Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale rechtvaardigheid bij overheidsaankopen

De naleving van sociale criteria bij overheidsopdrachten en de controle daarop is al enkele jaren een gekend probleem bij overheidsaankopers. De problematiek is opnieuw actueel nadat uit een undercoverreportage van De Standaard bleek dat één van de meest verkochte kasseistenen op de Belgische markt uit Budhpura in India komt en door kinderen en jongeren wordt gemaakt. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten zou

Met de betrokken sectoren werd een engagementsverklaring uitgewerkt die in bestekken kan worden opgenomen.

den deze ‘Kandla Grijs’ gekocht hebben.

Gerichte audits waarbij tijdens de uitvoering van de opdracht wordt nagegaan of de sociale criteria doorheen de toeleveringsketen worden nageleefd, zouden volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) een afdoende, maar prijzige oplossing voor dit probleem kunnen zijn.

Vorig jaar hebben de Vlaamse en federale overheid en enkele steden de mogelijkheden onderzocht om sociale rechtvaardigheid in de toeleveringsketen op te leggen en af te dwingen. Met de betrokken sectoren werd een engagementsverklaring uitgewerkt die in bestekken kan worden opgenomen. Risico's op schendingen van de basisnormen worden in kaart gebracht en de uitvoering van gerichte audits wordt mogelijk gemaakt. De methodiek hiervoor is gebaseerd op het Zweedse model, beschreven in de documenten van het zogenaamde Landmark-project.

De initiatiefnemers willen nu testprojecten laten uitvoeren waarbij sociale criteria in bestekken voor de aankoop van werkkledij worden opgenomen en waarvan de naleving in de uitvoeringsfase effectief wordt gecontroleerd. Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft voor de audits middelen gereserveerd, ook voor overheidsopdrachten van lokale besturen. Gemeenten die deze nieuwe methodiek willen uittesten, kunnen zich melden bij het Steunpunt Duurzamer Lokale Overheidsopdrachten van de VVSG via leen.vandermeeren@vvsg.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette