Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Spectaculaire plaatsing nieuw brugdek in Heverlee

Spectaculaire plaatsing nieuw brugdek in Heverlee

(c) Infrabel

De spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel hervat geleidelijk het werk. Bepaalde niet-essentiële bouwwerven werden eind maart veilig en tijdelijk afgebouwd en ‘on hold’ gezet omwille van de viruscrisis. De focus lag de voorbije maanden op het uitvoeren van essentiële werken (onderhoud, dringende vernieuwing, interventies, …) om de veiligheid van het spoorwegnet en de treindienst te kunnen garanderen.
Intussen heeft Infrabel de werkzaamheden herpland en waar mogelijk worden bepaalde bouwwerven nu opnieuw gestart, op voorwaarde dat de aannemers en hun personeel maximaal beschermd kunnen worden en dat alle veiligheidsmaatregelen kunnen worden nageleefd.
 
Eén van die werven is de bouw van de nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Die werken werden eveneens tijdelijk stopgezet, maar zijn intussen hervat. Tijdens het voorbije weekend werd een belangrijke fase ingezet, namelijk de bouw van het nieuwe brugdek.
Dit bestaat uit verschillende geprefabriceerde liggers waarop U-vormige dekelementen worden geplaatst. Die plaatsing was een spectaculaire operatie waarbij onder andere een 400 ton-kraan van de firma Sarens werd ingezet. Zondag werden de vier hoofdliggers (prefabbalken) en de eerste twee U-bakken op hun plaats gelegd. Tijdens deze werkzaamheden reden er geen treinen tussen Leuven en Ottignies.

De werken aan de Parkwegbrug worden uitgevoerd door Viabuild. Infrabel investeert 1,15 miljoen € in het project. Hoofdaannemer Viabuild wordt voor de realisatie van de brug bijgestaan door Smet (beschoeide sleuven), Megaton (prefab liggers) en Van Eycken (leuningen).
 
De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 m breed zijn en wordt op dezelfde locatie als de vorige brug gebouwd, tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor aan de kant van de Tivolistraat over een afstand van 1 km.
 
Fietsers en voetgangers zullen binnen een paar maanden opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite, over de spoorlijn Leuven-Ottignies. De ingreep betekent een grote tijdsbesparing voor wie zich van de deelgemeente naar het centrum van Leuven moet begeven.
 
In het voorjaar van 2016 brokkelden stenen naar beneden aan de zijkant van de vorige Parkwegbrug. Dat gebeurde als gevolg van het bezwijken van de landhoofden, de steunpunten in het talud of de spoorberm. Omdat de stabiliteitsproblemen te groot waren, was de brug die dateerde uit 1941 niet meer te herstellen en werd ze enkele weken later uit veiligheidsoverwegingen volledig afgebroken.
De bouw van een tijdelijke brug was geen optie omdat de bestaande landhoofden niet meer in goede staat en dus onbetrouwbaar waren. Er zouden in ieder geval nieuwe landhoofden moeten gebouwd worden. Omdat de taluds zeer steil zijn moeten deze tot 8 m diep gefundeerd worden.
 
Dit maakt dat ook voor een tijdelijke brug dezelfde studie, aanbestedingsprocedure, bouwvergunning en bouwtijd nodig zouden geweest zijn als voor de definitieve brug. Bovendien bevindt de Parkwegbrug zich op een erfgoedsite en moet ze dus op exact dezelfde plaats worden gebouwd om de impact op het landschap tot een minimum te beperken.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

Sweco zet in publieke ruimte de mens op de eerste plaats

In een nieuw rapport beschouwt het ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau Sweco nabijheid, dichtheid en gedeelde snelheid als manieren om straten om te vormen tot broedplaatsen voor gezondheid en welzijn. ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau.[…]

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Rome probeert duizenden iconische pijnbomen te redden

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

Antwerpen wil van Groenplaats digitale toegangspoort maken

N42 wordt veilige verbindingsweg

N42 wordt veilige verbindingsweg

Meer artikels