Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale verkiezingen opgeschort tot najaar

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Sociale verkiezingen opgeschort tot najaar

De Groep van Tien, met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, heeft besliste om de kalender van de sociale verkiezingen tijdelijk op te schorten vanwege de coronacrisis. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn op dinsdag 24 maart tot een akkoord gekomen over de gevolgen van die tijdelijke opschorting. De Arbeidsraad adviseert dat de koning de verkiezingen uitstelt naar de periode van 16 tot 29 november, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert.

De verkiezingskalender wordt dus opgeschort vanaf dag X+36 (de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten). Ondernemingen kunnen en mogen die lijsten niet aanplakken of aan hun personeel meedelen.
 
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wilde een zo groot mogelijke rechtszekerheid garanderen van de beschermingsperioden van de personeelsafgevaardigden en de kandidaten voor de verkiezingen.
 
Op advies van de sociale partners wordt de periode van zogeheten ‘occulte bescherming’ (waarin alle ontslagen sterk worden afgeraden) dus ook opgeschort. Die opschorting loopt vanaf de dag na X+35 tot de nieuwe (fictieve) dag X, die op zijn beurt wordt bepaald in functie van de nieuwe dag Y (nieuwe datum voor de verkiezingen, waarschijnlijk tussen 16 en 29 november 2020).
 
Het VBO had ook in het bijzonder aandacht voor de beschermingsvergoedingen die moeten worden berekend tot het einde van de lopende mandaten. Die mandaten hadden deze zomer moeten aflopen als de verkiezingen in mei waren gehouden. Om elke vorm van rechtsonzekerheid te vermijden met betrekking tot werknemers die beschermd zijn sinds de sociale verkiezingen van 2016 en geen kandidaat zouden zijn in 2020, zijn de sociale partners overeengekomen om een onderscheid te maken tussen werknemers die tot en met 17 maart 2020 zijn ontslagen en werknemers die na die datum hun ontslag hebben gekregen. Voor werknemers ontslagen tot en met 17 maart 2020 zal de beschermingsvergoeding maar worden berekend tot mei-juni 2020, alsof de procedure niet werd opgeschort.
 
Voor de uitzendkrachten die nog minstens 26 dagen moeten werken tussen X en X+77 om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet het aantal gewerkte dagen tussen X en X+35 enerzijds en tussen de nieuwe dagen X+36 en X+77 anderzijds bij mekaar worden opgeteld. De verkiezingsprocedure zal hernemen op de nieuwe dag X+36. Die dag X+36 zal worden bepaald door de nieuwe dag Y die overeen zou komen met dezelfde dag(en) binnen de oorspronkelijke veertiendaagse in mei.

De sociale partners roepen de regering op om met spoed het wetgevende en regelgevende kader in die zin goed te keuren om alle partijen de broodnodige rechtszekerheid te geven.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Werkgevers en vakbonden bereikten zopas een voorakkoord over een aantal sociale items. De minimumlonen gaan omhoog en er zijn afspraken over soepelere overuren, eindeloopbanen en de gelijktrekking van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en[…]

09/06/2021 | Sociale actualiteitBouwunie
Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Uitbetaling van het vakantiegeld 2021

Uitbetaling van het vakantiegeld 2021

Meer jobstudenten en vrouwen kozen in 2020 voor de bouwsector

Meer jobstudenten en vrouwen kozen in 2020 voor de bouwsector

Meer artikels