Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad Antwerpen legt stedenbouwkundige ontwikkelingskosten op

Gerelateerde onderwerpen :

,
De stad Antwerpen creëert een kader om stedenbouwkundige ontwikkelingskosten op te leggen aan private projectontwikkelaars bij grote nieuwe projecten. Omdat de stad met heel wat tekorten aan maatschappelijke voorzieningen (scholen, parken, crèches') kampt, wordt al van bij het begin van deze legislatuur bij elk nieuw bouwproject een bijdrage gevraagd van de private projectontwikkelaar. Zo kunnen samen met de stad die tekorten weggewerkt worden. Die benadering wordt nu in een reglementair kader gegoten.

Door de verwachte bevolkingsgroei ' ongeveer 70.000 nieuwe inwoners tegen 2030 ' staat de stad Antwerpen de komende jaren voor een enorme uitdaging op het vlak van publieke voorzieningen en infrastructuur. Uit een studie blijkt dat om de bevolkingsgroei op te vangen tegen 2020 meer dan 1 miljard ' en tegen 2030 meer dan 3 miljard ' nodig zal zijn om in publieke voorzieningen te voorzien. Dit krijgt de stad Antwerpen niet alleen gefinancierd.

Een nieuw bouwproject brengt voordelen mee, maar ook nood aan extra publieke voorzieningen of infrastructuur (bv. op het vlak van onderwijs, open ruimte, welzijn, zorg en mobiliteit). Bij een woonproject gericht op jonge gezinnen is er bv. nood aan (meer) openbare speelruimte. Daarom legt de stad Antwerpen al sinds het begin van deze legislatuur stedenbouwkundige ontwikkelingskosten op aan private projectontwikkelaars bij grote nieuwe projecten.

Zo heeft de stad de afgelopen drie jaar de in het verleden al opgebouwde tekorten aan publieke voorzieningen of infrastructuur (bv. op het vlak van onderwijs, open ruimte, welzijn, zorg en mobiliteit) kunnen afbouwen. Deze benadering wordt nu in een reglementair kader gegoten. Dit biedt niet alleen de stad maar ook de bouwheer rechtszekerheid en laat hem toe zijn kosten correct in te schatten voor de start van een project.

'Op het vlak van gemeenschapsvoorzieningen zoals kinderopvang en scholen kent de stad vandaag al tekorten. Bij de voorspelde bevolkingsgroei gaan er bovenop deze bestaande tekorten nieuwe behoeften ontstaan. Waar welke noden het sterkst voelbaar zullen zijn, hangt samen met de locatie van private bouwprojecten. Dit maakt dergelijke ontwikkelingskosten noodzakelijk voor kwaliteitsvolle stadsontwikkeling', vertelt de Antwerpse schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde.

Bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen zal een omgevingsanalyse worden opgemaakt en zullen de tekorten in voorzieningen of infrastructuur in de buurt in kaart worden gebracht. Die analyse zal gebruikt worden om stedenbouwkundige ontwikkelingskosten op te leggen aan de projectontwikkelaars. Zo kan er optimaal bijgedragen worden aan de leefbaarheid van de stad en geeft het project iets terug aan de buurt. Ook bij eigen stadsontwikkelingsprojecten maakt de stad deze afweging.

Een reglementair kader biedt de bouwheer rechtszekerheid en laat hem toe zijn kosten correct in te schatten voor de start van een project.

De afspraken tussen stad en projectontwikkelaars moeten vastgelegd worden in een samenwerkingsovereenkomst en/of in de stedenbouwkundige vergunning. De kost van het aantal extra maatschappelijke voorzieningen dat nodig is door een bouwproject wordt berekend op basis van een omgevingsanalyse.

Met volgende berekeningen wordt de financiële kant weergegeven: 100 '/m² vanaf 1.500 m² kantoren; 100 '/m² vanaf 2.000 m² handel en groothandel; 70 '/m² voor een hotel vanaf 20 kamers; 50 '/m² vanaf 5.000 m² wonen.

Deze bedragen kunnen worden aangepast door het stadsbestuur indien er in het project al een extra maatschappelijke waarde wordt gecreëerd (zoals voorzien in groen, sporthal, crèche, de creatie van arbeidsplaatsen'). Bij voorkeur worden de stedenbouwkundige ontwikkelingskosten opgevangen in het project.

Dit wil zeggen dat de voorzieningen of infrastructuur voor bewoners en bezoekers mee opgenomen worden in het ontwerp van het bouwproject zelf. Als dit praktisch niet mogelijk is, dan legt de stad een financiële last op die ze vervolgens gebruikt voor voorzieningen in de omgeving van het projectgebied.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

De gemeenteraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan voorlopig vastgesteld. Behalve voor gemengde bedrijvigheid en handel komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het openbaar onderzoek loopt van[…]

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Meer artikels