Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale huurder mag geen enkele eigendom hebben

Gerelateerde onderwerpen :

,
Sociale huurder mag geen enkele eigendom hebben

Wie binnenkort een sociale woning toegewezen krijgt, zal na één jaar moeten aantonen dat hij of zij Nederlands spreekt. Indien hij/zij dat niet doet, kunnen boetes volgen. Dit voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans werd zopas, na een positief advies van de Raad van State, definitief goedgekeurd.

Bewoners van een sociale huurwoning mogen geen eigenaar zijn van een woning of van een perceel dat bestemd is voor woningbouw. Tot hiertoe betekende ‘eigendom’ echter ‘volle eigendom’ (100% eigenaar). “Wie bijvoorbeeld een woning voor 95% in eigendom had of een bouwgrond in een vennootschap onderbracht, kon toch nog aanspraak maken op een sociale woning. Absurd en absoluut niet sociaal”, aldus minister Homans (N-VA).

“Sociale huurwoningen moeten ter beschikking gesteld worden aan zij die deze het meest nodig hebben. Net zoals de invoering van tijdelijke contracten zal deze maatregel hier mee voor zorgen. Mensen die (gedeeltelijk) een woning bezitten, horen niet thuis in een sociale woning”, aldus Vlaams minister Homans.

Vandaag heeft men geen recht op een sociale huurwoning als men een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft. Wie bv. echter een woning voor 95% in eigendom heeft, kan wel aanspraak maken op een sociale huurwoning.

“De regelgeving wordt aangepast zodat ook wie een woning gedeeltelijk in bezit heeft vanaf 1 maart 2017 niet langer voldoet aan de eigendomsvoorwaarde en dus geen aanspraak meer maakt op een sociale woning”, stelt minister Homans. Enkel voor wie een woning in eigendom krijgt na een erfenis of in een echtscheidingsprocedure zit, zullen er uitzonderingsmaatregelen voorzien worden zodat hij of zij zich in regel kan stellen.

Ook wie een woning of een perceel bouwgrond heeft ingebracht in een vennootschap, zal niet langer voldoen aan de voorwaarden. Op basis van het rijksregisternummer van de kandidaat-huurder kan nagekeken worden of een kandidaat een functie (zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder) heeft in een vennootschap. “Door de uitwisseling van deze gegevens digitaal te organiseren, wordt de administratieve last voor de sociale verhuurder tot een minimum herleid”, besluit minister Homans.

Nederlands

Wie binnenkort een sociale woning toegewezen krijgt, zal na één jaar moeten aantonen dat hij of zij Nederlands spreekt. Indien hij/zij dat niet doet, kunnen boetes volgen. Dit voorstel van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans werd zopas, na een positief advies van de Raad van State, definitief goedgekeurd. “We evolueren ook hier van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis net zoals we dat eerder dit jaar invoerden voor wie moet inburgeren”, aldus Vlaams minister Homans.

Tegen midden dit jaar wordt de taalvereiste Nederlands ingevoerd als huurdersverplichting voor sociale huurders. “Concreet gaat het over de basisvaardigheid Nederlands A1. Er zal bij het begin van de huur gekeken worden of de huurder voldoende Nederlands spreekt. Indien niet zullen de nieuwe huurders de boodschap krijgen dat ze één jaar nadat ze huurder zijn geworden, zullen moeten aantonen dat ze aan de taalvereiste voldoen. Door de vroegere taalbereidheid te vervangen door het effectief moeten boeken van resultaten zorgen we ervoor dat iedere huurder ook effectief Nederlands spreekt”, aldus minister Homans. De minister is tevreden dat de Raad van State hiervoor groen licht gaf. “Groen en sp.a schreeuwden eerder nog moord en brand omwille van de verplichting, maar de Raad van State ziet in het invoeren van de resultaatsverbintenis geen graten, integendeel”, stelt Homans.

Sociaal contact

Indien de huurder na één jaar niet voldoet aan de taalvereiste, kunnen boetes opgelegd worden voor wie te weinig inspanningen levert. “Aan het recht op wonen wordt echter niet geraakt. Iemand zal dus nooit uit zijn woning worden gezet. Belangrijk is ook dat de verplichting niet kan afgekocht worden. De huurder die geen Nederlands spreekt, zal na het betalen van de boete alsnog moeten voldoen aan de taalvereiste”, zegt minister Homans.

Hoe iemand het Nederlands onder de knie krijgt, speelt geen rol. “We laten de deelname aan een cursus los en gaan enkel kijken naar het resultaat. Dat kan bekomen worden via een cursus, maar ook door bv. sociaal contact met de buren of vrijwilligerswerk.

Natuurlijk voorzien we ook een uitzondering voor personen die omwille van medische, psychische, … redenen niet kunnen voldoen aan de huurdersverplichting. Zij worden vrijgesteld”, gaat Homans verder.

De vroegere taalbereidheid vervalt dus. “We gaan voor een verstrenging. Het louter deelnemen aan een cursus volstaat niet langer. Er moeten resultaten geboekt worden. Het is opnieuw een verhaal van rechten en plichten. Als samenleving stellen wij een sociale woning ter beschikking, maar verwachten we wel dat de bewoners in ruil een mondje Nederlands praten. Daar wordt iedereen beter van”, besluit de Vlaamse minister van Wonen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk[…]

16/09/2021 | VCBwaterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Meer artikels