Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale inspectie mag 21 inspecteurs aanwerven

De federale regering vervangt 21 inspecteurs van de sociale inspectiediensten. Ze maakt daarvoor een uitzondering op de algemene wervingsstop bij de overheid. 'Deze regering voert de strijd tegen fraude verder op. Performante inspectiediensten zijn daarbij onontbeerlijk', zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. De inspecteurs zullen o.m. ingezet worden voor de controle op de elektronische aanwezigheidsregistratie op grote bouwplaatsen. Bouwonderneming Haex koos recent voor Syntegro voor zijn elektronische aanwezigheidsregistratie.

'In het regeerakkoord is voorzien dat de inspectiediensten voort ondersteund en waar nodig versterkt worden. Als één van de eerste dossiers sinds mijn aanstelling heb ik in de regering de vervanging van vier inspecteurs bij de RSZ, zes inspecteurs bij de fod Werkgelegenheid en elf inspecteurs bij de fod Sociale Zekerheid verdedigd. De ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken hebben dit als uitzondering op de wervingsstop goedgekeurd. In de strijd tegen sociale fraude zal ik binnenkort extra maatregelen nemen. Een goede ondersteuning van de inspectiediensten op personeels- en technologisch vlak is daarbij onontbeerlijk', meldt Tommelein.

Haex

De firma Haex is een bouwbedrijf dat reeds sinds 1963 in handen is van de familie Haex en sinds jaren ook actief lid is van de Confederatie Bouw. Als dagelijks bestuurder is Joeri Haex reeds de derde generatie die de waarden van het bedrijf iedere dag weer behartigt. De firma Haex staat vandaag voor een allround aannemingsbedrijf in nieuwbouw en totaalconcepten. Haex is tevens initiatiefnemer van Frame Products, een fabrikant van geprefabriceerde betonelementen voor vloeren en wanden. Personeelsverantwoordelijke Jorgen en projectverantwoordelijke Frank hebben het project voor checkin-at-work vormgegeven.

De federale overheid voerde op 1 april 2014 de wettelijke verplichting van aanwezigheidregistratie in voor personen die deelnemen aan werken in onroerende staat voor een bedrag van minstens 800.000 ' zonder btw. Deze registratie moet op de dag zelf gebeuren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Met deze verplichting streeft de federale overheid twee doelstellingen na: toezien op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats; en de strijd aanbinden met zwartwerk en sociale fraude in het algemeen.

Voor de firma Haex was het een bewuste keuze om op zoek te gaan naar een eigen systeem. Ze treden dan ook vaak op als hoofdaannemer waardoor de verantwoordelijkheid ook bij hun ligt. Indien er geen verplichting was vanuit de overheid zou Haex niet hebben geïnvesteerd in een dergelijk systeem. Zij moeten namelijk extra administratieve uren investeren om deze registratie correct te laten verlopen. In hun zoektocht naar het systeem dat voldeed aan hun wensen hebben zij ervoor gekozen om eerst uit te schrijven waar het systeem moet aan voldoen en hoe het er moet voor zorgen dat de administratieve afwikkeling tot een minimum zou herleid worden.

Volgende functionaliteiten werden naar voren geschoven: het moet een cloud-oplossing zijn; de leestechnologie moet de construbadge kunnen lezen; het systeem moet gebruikt kunnen worden voor hun eigen medewerkers alsook onderaannemers; er moet een 'easy to use'-principe zijn waarbij management by exception wordt gehanteerd.

Syntegro werd door de firma Haex gekozen omwille van verschillende troeven. In hun zoektocht naar de juiste partner heeft Haex enkele partijen uitgenodigd. Al deze partijen hadden bepaalde functionaliteiten die zij in hun bestek hadden opgenomen maar geen enkele partij kon aan al hun behoeften een oplossing bieden. De zoektocht breidde dan ook uit en omdat de firma zijn roots in Limburg heeft, vonden ze het ook belangrijk om te kijken of er daar organisaties zijn die samen met hen naar de perfecte oplossing wilden werken. Syntegro werd door de firma Haex gekozen omwille van verschillende troeven. De troeven inzake software zijn o.m. de directe koppeling met de RSZ; de indicatie op de werfkast met een led-licht of een registratie aanvaard wordt of niet; de cloud-oplossing waardoor het mogelijk is van overal om registraties te controleren en te volgen; management by exception: enkel de gegevens die niet overeenkomen met het wettelijke kader worden getoond waardoor de administratieve taak tot een minimum wordt herleid.

Hardwarematig is er gekozen voor een systeem van werfkasten. Deze hebben een lezer die compatibel is met de leestechnologie van de construbadge. De werfkasten hebben een gprs-module die zorgt voor het doorsturen van de gegevens naar de RSZ. De werfkasten van Syntegro hebben standaard een batterij die autonoom kan werken als de elektriciteit uitvalt of (nog) niet voorhanden is.

Implementatie

Na de bestelling begint de implementatie van het pakket. De belangrijkste succesfactoren daarbij zijn opleidingen voor de gebruikers en commitment van het management. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken. Commitment van het management is belangrijk omdat een goede implementatie tijd kost. Er moeten dus manuren voor vrijgemaakt geworden. Bij Haex hadden ze dit ook zo begrepen waardoor in samenspraak met Syntegro de implementatie van checkin-at-work zeer vlot is verlopen. Eerst werd de scope neergelegd. Op basis daarvan hebben de implementators van Syntegro samen met Haex het systeem geconfigureerd naar de juiste behoeften. Het luisterende oor dat Syntegro had voor de wensen van Haex werd hierin zeer gewaardeerd. Kort daaropvolgend heeft Syntegro de opleiding voorzien waarna de mensen van Haex onmiddellijk aan de slag konden gaan. Een opmerking hier is dat het beter was geweest dat er een quick guide was opgesteld ipv één grote handleiding.

De snelheid en de wisselwerking tussen de bedrijven zorgt ervoor dat Haex geen zorgen heeft over de afwikkeling van de aanwezigheidregistratie op hun werven. Vandaag hebben zij vijf werfkasten in gebruik. In de toekomst zullen er verschillende werfkasten bijkomen en zullen nog meer onderaannemers via het systeem Haex hun verplichting naar de RSZ kunnen nakomen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

TINC, GIMV en TDP lanceren Yally

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen

Ontwerper aangesteld voor Impact Factory in Mechelen