor de toekomst worden gecreëerd. Er zullen duurzame materialen worden gebruikt. Denk onder meer aan de Veldbrand gevelsteen (zie verder) waarmee zal worden gebouwd. Een tweede aandachtspunt is het design & build-verhaal. Bij Design & Build werken architecten, aannemers etc in bouwteam vanaf dag 1. Momenteel is het op deze werf nog volop uitgraven en piqueren maar de meiboom zal er sneller staan dan we denken.” De voorziene opleveringsdatum is september 2021.  

Ruwe, robuuste en duurzame indruk

Voor het nieuwe Beurs- en Congresgebouw viel de keuze voor het gevelmateriaal op baksteen.  Het gevelmetselwerk draagt bij aan de massieve en monolithische indruk van het gebouw en sluit ook perfect aan bij de traditie van gebakken klei in de historisch Brugse binnenstad. De Veldbrand  is een kolengebrande onbezande vormbaksteen met  het uitzicht en het karakter van een traditionele veldovensteen. Hij bezit een natuurlijke nuance met accenten van kolenbrand en kalk. Dankzij het huidige proces beschikt hij over dezelfde voordelen en technische karakteristieken van een moderne gevelsteen. Dit  volledig natuurlijke product, gemaakt uit alluviale klei uit het Kwartair, is afkomstig uit de Scheldevallei. Hij wordt in een onbezande mal gevormd door het inbrengen van een klomp klei en is gebakken op minstens 1150 °C. De roodbruine baksteen heeft kleurschakeringen en een lichte structuur. Hij wordt vol in de mortel gemetseld en achteraf niet opgevoegd Het materiaal exprimeert een ruwe, robuuste en duurzame indruk, bestand tegen impact en patine. 

Uitbreiding centrumparking Zand 

Een ander project dat zich in de Brugse binnenstad aandient, is de langverwachte uitbreiding van de nabijgelegen centrumparking Zand. Hierdoor zal de parkeercapaciteit uitbreiden van 1.297 naar 1.932 parkeerplaatsen. Een investering in bijkomende, ondergrondse parkeercapaciteit - een toename van 635 parkeerplaatsen -, deels ook in het licht van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw dat straks aan de Brugse skyline verrijst. Het aantal in- en uitritten blijft hetzelfde, één bestaande inrit zal worden ontdubbeld. "De omgevingsvergunning werd op 12 april verleend en deze beslissing wordt momenteel bekendgemaakt. De bedoeling is om de bouwwerkzaamheden aan te vatten in het najaar van 2019", zegt de burgemeester. Deze realisatie omvat echter meer dan enkel de uitbreiding van de parking. Het gaat hier ook over een stadsvernieuwingsproject: het Koning Albert I-park tussen ’t Zand en de recent aangelegde zone met de waterpartij kant Oostmeers wordt volledig heraangelegd. Deze aanleg zal gebeuren volgens dezelfde filosofie en met dezelfde materialen als op ’t Zand en zo één uniform geheel vormen. Het park wordt zo, naast een wandel- en fietsverbinding, ook een aantrekkelijke verblijfsruimte. Door de reeds gerealiseerde nieuwe waterpartijen aan weerszijden van het park werd de Kapucijnenrei opnieuw deel van de publieke ruimte. Met dit project wordt nog een stap verder gegaan. Twee brugverbindingen over de Kapucijnenrei moeten de relatie tussen het park en de stad versterken. 
 
De uitbreiding van de centrumparking Zand zal de parkeercapaciteit verhogen van 1.297 naar 1.932 parkeerplaatsen. (foto BOVAA)

Studiebureaus

Voor dit parkingproject is nv Interparking de bouwheer met als studiebureaus BOVAArchitects (architect), West 8 Architecture (landschappelijk ontwerp), bvba Jan Hoste (projectleiding en stabiliteit), Studiebureau R. Boydens n.v. (technieken) en Studiebureau Verhaeghe & Partners (wegenis- en rioleringswerken). De aannemer werd nog niet aangesteld, dit zal wellicht eind dit jaar gebeuren. 
De totale kostprijs voor de uitbreiding van centrumparking Zand en de bijhorende heraanleg van het Koning Albert I-park wordt geraamd op  23.000.000 euro (exclusief BTW en inclusief erelonen). Interparking treedt op als bouwheer en zal de investeringskost prefinancieren. Jaarlijks zal een deel van deze investeringskost worden terugbetaald aan Interparking. Deze terugbetaling wordt gefinancierd door de inkomsten die gegenereerd worden met een - gefaseerde - tariefverhoging in de publieke parkings die beheerd worden door Interparking.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfspark Copernic in Haren

Copernic, het toekomstige park voor middelgrote en grote ondernemingen (mgo’s) in Haren, heeft zijn stedenbouwkundige vergunning op zak. De overheidsopdracht voor de werken wordt eind dit jaar uitgeschreven. De gebouwen op Copernic moeten[…]

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Gelukkige Grijsheid toegekend aan Osar Architects

Einstein Telescoop komt stap dichter

Einstein Telescoop komt stap dichter

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Lommel wil nieuw jongerencentrum bouwen

Meer artikels