Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Sociale woning is geen Win for Life'

'Sociale woning is geen Win for Life'

(c) Archief Bouwkroniek

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele meldt dat er 169.096 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning staan. Dat aantal ligt in de lijn van de verwachtingen, zegt minister Diependaele. De minister wil de wachtlijsten aanpakken door het systeem rechtvaardiger te maken, o.m. met tijdelijke huurcontracten.
Wie door omstandigheden op de private woningmarkt geen huis of appartement vindt, kan in een warm Vlaanderen een beroep doen op een sociale woning. De kandidaat-huurder moet zich daarvoor aanmelden bij een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) of een sociaal verhuurkantoor (svk). In 2020 stonden afgerond 169.000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning. In 2019 waren dat er 153.510. 
 
“Wanneer we de groei van de wachtlijst willen analyseren en vergelijken, moeten we dat echter doen op basis van de juiste geactualiseerde cijfers”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten. “Om de twee jaar gebeurt zo’n actualisatie. De vorige keer dat we dit deden, was in 2019. Toen zagen we tussen 2017 en 2018 een groei van 13%. Op lange termijn zien we dus een afvlakking.”
 
De wachtlijst voor een sociale woning bestaat uit twee soorten kandidaat-huurders, enerzijds zijn er de nieuw ingeschrevenen en anderzijds zijn er de huidige huurders die een andere woning vragen, de zogenaamde mutaties. Zo’n 8,8% van de wachtlijst behoort tot deze laatste categorie.

Wachtlijsten

Het feit dat de wachtlijst groeit, toont aan dat het Vlaamse systeem toegankelijk is, meent minister Diependaele. “Vlamingen vinden de weg naar een sociale woning. Het feit dat we destijds de inkomensgrenzen hebben aangepast, zorgt ervoor dat steeds meer Vlamingen in aanmerking komen voor een sociale woning. Vandaag hebben we inderdaad onvoldoende woningen voor al die kandidaat-huurders. Met de Vlaamse overheid investeren we deze legislatuur een ongezien recordbedrag van 4,5 miljard € in sociale woningbouw. Het zijn de shm’s en de svk’s die mee uitvoering geven om dit bedrag om te zetten in woningen. Een sociale woning is geen LEGO-doos. Vlamingen beseffen maar al te goed dat je niet van vandaag op morgen een woning bouwt. Daar komt veel meer bij kijken dan gewoon geld voorzien. We moeten dus rekening houden dat we het effect van deze investering pas later zullen zien.”
 
Wanneer de sociale woningmarkt toegankelijker wordt, wil de minister ook verder inzetten op de rechtvaardigheid van het systeem. “We werken hiervoor op drie sporen: budgettair, bestuurlijk en eerlijkheid”, vertelt minister Diependaele. “Het budgettaire kwam al aan bod: 4,5 miljard € investeringen. Met het bestuurlijke verhaal zijn we bezig om de sociale woningmarkt om te vormen. Met de oprichting van woonmaatschappijen – waar shm’s en svk’s schouder aan schouder zullen samenwerken – zetten we de kandidaat-huurder centraal. We zorgen voor een klantgerichte aanpak met één onthaalfunctie per gemeente. Dat zal ervoor zorgen dat Vlamingen die onze hulp nodig hebben, die nog beter zullen krijgen.”

Fraudeurs

Sociale woningen moeten terechtkomen bij de mensen die ze effectief nodig hebben. “Fraudeurs moeten ervantussen”, stelt Matthias Diependaele fors. “Daarom heb ik in maart ook de oproep gedaan om met private onderzoeksbureaus te controleren of huurders een eigendom in het buitenland hebben. Wie dat wel heeft, vliegt eruit. De sociale woning komt dan vrij voor Vlamingen die er écht nood aan en recht op hebben. Voorts leggen we ook het accent op integratie. Wie in Vlaanderen een beroep wil doen op onze sociale voorzieningen, moet zich engageren om deel uit te maken van onze samenleving. Daarom leggen we de lat hoger en eisen we enerzijds dat kandidaat-huurders een behoorlijk niveau Nederlands spreken. Anderzijds lanceren we de huurdersverplichting dat werklozen ingeschreven moeten zijn bij de VDAB . Dit zijn emanciperende maatregelen. Maar dit is evident een werk van lange adem. Vandaar dat we kiezen voor daadkrachtig en toekomstgericht beleid.”

Win for Life

Tot slot benadrukt minister Diependaele de eindigheid van sociale huurcontracten. “Vandaag is het zo dat een sociale huurder ervan uitgaat dat de woning een verworven eeuwigdurend recht is. Quod non”, verduidelijkt Matthias Diependaele. “We hebben de sociale huurcontracten tijdelijk gemaakt en gaan frequent controleren of de huurder nog voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden. Wanneer dat niet zo is, moet hij of zij de sociale woning verlaten en plaats maken voor iemand die echt nood heeft aan onze hulp. Een sociale woning mag geen win for life zijn. Integendeel: ze moet een springplank zijn in het leven.”

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels