Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stad aan de Maas in stroomversnelling

Gerelateerde onderwerpen :

De gemeenteraad van Maaseik heeft zopas het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Stad aan de Maas definitief vastgesteld. Dat maakt de weg vrij voor 138 woningen en 215 appartementen. Het schepencollege van Maaseik wil het ontwikkelingsproces van dit gebied zo snel mogelijk starten.

Voor de ontwikkeling moet een rup gemaakt worden dat de bestemmingszones omvormt naar een zone die de ontwikkeling van dit gebied mogelijk maakt. Met geïnteresseerde ontwikkelaars/eigenaars wordt een samenwerkingsstructuur uitgewerkt om de Dragetra-terreinen en omgeving te ontwikkelen.

Dragetra

Dragetra, een vroegere ontginningszone aan de Maas, staat in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aangegeven als aan te snijden stedelijk binnengebied. Om dit gebied op een doordachte manier te kunnen aansnijden, keurde de gemeenteraad in 2006 het masterplan Stad aan de Maas goed. Toen werd ook principieel akkoord gegaan met het maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) voor de uitvoering van deze stedelijke uitbreiding aan de Maas.

Onteigeningen

Het gebied vormt de verbinding tussen het centrum van Maaseik en de Maasvallei en maakt de verbinding met Heerenlaak en Aldeneik. In het plangebied moeten de aanwezige verkavelingen opgeheven worden om de ontwikkeling van het gebied te verzekeren. Hierover is begin dit jaar overleg geweest met de eigenaars. Behalve een rup moet ook een onteigeningsplan gemaakt worden om er voor te zorgen dat dit ontwikkelingsproces van het projectgebied niet zal stilvallen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Brusselse universiteiten mogen kazerne Fritz Toussaint renoveren

Brusselse universiteiten mogen kazerne Fritz Toussaint renoveren

In het herstructureringsproject van Usquare.brussels, de voormalige Fritz Toussaint kazerne in Elsene, heeft het Brusselse Gewest een erfpachtovereenkomst getekend met de beide Brusselse universiteiten voor een periode van 50 jaar. De erfpacht[…]

21/01/2021 | ProjectenRenovatie
Mechelen sloopt entrepotgebouw voor ontwikkeling Keerdoksite

Mechelen sloopt entrepotgebouw voor ontwikkeling Keerdoksite

Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Aandeel nieuwbouwflats daalt voor het eerst in 25 jaar

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Meer artikels