Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

De zwembadinfrastructuur in Vlaanderen dateert grotendeels uit de jaren '70 van vorige eeuw en is dus verouderd. De Vlaamse regering wil een globaal strategisch sportinfrastructuurplan opstellen met prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek.

In afwachting van de realisatie daarvan wil Vlaanderen een laatste ad hoc oproep lanceren om met een eenmalige investeringssubsidie op korte termijn te kunnen reageren op de aanwezige noden, met de focus op de renovatie van zwembaden.

De Vlaamse regering keurde daarvoor het voorstel van projectoproep voor de subsidiëring van zwembaden goed en reserveert hiervoor 10 miljoen ' op het budget sport van het begrotingsjaar 2015. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zal de projectoproep organiseren. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata