Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Sociale zekerheid mag geen hangmat zijn'

Gerelateerde onderwerpen :

'Sociale zekerheid mag geen hangmat zijn'

Voorzitter Paul De Roover van de Confederatie Bouw Waasland toont zich tevreden over de taxshift. 'Maar er zal veel meer nodig zijn om de Belgische bouwsector een echte toekomst te bieden. Zo moet de regering dringend werk maken van een doorgedreven activeringsbeleid', stelt hij op het Wase Jaarfeest.

De Wase preses mocht in het Sint-Niklase Bau-huis ruim 250 gasten ontvangen en na de meer dan 80 sponsors en sympathisanten te hebben bedankt, had hij het in zijn welkomstspeech over de grote uitdagingen waar de Confederatie voor staat. 'Vooreerst voeren wij een belangrijke en niet aflatende strijd tegen de sociale fraude', sprak de ceo van Dero Construct. 'En het is reeds een tijd duidelijk dat deze fraude ook uit het buitenland komt. Deloyale concurrentie leidt ertoe dat in onze Belgische bouwbedrijven momenteel zowat 20.000 arbeiders minder aan de slag zijn dan een decennium geleden. Dat is enkele keren Ford en Opel samen. Iedereen beseft dat er iets moet gebeuren en uw beroepsorganisatie was van nabij betrokken bij het opstellen van het zogeheten 40-puntenprogramma van staatssecretaris Tommelein om deze fraude aan te pakken', duidt De Roover.

'Eén van de punten in het witboek voor eerlijke concurrentie is de prijszetting. Aan onze opdrachtgevers, ook uit de openbare sector, vragen wij om bij de gunning van de opdracht niet alleen rekening te houden met de prijs. Uiteraard is dit een belangrijk element maar toch moet nagekeken worden of de laagste inschrijver wel degelijk alle regels zal naleven en of zijn eventuele onderaannemers dit ook zullen doen. De vraag die eenieder zich moet stellen, is hoe wij onze sociale zekerheid in stand kunnen houden indien het gros van de werken wordt uitgevoerd door ondernemingen die niet bijdragen aan onze sociale zekerheid', weet de Wase voorzitter.

Werkloosheid

'Een ander actueel thema is de tewerkstellingsgraad bij allochtonen. België krijgt zijn migranten blijkbaar moeilijk aan het werk. Slechts 48% van hen is aan de slag. Op Frankrijk na is dat het slechtste cijfer in de Europese Unie. Maar volgens VOKA, VBO en Unizo zijn de migranten wel degelijk nodig om de vergrijzing te betalen. De reden waarom dit niet lukt, ligt voor de hand. Uit eigen ervaring stellen wij vast dat onze sociale zekerheid de werkbehoefte, de goesting om te werken, doodt. België doet net het omgekeerde van een activeringsbeleid. Onze sociale zekerheid is geen vangnet, maar een hangmat en soms zelfs een slaapzak. Eigenlijk zijn wij als werkgevers veel socialer dan vele zich sociaal noemende organisaties', vervolgt De Roover.

België doet net het omgekeerde van een activeringsbeleid.

De gastheer had het over nog een actueel politiek thema: de taxshift. 'Ik zie twee positieve punten voor onze sector. Eerst en vooral de progressieve vermindering van de patronale lasten op arbeid. Maar de aangekondigde daling van 33 naar 25% is dan ook broodnodig om toch ietwat de concurrentie uit het buitenland aan te kunnen. Daarenboven is ook voorzien in een specifieke lastenvermindering voor bouwbedrijven. Onze Confederatie wordt binnenkort door de regering uitgenodigd om hierover te praten', stelt de Wase preses vast.

Samen sterker

Vervolgens gaf Paul De Roover wat toelichting bij de werking van de eigen Confederatie Bouw Waasland, waarvan hij ondertussen al drie jaar voorzitter is. 'De dienstverlening aan onze bedrijven draait op volle toeren en al onze medewerkers zetten zich hier dagdagelijks op voortreffelijke wijze voor in', zei de algemene aannemer uit Zele. 'De vele uitdagingen waar de ganse bouwsector voor staat, maken dat wij ons sterker moeten organiseren om onze lidbedrijven nóg performanter, sneller en meer gespecialiseerd te kunnen bedienen. En om dat te bereiken, is bundeling van krachten en schaalvergroting de enige weg. Daarom werken wij momenteel volop aan een volledige en geïntegreerde samenwerking tussen de Confederaties Bouw van Sint-Niklaas en Gent', besluit De Roover.

Na de welkomstspeech van de voorzitter en de uitreiking van de eremetalen aan zes verdienstelijke leden, konden de deelnemers genieten van een heerlijk wandelbuffet. Coverband Coffee & Gin bevorderde op eigenzinnige wijze de spijsvertering. - MDW

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels