Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

De sociale partners van de Groep van 10 vragen de overheid het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Volgens hen is het voor ons land een manier om uit de huidige crisis te geraken.
De achterliggende redenering is eenvoudig: voor de realisatie van projecten zijn arbeidskrachten nodig en meer jobs zorgen voor meer inkomen in de gezinnen, geld dat uiteindelijk weer in de economie terechtkomt, maar ook onze sociale zekerheid ondersteunt en financiert. Voor al die investeringen moet allerlei materiaal worden aangeschaft. Bedrijven zullen daardoor op hun beurt meer kunnen produceren, exporteren en investeren.
 
De virusuitbraak dompelde ons in de diepste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Als we de economie weer willen aanzwengelen, is een  krachtige toename van de overheidsinvesteringen op korte termijn een manier die daartoe kan bijdragen.
 
Volgens de Groep van Tien moeten federale, regionale en lokale overheden in eerste instantie investeren in betere verkeersinfrastructuur. Denk aan de aanleg van autowegen en fietspaden, de bouw van park and rides en de creatie van snelle spoor- en busverbindingen in en rond de grote steden.
 
Ook inzake energie kan veel worden gedaan. Overheidsgebouwen, schoolgebouwen en sociale woningen kunnen beter worden geïsoleerd zodat het energieverbruik daalt. Ook digitalisering kan onze economie stimuleren, bijvoorbeeld door te investeren in het telecomnetwerk.
 
Maar de realiteit ziet er momenteel anders uit. In 2018 bedroegen de publieke investeringen slechts 2,2% van ons bruto binnenlands product, een pak minder dan in Nederland, Frankrijk en Scandinavië. De Groep van 10 vindt dat die investeringen moeten evolueren naar minimaal 4%, een verdubbeling dus.
 
De Groep van Tien is samengesteld uit de belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale partners. De groep is paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversverenigingen en voert het sociaal overleg. De huidige voorzitter is Bart De Smet. Die wordt niet meegerekend bij de tien, waardoor de groep eigenlijk elf leden telt.
 
 
De overige leden zijn Monica De Jonghe (VBO), Miranda Ulens (ABVV), Thierry Bodson (ABVV), Pierre-Frédéric Nyst (UCM), Marc Leemans (ACV), Marie-Hélène Ska (CSC), Pieter Timmermans (VBO), Danny Van Assche (Unizo), Sonja De Becker (Boerenbond) en Mario Coppens (ACLVB).

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

Baksteensector houdt goed stand tijdens crisis

De vzw Belgische Baksteenfederatie publiceerde zopas haar jaarverslag. 2020 zou een veelbelovend jaar worden met mooie groeivooruitzichten voor de bouw in België, maar een virus besliste er anders over. De economische activiteit van de[…]

13/07/2021 | baksteenCorona
Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Zes op de tien bedrijven bezorgd over hun cashflow

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Europese Commissie keurt Belgisch miljardenplan goed

Meer artikels