Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Spectaculaire plaatsing fiets- en voetgangersbrug over Brusselse Ring

Spectaculaire plaatsing fiets- en voetgangersbrug over Brusselse Ring

Foto: De Werkvennootschap

© tomb

Langs het traject van de hogesnelheidstrein tussen Leuven en Brussel, plaatste De Werkvennootschap zopas een 168 m lange fiets- en voetgangersbrug over de Ring rond Brussel in Machelen-Diegem.
De brug vormt het sluitstuk van de fietssnelweg F3 en maakt fietsen tussen Leuven en Brussel een flink stuk veiliger, sneller en comfortabeler. Dankzij verbindingen met het station van Diegem en diverse bedrijventerreinen in de buurt krijgt het duurzaam woon-werkverkeer in de regio een flinke boost.

Eind maart zal de fietsroute volledig klaar zijn en worden aangesloten op het aangrenzende fietsnetwerk. Het gaat om een investering van in totaal 24 miljoen € die wordt gedragen door de Vlaamse overheid, de provincie Vlaams-Brabant die 8 miljoen € bijdraagt en de gemeenten Machelen en Zaventem.

De F3 tussen Leuven en Brussel is één van de oudste en meest druk bereden fietssnelwegen in Vlaanderen. Maar wie momenteel de Ring oversteekt tussen Zaventem en Machelen-Diegem heeft geen veilige optie. Met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt dat probleem opgelost. Het nieuwe traject is bovendien meer dan 4 km korter dan de oversteek via de brug aan de Henneaulaan.

Ook aan het comfort is de nodige aandacht besteed. De fiets- en voetpaden zijn in totaal 5 m breed. De brugwand schermt de fietsers af van de naast rijdende treinen.  De verlichting voor het fiets- en wandelpad op de brug is discreet in deze afschermende wand verwerkt.

“Vlaanderen wil tegen 2035 de helft van de verplaatsingen in de Vlaamse Rand duurzaam maken. Investeren in performante infrastructuur is daarbij een belangrijke voorwaarde. Enkel zo krijgen we meer mensen op de fiets en aan het wandelen. De nieuwe brug kort het bestaande traject tussen Zaventem en Machelen met 4 km in. Fietsers en voetgangers hebben de brug ook helemaal voor hen alleen, zonder autoverkeer. Het is trouwens de eerste brug die we binnen het project Werken aan de Ring bouwen over de Ring”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Zowel in Zaventem als in Machelen-Diegem krijgt het tracé aftakkingen naar diverse bedrijventerreinen in de buurt. Ook het station van Diegem wordt aangesloten. Op die manier biedt de fietssnelweg een geschikt alternatief voor de wagen, niet in het minst bij woon-werkverkeer. Maar ook het schoolverkeer tussen Machelen en Zaventem krijgt zo een veilige oversteek over de Ring.

“De nieuwe fietsbrug zal de fietssnelweg F3 Leuven-Brussel een veilig en comfortabel sluitstuk naar de hoofdstad bieden. Daar hebben we jaren voor geijverd. Ook de fietsverbindingen die we met de omliggende bedrijventerreinen voorzien versterken de positie van de fiets in deze drukke woon-werk-regio. We investeren dan ook niet zomaar een recordbedrag van 8 miljoen € in dit project”, aldus gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene.

Het programma ‘Werken aan de Ring’ voorziet heel wat grootschalige infrastructuurprojecten op de Ring rond Brussel. Zo is de Vlaamse overheid in de regio Zaventem momenteel bezig aan de Henneaulaan en werkt men straks aan het viaduct van Vilvoorde en het verkeerscomplex aan de luchthaven.
Foto’s: De Werkvennootschap.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

195 rioleringsprojecten worden versneld gestart

Vlaanderen maakt 121 miljoen euro vrij om 195 lokale rioleringsprojecten versneld uit te voeren. Deze projecten vertegenwoordigen samen een totale kostprijs van 286 miljoen euro, of een rioleringskost van 162 miljoen euro. Vlaanderen draagt 75[…]

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Nieuwe fietssnelweg verbindt Leuven met Brussel

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Milieueffectennrapport over spitsstroken Lummen-Hasselt klaar

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Meer artikels