Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

SPIE betreedt Belgische ict-markt met ICS

SPIE betreedt Belgische ict-markt met ICS

“Ons bedrijf blinkt uit in vier domeinen: informatie- en communicatietechnologiediensten (ict; 20%), technisch facility management (onderhoud van technische installaties; 30%), mechanische en elektrische diensten (37%) en transmissie en distributie (13%)”, signaleert Johan Dekempe, Managing Director van SPIE Belgium.

De Belgische tak van SPIE, dat een jarenlange reputatie geniet als onafhankelijke marktleider in multitechnische dienstverlening op het vlak van energie en communicatie in Europa, richtte onlangs de nieuwe divisie ICS op. Door deze sterke uitbreiding van zijn dienstverlening positioneert SPIE Belgium, met hoofdzetel in Anderlecht, zich voortaan ook op de Belgische markt van informatie- en communicatietechnologie.

In april 2018 nam SPIE Belgium Systemat over, dat als dienstverlener in de Belux informaticaoplossingen levert voor het beheer van apparatuur, software en tools op het gebied van ict. Systemat draaide in 2017 met 150 medewerkers een omzet van zowat 70 miljoen €, maar verkeerde in zwaar weer. Dankzij deze overname lanceerde SPIE Belgium zich ook op de ict-markt en kan het zijn klanten voortaan een ruimere dienstverlening aanbieden met diensten die al langer deel uitmaken van het activiteitenportfolio van andere vestigingen. ICS combineert de ict-expertise van Systemat met de technische kennis van SPIE Belgium.

Maximale bundeling van technische en digitale diensten

In onze huidige tijden van big data en het Internet of Things (IoT) zoeken heel wat klanten van SPIE geïntegreerde oplossingen. Ze onderzoeken de waarde van hun technische data en bekijken hoe ze die gegevens kunnen gebruiken om hun bedrijfsprestaties te verbeteren.

Colligo, het nieuwe IoT-platform van ICS dat op 17 januari officieel werd gelanceerd, staat hen op een unieke manier met raad en daad bij. Het gedeelde platform van SPIE Belgium verzamelt, beveiligt, beheert en relateert immers de technische data van de klanten om hun diensten te verbeteren. Colligo, dat wordt gepresenteerd als een procesfacilitator, legt m.a.w. een link tussen de expertise van SPIE en de informaticawereld, wat een sterke meerwaarde met zich brengt voor de kernmarkten van SPIE (Smart City, (E-)Efficient Buildings, Industry Services en Energy). Via het platform kunnen gebruikers anticiperen op de verzamelde gegevens en besparen op bedrijfskosten. Zo kunnen klanten dankzij Colligo preventieve onderhoudsbeurten inplannen, hun productiviteit opdrijven en de beschikbare hulpmiddelen optimaal inzetten. De positieve impact op de prestaties en resultaten laat zich bovendien erg snel voelen. Hiermee zet SPIE Belgium een belangrijke stap naar het Internet der Dingen (IoT), Augmented Reality (AR) en Machine Learning.

Sandra Gottcheiner, Bruno Borremans, Nolwenn Le Ster en Johan Dekempe (vanaf l.) denken met de overname van Systemat en de lancering van ICS een belangrijk nieuw marktterrein te kunnen aanboren.

Dit platform, verrijkt met de kennis en expertise van de ganse groep, biedt ICS de kans om zich op een bijzondere wijze te positioneren op de Belgische markt. Dankzij de synergie tussen de diverse divisies van SPIE Belgium krijgen klanten een even eenvoudige als kwalitatief hoogstaande ‘one stop shop’-ervaring bij hun technische en digitale behoeften.
 
“Ons platform laat technische gegevens voortaan voor zich spreken. Zo kunnen we niet alleen de kwaliteit van onze diensten, maar ook die van onze klanten verbeteren. Colligo biedt dus heel wat toegevoegde waarde voor onze klanten, zonder ook de klantenbasis uit de overname van Systemat te vergeten. We blijven onafgebroken investeren in de domeinen Workspace, Printing & Document Management, IP Connectivity, Datacenter & Cloud en IT Security, wat onze benadering uniek maakt in België”, meldt Bruno Borremans, hoofd van de ICS-divisie van SPIE Belgium.

SPIE Belgium is een dochterbedrijf van de Franse SPIE Group (Société Parisienne pour l’Industrie Electrique), een onafhankelijke Europese marktleider in multitechnische dienstverlening. De onderneming biedt haar klanten in de industrie en de tertiaire en infrastructuursector een lokale service en een gediversifieerd aanbod. Met meer dan 1.850 medewerkers en 17 vestigingen in België en Luxemburg reikt SPIE Belgium geïntegreerde oplossingen en diensten aan op het gebied van elektrotechniek, machinebouw en airconditioning, energie en communicatienetwerken. SPIE realiseerde met 46.650 medewerkers en een sterke lokale aanwezigheid een omzet van 6,1 miljard € en een EBITDA (operationele kasstroom) van 388 miljoen € in 2017.

Johan Dekempe, Managing Director van SPIE Belgium, looft de samenwerking met o.m. Engie en Cegelec (Vinci Energies) in de EU en België. Het bedrijf blinkt uit in vier domeinen: informatie- en communicatietechnologiediensten (ict; 20%), technisch facility management (onderhoud van technische installaties; 30%), mechanische en elektrische diensten (37%) en transmissie en distributie (13%). Distributie gebeurt vooral in België; we bouwen de transformatiediensten, waarbij Elia al een paar jaar onze eerste klant is. We huldigen drie waarden: performance (winst maken), verantwoordelijkheid op ieder niveau met een enorme vrijheid van werken, en nabijheid (we willen op maximum 50 km verwijderd zijn van onze verste klant in België en het buitenland). We hebben 17 vestigingen in België, want er zijn er drie bijgekomen (in Lasne, een magazijn en een post voor ICS in Aarschot), en realiseerden in 2017 een omzet van 275 miljoen €. Met ICS trachten we een nog wat blinde plek te ontwikkelen. Sinds 2006 heeft het bedrijf voor 500 miljoen € overnames gedaan, waaronder APX in Frankrijk en de volledige afdeling van KPN in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk ontbreekt nog”, stelt hij.

Vier strategische businesssegmenten

De ICS-divisies vertegenwoordigden 1,22 miljard € of 20% van alle inkomsten van de SPIE Group in 2017. De groep beschikt over meer dan 2.000 experts en architecten, 3.000 ingenieurs en technici, 14 service centers, één gecoördineerd Europees cloud- en IoT-platform en één organisatie om nationale programma’s en toeleveringsketens uit te rollen.  “We hebben een zeer ruim scala van ecosystemen. Siemens is voor de groep de eerste klant op het vlak van technisch facility management (met meer dan 200 miljoen voor het onderhoud van alle fabrieken in Duitsland). We hebben vier strategische businesssegmenten: we richten ons op klanten in Smart City en dragen zo bij tot een duurzaam stedelijk en regionaal ontwikkelingsmodel (bv. bij de MIVB hebben we vijftig medewerkers ’s nachts voor de technische installaties en we hebben in Bergen en Luik een capteersysteem voor parkeerplaatsen opgezet), e-fficient buildings (de optimalisatie van gebouwen op lange termijn), energieën om de energietransitie rond de wereld te vergemakkelijken (we hebben twee transformatiestations gebouwd voor Elia; gedecentraliseerde productie van energie met windmolens in de Noordzee) en industriële diensten (de ondersteuning van de ontwikkeling van elke industriesector, bv. onderhoudscontracten voor Total en Exxon Raffinaderijen)”, legt Johan Dekempe uit.

Bruno Borremans tracht de digitale en it-transformatie in goede banen te leiden door ict-ervaring en spelveranderende technologieën te combineren met SPIE’s traditionele aanbod. In het kader van de vier genoemde businesssegmenten focust ICS op de klant, met it als een businessfacilitator die een eenvoudige en doeltreffende gebruikerservaring biedt. “Eén derde van ons personeel zijn informatici. We willen het IoT-potentieel ontgrendelen om de zakenprestaties te verbeteren. Tegen 2020 zal de IoT-markt in België 28,3 miljard € vertegenwoordigen (waarde voor B2B- en B2B2B-toepassingen) en zal jaarlijks 44 biljoen GB worden gecreëerd en gekopieerd. De meeste IoT-data worden niet gebruikt (McKinsey spreekt van “IoT: reality or fake news”) en de interoperabiliteit tussen IoT-systemen is kritisch. We willen in onze groep de fysische en de digitale wereld met elkaar verbinden en aan slim databeheer (big data, IoT, AI en Machine Learning) en waardencreatie (kostenreductie, proactief onderhoud, een productiviteitsstijging, geoptimaliseerd gebruik van bronnen) doen”, verklaart hij.

Het bedrijf heeft ook de capaciteit om zijn klanten een interessante financiering aan te bieden op operationeel vlak (‘Pay as you grow/use’-model) en positioneert zijn oplossingen in zijn vier strategische markten.

“De roots van SPIE gaan eigenlijk terug tot de bouw van de metro in Parijs. Na twee LBO’s (Leveraged Buyouts) in 2006 en 2011 (bij een omzet van 3 miljard €) maakte SPIE een beursintroductie. De groep SPIE is stabiel en aantrekkelijk voor ingenieurs en ict’ers en zet in op nabijheid. We stellen met blijdschap vast dat zeer weinig mensen de firma verlaten. De medewerkers van ICS zitten in de leeftijdspiramide tussen 30 en 40 jaar en onze nieuwe mensen zijn zelfs jonger dan 30 jaar. We gaan ook rechtstreeks naar eindejaars en scholen en bieden opleidingskansen. Inzake overnames zullen we ICS-georiënteerd zijn. We zetten een zeer goede voetafdruk neer met onze klassieke activiteiten, maar de vraag is of onze klanten ook voldoende klaar zijn”, voegt de directeur van de divisie ICS van SPIE Belgium er nog aan toe.

“Colligo is gebaseerd op de cloud van ICS. We positioneren rond de cloud een aantal partners, o.a. startups en operatoren. We hebben de capaciteit om alle soorten data te aggregeren en onderhouden een partnership met Honeywell en Siemens. Hierbij zijn we multiprotocolonafhankelijk van dataschema’s. We zijn in gesprek met twee projecten en kunnen bogen op heel grote referenties in Frankrijk. Onze ambitie is om ons werkterrein uit te breiden naar de bestaande klanten van Systemat, die vragende partij waren voor dit verhaal; de naam ‘Systemat’ verdwijnt trouwens en we positioneren ons als ICS-divisie van SPIE Belgium. We hebben onze medewerkers en leveranciers alvast kunnen geruststellen, huldigen een agressieve strategie en verwachten dat ons aandeel op deze markt zal stijgen”, luidt het.

Nolwenn Le Ster, directrice Cloud & IoT bij SPIE ICS (Frankrijk), legt uit dat Colligo werd gecreëerd om technische data veilig te verbinden, te beheren en te verwerken met het IoT-gedeelde platform van ICS. “Men plaatst overal sensoren, maar het komt erop aan om de waarde van technische gegevens te beoordelen en uit te drukken. Er is immers een verband tussen het begrijpen van data en het gebruik ervan. Technische platforms kunnen data verzamelen, transporteren en opslaan. We kunnen alle types van objecten connecteren”, licht ze toe.

Data zijn de nieuwe olie

Opkomende technologieën herdefiniëren onze toekomst. Data zijn de nieuwe olie. Hoe kunnen we de economische waarde van IoT-data bepalen? IoT belooft deze complexiteit te beheersen. Wanneer businessexpertise (actie ondernemen, beslissen, analyseren) en ict-expertise (verzamelen, transporteren, opslaan) elkaar vinden, kan cybersecurity ontstaan.

“We trachten de echte wereld en de digitale wereld met elkaar te verbinden om de gebruiker een nieuwe ervaring te bieden. We ontwikkelen innovatieve en klantgerichte diensten: oplossingen op maat, verpakte aanbiedingen en Opex-modellen (Operating Expenses; de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming; bij ict de operationele uitgaven voor het beheer van informatiesystemen) aangepast aan de business van de klant, waarbij data worden gebruikt die worden gecreëerd door onze apparatuur en aangevuld met geconnecteerde objecten. Hierbij zetten we in op geconnecteerde objecten, verzamelnetwerken, gegevensanalyse en innovatieve gebruiksgevallen”, deelt Nolwenn Le Ster mee.

Het IoT-gedeelde platform Colligo zorgt ervoor dat technische data degelijk worden verbonden, beheerd en verwerkt, van Business-Proof-Of-Concept naar industrialisering in een B2B2B-model en met een PaaS (Platform as a Service)-contract. Tot de ICS-mogelijkheden behoren IoT & Analytics; beheerde services, cloudplatform, beveiligde connectiviteit; apps; en cybersecurity.

“Colligo is een serviceplatform dat werkt vanuit verschillende sensoren - er zijn vele soorten sensoren in IoT en onbeperkte business cases - en met verschillende manieren om gegevens te presenteren, vanuit verschillende activiteitsectoren zoals Smart City, energie-efficiëntie, welzijn op het werk en voorspellend onderhoud”, voegt de directrice Cloud & IoT bij SPIE ICS Frankrijk er nog aan toe.

Sandra Gottcheiner, voordien vastgoedinvesteerder en vandaag directrice van de divisie Building Systems bij SPIE Belgium, meldt dat SPIE een brug moet leggen naar de wereld van de bouwkunde en die van de waardecreatie van onroerend goed. “Het businessmodel is helemaal veranderd. Zullen gebouwen rendabel blijven? Coworking, databeheer en gebouwenbeheer zijn ‘ready to future’. ‘Smart building development’ met open technologie, databeveiliging, BaaS (‘Building as a Service’ en duurzame oplossingen doet zijn intrede. Dit moet uitmonden in een duurzame waardecreatie op het gebied van engineering, bouw en onderhoud bij ICS O&O en Implementatie”, signaleert ze.

SPIE is in België actief in drie prioriteitsgebieden: trade & services, de industrie en de bouw. Industrie en bouw zijn de belangrijkste aandachtssectoren, evenals smart cities. “In de bouw heeft men geen competenties in energie, data, businessmodellen en financiering. Die elementen, waarvoor bouwbedrijven geen ganse teams in dienst willen nemen, zijn echter erg belangrijk om win-win-oplossingen te bekomen. Zo bieden wij financieringsoplossingen. Ook infrastructuur blijft belangrijk; denk maar aan de sensoren voor parkeerplaatsen in Luik en Bergen. De betrokkenen hebben intern niet de mogelijkheid en de budgetten om die gegevens op een andere manier te verzamelen”, stipt Sandra Gottcheiner aan.
 

Voor de twaalfde keer ‘Top Employer’ in België

SPIE Belgium, dochteronderneming van de SPIE-groep, is voor de twaalfde keer verkozen tot ‘Top Employer België’. Op 31 januari ontving het bedrijf het officiële certificaat van Top Employer 2019 als één van de 64 ondernemingen die het Top Employers Institute in België lauwerde. Die benoeming dankt het aan vier algemene aandachtspunten waaraan het in 2018 heeft gewerkt.

Om bij die groep te horen moet een bedrijf de verschillende fasen van het certificatieprogramma met succes doorstaan. Enkel werkgevers die optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van hun medewerkers op professioneel en persoonlijk vlak kunnen meedingen. Enkele van die omstandigheden zijn een kwalitatieve werkomgeving, de ontwikkeling van talent in alle rangen van de onderneming en de onophoudelijke verbetering van de werking bij HR.

In het HR-beleid waarop de onderneming werd beoordeeld, legde SPIE ditmaal het accent op de volgende vier aandachtspunten: de ontwikkeling van het werkgeversmerk (employer branding), vooral op sociale netwerken en op beurzen zoals Jobdays; strenge aanwervingsprocedures (leidinggevenden betrekken bij de selectieprocedure; bij de selectie van de kandidaten rekening houden met hun technische vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie, ...); permanente opleiding via het e-learningplatform S.M.I.L.E. dat 24/7 beschikbaar is; en de integratie van nieuwe werknemers met een interactieve onthaalbrochure op het S.M.I.L.E.-platform. “We zullen in 2019 overigens 250 nieuwe werknemers welkom heten”, meldt Annik Vandeputte, HR Development Manager bij SPIE Belgium.

Het Top Employers Institute onderscheidt werkgevers die hun werknemers uitstekende arbeidsomstandigheden bieden. Dit internationale certificeringsbedrijf helpt bedrijven om zich te profileren als kwaliteitsvolle werkgevers. Het Top Employers Institute certificeerde in 25 jaar meer dan 1.300 organisaties in 115 landen. Deze Top Employers hebben een positieve impact op de levens van meer dan 5 miljoen medewerkers wereldwijd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Belgian Construction Awards: stem op de Bouwvrouw en Bouwman van het jaar

Belgian Construction Awards: stem op de Bouwvrouw en Bouwman van het jaar

Bouwkroniek en La Chronique organiseren op 10 december de eerste editie van de Belgian Construction Awards (#BCA20). Deze spectaculaire gala-avond belooft iedere man en vrouw uit de bouwsector te laten schitteren, maar in het bijzonder de[…]

Limburgse bouwbedrijven lanceren totaloplossing voor woonuitbreiding

Limburgse bouwbedrijven lanceren totaloplossing voor woonuitbreiding

Nog even geduld

Nog even geduld

Jan Snel: "Circulair denken zit in ons DNA"

Jan Snel: "Circulair denken zit in ons DNA"

Meer artikels