Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Spoed gevraagd voor oostelijke tangent Sint-Niklaas

Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer dringt bij Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts aan op spoed in de realisatie van de oostelijke tangent tussen de N70 en E17 in Sint-Niklaas. Het project moet nog heel wat administratieve hordes nemen. De volledige procedure voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) kan nog zeker een jaar in beslag nemen.

De oostelijke tangent moet de oververzadigde N70 verbinden met de E17. Op de E17 sluit de weg aan op het nieuwe op- en afrittencomplex Sint-Niklaas-Oost. De oostelijke tangent loopt langs de spoorlijn loodrecht naar de N70, waar hij via een ovalen rotonde aansluit op de gewestweg. De realisatie van deze tangent werd reeds beloofd door de toenmalige Vlaamse minister van Openbare Werken wijlen Steve Stevaert. De daaropvolgende ministers van Openbare Werken hebben dit idee laten uitwerken en de onteigeningen hiervoor gestart. Het Waasland en de stad Sint-Niklaas in het bijzonder wachten echter nog steeds ongeduldig op de realisatie.

Tijdsverlies

Jos De Meyer dringt bij de bevoegde ministers aan op spoed, weliswaar met respect voor de procedureregels om elke vormfout te vermijden. Dat zou opnieuw tot tijdsverlies leiden. Hij ondervroeg nogmaals de minister van Openbare Werken Ben Weyts en de minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvliege over de stand van zaken voor dit project.

Waterbeheersing

'Op de vergadering van 26 november 2014 werd vastgesteld dat nog onderzoek moet gebeuren om inhoudelijke input voor het grup aan te leveren. Het gaat o.m. over de waterbeheersing en de Barbierbeek, de inpassing van een gasvulstation en andere inrichtingsopties. De verwachting is dat die informatie zo spoedig mogelijk zal worden aangeleverd door AWV en het ondersteunende studiebureau', aldus minister Weyts.

'De beoogde timing voor de opmaak van het grup Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas is dat na het aanleveren van de inhoudelijke elementen zal eind deze maand (mei) een afstemmingsvergadering worden georganiseerd. Voor dit overleg zal Ruimte Vlaanderen de verwerking van de input in een aanzet tot grup voorleggen. Na deze afstemmingsvergadering eind mei kan eind juni of begin juli een plenaire vergadering worden georganiseerd', antwoordde minister Schauvliege.

Procedure

Van de plenaire vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen de maand bezorgd aan de instanties die op de plenaire vergadering aanwezig waren. Reacties op het verslag moeten binnen de maand na ontvangst van het verslag bezorgd worden aan de Vlaamse regering. Daarna kan die regering overgaan tot de voorlopige vaststelling. Binnen de maand daarna wordt het openbaar onderzoek afgekondigd, dat twee maanden duurt.

Het Waasland en de stad Sint-Niklaas in het bijzonder wachten nog steeds ongeduldig op de realisatie.

De Vlaamse regering stelt binnen de zes maanden na het einde van het openbaar onderzoek het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Deze termijn wordt echter geschorst gedurende de behandeling van het wetgevingsadvies door de Raad van State voor maximaal één maand en kan bovendien verlengd worden met een termijn van maximaal twee maanden. Indien het grup niet definitief wordt vastgesteld binnen deze termijnen, vervalt het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette