Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sociale appartementen in beschermde pastorie in Letterhoutem

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Sociale appartementen in beschermde pastorie in Letterhoutem

Foto’s: Mieke Dobbenie / Luc Van Muylem.

De pastorie in Letterhoutem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem, is sinds 2003 beschermd als monument. De sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek zorgde samen met aannemer Monument Vandekerckhove, architectenbureau Mas en in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed, voor een totale binnen- en buitenrestauratie van het pand dat werd herbestemd en nu werd ingedeeld in drie appartementen. De eerste bewoners zijn op komst.

De pastorie van de Heilige Kruisverheffingparochie werd opgericht in 1780 in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij. Boven de deur werd het wapenschild van abt Gudwalus Seiger van de Sint-Pietersabdij verwerkt. Hij was de voorlaatste abt van de Sint-Pietersabdij (1760-1789). De abdij was toen de rijkste abdij in de Nederlanden. Deze rijkdom spiegelde ook af op de door de abdij opgerichte pastorieën.

Het was Vlaams minister Paul Van Grembergen, in 2001 bevoegd voor Monumenten en Landschappen, die de beschermingsprocedure startte voor 41 pastorieën in het kanton Aalst waaronder de ‘Pastorie Heilige Kruisverheffingparochie’ van Letterhoutem. In 2018 keurde toenmalig Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois  een premie van 438.359,94 € goed voor de restauratie van de pastorie.

“Het is de eerste keer dat een project voor sociale huisvestingsbouw voorrang krijgt bij het verwerven van een erfgoedpremie. Dat is een rechtstreeks gevolg van de wijziging van het ministerieel besluit aangaande voorafnames voor toekenning van erfgoedpremies. We willen investeren in de zinvolle herbestemming van beschermde monumenten”, verklaarde minister-president Geert Bourgeois bij die gelegenheid.

Erfgoed en sociale huisvesting is geen evidente combinatie maar het kan zeker. Shm Denderstreek heeft verschillende projecten waarbij ze bestaande en vaak beschermde gebouwen renoveert en herbestemt tot sociale woongelegenheden. Het is wel uitzonderlijk dat het deze keer een pastorie betreft die ook aan de binnenzijde beschermd was. Ook de aangebouwde serre die gebruikt werd voor de druiventeelt, moest volledig gerestaureerd worden.

“De bescherming van de binnenkant bracht extra uitdagingen met zich mee, zeker in combinatie met de herbestemming tot drie appartementen. De goede samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed, architect MAS en Monument Vandekerckhove, zorgden ervoor dat we hier vandaag drie appartementen als toekomstige thuis kunnen verhuren”, zegt Steven Hutse, adjunct algemeen directeur van shm Denderstreek.

66 woongelegenheden

Sint-Lievens-Houtem heeft als landelijke gemeente een bindend sociaal objectief van 95 woonentiteiten. Dat is het aantal sociale huurentiteiten die ze op haar grondgebied moet verwezenlijken en waarvan er tot nu toe 23 gerealiseerd zijn.

Shm Denderstreek heeft met het woonuitbreidingsproject ‘Hoeksken-Paardenmarkt’ 66 woningen en appartementen op de planning staan. Dat is ook nodign, want voor Sint-Lievens-Houtem staan er 803 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Het merendeel van deze kandidaten zijn alleenstaanden (468) of koppels of éénoudergezinnen (209) die omwille van hun sociale en familiale leven graag in hun eigen gemeente willen blijven wonen. Dat is geen evidentie gezien de beschikbare sociale woonentiteiten.

“Binnen ons werkingsgebied willen wij als huisvestingsmaatschappij oplossingen aanreiken aan de steden en gemeenten voor de uitvoering van hun sociaal woonbeleid. Samen met hen willen we de uitdagingen binnen hun werkterrein aanpakken en tegemoet komen aan de behoeften op het vlak van sociale huisvesting”, besluit Eddy De Vlieger, algemeen directeur van shm Denderstreek.

De gerestaureerde en heringerichte pastorie van Letterhoutem werd op donderdag 21 april feestelijk ingehuldigd door shm Denderstreek, in bijzijn van burgemeester Tim De Knyf, schepenen, omwonenden en de toekomstige bewoners. Tijdens de Erfgoeddag op zondag 24 april zal de pastorie uitzonderlijk ook kunnen bezocht worden. Bezoekers kunnen zich vooraf aanmelden (met vermelding van het tijdsblok van uw voorkeur via communicatie@shmdenderstreek.be.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met een derde. De Gentse[…]

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Stimuleringsprijs voor innovatieve woonideeën

Meer artikels