Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sneltramlijn Hasselt-Maastricht wordt wellicht definitief afgevoerd

Het lang geplande sneltramtraject tussen Hasselt en Maastricht staat op losse schroeven. De Nederlandse Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het traject van de tram op Nederlands grondgebied vernietigd. Het rechtscollege volgt daarmee de eis van enkele particulieren, een hotel en de plaatselijke Fietsersbond die een klacht hadden ingediend. Er moet nu een volledig nieuw bestemmingsplan worden opgemaakt. De vraag rijst echter of Nederland de hele procedure wel zal willen overdoen. Zelfs dan zal de hele onderneming in ieder geval voor lange tijd worden uitgesteld. De kans dat het project definitief wordt afgevoerd, is behoorlijk groot.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert dat Vlaanderen in dit dossier niets te verwijten valt. 'Aan Nederlandse zijde werd het tracé aanzienlijk ingekort, maar heeft men de plannen gewoon voortgezet alsof er niets aan de hand was, terwijl alle vergunningen en procedures op basis van een ander tracé werden doorlopen', stelt Weyts.

De reeds lang geplande sneltramlijn tussen Hasselt en het Nederlandse Maastricht is één van de drie nieuwe spoorverbindingen die, samen met de bestaande treinverbindingen, de ruggengraat moesten vormen van het Spartacusproject. Dat project werd twee jaar geleden definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Met elk van de betrokken lokale besturen werden samenwerkingsovereenkomsten getekend en het tracé op Nederlands grondgebied werd eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad van Maastricht. Niets leek de aanleg van het ongeveer 35 km lange tramspoor nog in de weg te staan.

Maar plots doemden bij onze noorderburen hindernissen op. De kostprijs aan Nederlandse zijde werd in 2009 op 62,5 miljoen ' geraamd, te betalen door de Nederlandse staat (32,2 miljoen), de provincie Nederlands-Limburg (12,3 miljoen) en de stad Maastricht (18 miljoen). Nog vóór de eerste aanbesteding werd uitgeschreven, bleek uit geactualiseerde kostenramingen dat het project weleens tientallen miljoenen duurder zou kunnen uitvallen.

Brug

De Nederlanders kozen voor het traject over de Maasboulevard, met stopplaatsen aan de Boschpoort en de Maasboulevard. Het Centraal Station zou de eindhalte zijn. De Wilhelminabrug, op enkele minuten wandelafstand van het station, bleek echter onvoldoende stabiel en zou moeten worden verstevigd of zelfs her­aangelegd om de tram veilig te laten passeren. Meteen ontstond de vraag of de Nederlanders die extra werken wilden uitvoeren of liever hun tracé zouden aanpassen door de eindhalte van de tram tot net vóór de brug te voorzien.

De Raad van State zegt nu dat de gemeenteraad van Maastricht het dossier niet had mogen goedkeuren omdat de passage over de Wilhelminabrug technische en bouwkundige problemen kan opleveren, waardoor het niet zeker is dat de wettelijk opgelegde timing van tien jaar kan worden gehaald. Ook ontbreekt het budget om het hele tracé te realiseren. De lokale politici krijgen van de Raad van State tevens het verwijt dat ze bij het uitspreken van hun steun aan het bestemmingsplan studies hebben aangewend die gemaakt werden vooraleer de finale tracékeuze gebeurde.

Nieuwe studies en een nieuw bestemmingsplan zullen wellicht jaren aanslepen.

“De gemeenteraad heeft in september 2015 beslist om het traject in te korten en te laten eindigen bij Mosae Forum met een nieuw keerpunt aan de Maasboulevard. Het in mei 2015 aangepaste bestemmingsplan maakt echter nog steeds een tramtraject mogelijk over de Wilhelminabrug naar het spoorwegstation van Maastricht. Het is mogelijk dat het voorgestelde, ingekorte traject een andere ruimtelijke uitstraling heeft dan het oorspronkelijke traject en de belangen van omwonenden op een andere wijze raakt. De gemeenteraad mag zich hierbij niet zonder meer baseren op eerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld geluidsoverlast of trillinghinder', stelt de rechter.

Huiswerk

Omdat geen hoger beroep mogelijk is tegen deze uitspraak moeten de Nederlanders hun huiswerk volledig overdoen. Nieuwe studies en een nieuw bestemmingsplan zullen vele maanden en wellicht jaren aanslepen. De kans dat de sneltram tussen Hasselt en Maastricht nooit zal worden gerealiseerd, wordt daardoor aanzienlijk groter. De Limburgse Voka - Kamer van Koophandel noemt het een kaakslag dat het dossier vertraging oploopt of misschien zelfs wordt afgevoerd. De organisatie wijst erop dat de basismobiliteit in Limburg steeds meer in het gedrang komt omdat zowat alle grote dossiers vastlopen of eindeloos aanslepen.

'De sneltramverbinding draagt bij tot een aantrekkelijk en efficiënt Euregionaal openbaar-vervoernetwerk. Snel, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoer is nodig om mensen te overhalen om over te stappen van de auto naar het openbaar vervoer. Dat betekent ook dat we ervoor moeten kiezen om mensen te brengen en te halen op die plaatsen waar ze moeten zijn. Het drukke stadscentrum is dan ook een onmisbare halte', verklaarde de Maastrichtse wethouder Albert Nuss eerder.

Ook de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn staat helemaal achter de tracékeuze. De sneltram verbindt de stadscentra van Hasselt en Maastricht, maar op het traject was het de bedoeling de haltes in Diepenbeek, Bilzen en Lanaken in combinatie met het busnet uit te bouwen tot efficiënte vervoerknooppunten, die het openbaar vervoer in de hele regio naar een hoger niveau moeten tillen.

Het dossier sleept al aan van 2005. De bedoeling was in de loop van 2015 te starten met de infrastructuurwerken. Vanaf januari 2018 had het dan mogelijk moeten zijn in een dertigtal minuten van het centrum van Hasselt (Dusartplein) naar het centrum van Maastricht (Maasboulevard) te sporen. De geplande sneltram heeft een tracé van 35 km en telt in totaal 13 haltes: tien in Vlaanderen en drie in Nederland.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

De Waalse groep Thomas & Piron neemt de bedrijven BAM Galère en BAM Lux over van de Nederlandse groep BAM. De Nederlandse groep BAM heeft in ons land ook nog het bedrijf Interbuild. De transactie, waarvan het bedrag niet wordt[…]

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Burgers investeren in Scholen van Vlaanderen

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Aanleg omleidingsweg Anzegem stap dichterbij

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar

Ontwerp Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe is klaar