Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale fraude bouw stapsgewijs aangepakt

Gerelateerde onderwerpen :

,
Sociale fraude bouw stapsgewijs aangepakt

© KoK-Liang

Het Europese parlement keurt een aantal amendementen goed die voor de bouwsector belangrijk zijn bij de herziening van de Europese richtlijn voor de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels. Zo zal het A1-formulier dat bij detachering of gelijktijdige tewerkstelling in verschillende lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) moet worden aangevraagd en dat verklaart welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is, bij fraude geherkwalificeerd kunnen worden. Er wordt tevens nauwkeuriger gedefinieerd wat fraude exact is en een lidstaat kan bij fraude weigeren om een A1-formulier te accepteren.

Het A1-formulier zal vóór de aanvang van de gedetacheerde tewerkstelling moeten worden afgegeven aan de socialezekerheidsinstelling van het land waar de werknemer aan de sociale zekerheid is onderworpen. Het kan dus niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Tevens werd aangenomen dat de totale duur van de detachering (12 of 18 maanden) blijft gelden, zelfs wanneer een gedetacheerde werknemer wordt vervangen door een andere gedetacheerde. De detacheringsperiode wordt met andere woorden niet verlengd bij een vervanging. Tot slot voorziet de herziening van de richtlijn een betere samenwerking tussen de lidstaten.

De Confederatie Bouw had in de Commissie Werk van het Europese parlement aangedrongen op de aanpassingen. Sociale fraude en oneerlijke concurrentie worden door Europa weliswaar stapsgewijs aangepakt, maar toch is er nog steeds geen sprake van een gelijk speelveld tussen Belgische en buitenlandse bouwondernemingen die in ons land komen werken. Daarom zal de Confederatie Bouw resoluut blijven gaan voor het wegwerken van sociale fraude, zodat in Europa eerlijke concurrentie mogelijk is.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

Belgen zijn na Nederlanders meest tevreden over hun werk

België is het op één na het fijnste land om te werken, zo blijkt uit een groot internationaal onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Walters. Vooral over de secundaire arbeidsvoorwaarden, het salaris en de balans tussen[…]

Acht arrestaties in onderzoek naar sociale dumping

Acht arrestaties in onderzoek naar sociale dumping

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

Bedrijfswagens blijven aantrekkelijk voor personeel

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

Meer artikels