Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Staat verkoopt steeds meer eigendommen

Gerelateerde onderwerpen :

Staat verkoopt steeds meer eigendommen

De opbrengst van de verkoop van eigendommen van de federale overheid gaat in stijgende lijn.

Dat blijkt uit cijfers die N-VA-kamerlid Koenraad Degroote (N-VA) heeft opgevraagd bij Jan Jambon (N-VA), die als minister bevoegd is voor de Regie der Gebouwen.

58 miljoen €

De cijfers hebben betrekking op de verkoop van onroerende goederen (gebouwen en terreinen) die eigendom zijn van de federale staat en die beheerd worden door de Regie der Gebouwen. In 2015 werd nog voor ongeveer 21 miljoen € aan eigendommen verkocht. In 2016 liep dit op tot meer dan 49 miljoen €. Het ziet ernaar uit dat men het voor dit jaar nog beter zal doen: de gerealiseerde verkopen voor 2017 werden reeds geraamd op 58 miljoen €.

Efficiënter beheer

Degroote is tevreden dat de Regie der Gebouwen steeds meer leegstaande en overbodige gebouwen in handen van de overheid verkoopt. “Ik heb altijd gepleit voor een efficiënter beheer van het patrimonium van de overheid. De leegstand van overheidsgebouwen kost de belastingbetaler handenvol geld en brengt geen meerwaarde op voor de gemeenten waar die gebouwen zijn gehuisvest”, zegt Degroote.

Verhuur

In zijn antwoord laat minister Jambon ook weten dat het alvast niet de taak van de overheid is om privéverenigingen te huisvesten. “Het is wel haar taak om het patrimonium waarover zij beschikt op de meeste efficiënte en voordelige wijze te beheren. Eén van de tools om leegstand te voorkomen, is verhuren”, stelt Jambon. Degroote stelt voor om gebouwen die verhuurd worden aan gemeenten te verkopen.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Lokale besturen investeren meer dan 17 miljard €

Het aandeel van de Vlaamse lokale besturen in de totale uitgaven van de Vlaamse overheden toont het relatieve gewicht aan van de plaatselijke besturen in het overheidsbestel. De gezamenlijke exploitatie- en investeringsuitgaven van 17,178[…]

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

DigiCMR app van Pionira vereenvoudigt administratie bij grondverzet

Lokale besturen krijgen meer geld

Lokale besturen krijgen meer geld

Vlaamse ministers leggen eed af

Vlaamse ministers leggen eed af

Meer artikels