Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Snelle technologische evolutie doet milieu-impact gebouwen aldoor dalen

Snelle technologische evolutie doet milieu-impact gebouwen aldoor dalen

De bouwsector is de jongste tien jaar bijzonder innovatief. Materialen en uitvoeringstechnieken evolueren zeer snel, wat steeds nieuwe bouwmogelijkheden creëert en de milieu-impact van de gebouwen aldoor verlaagt. Daar dragen ook de technische installaties toe bij, die steeds hogere prestaties leveren. Tevens slagen de aannemers erin om de kostprijs binnen de perken te houden en de bouwtechnische eisen te respecteren (bv. op thermisch en akoestisch vlak en wat de brandveiligheid betreft). Het WTCB draagt daartoe zijn steentje bij, zo blijkt uit zijn jaarverslag 2014.

Het inblazen van los isolatiemateriaal is een gangbare isolatiemethode in de houtskeletbouw. Om de thermische werking te garanderen, is de correcte uitvoering cruciaal. Daarom buigt het prenormatieve onderzoeksproject Defisol zich over een proefmethode om eventuele verzakkingen bij de belasting van deze isolatiematerialen in verticale wanden te beoordelen.

Het DuraPerf-onderzoek, met de steun van het Waalse Gewest, werd in 2014 afgerond en is toegespitst op de duurzaamheid van de prestaties van energetisch geoptimaliseerde schrijnwerkelementen. Met de resultaten van dit onderzoek is het mogelijk om regels voor de goede praktijk op te stellen voor het ontwerpen en uitvoeren van schrijnwerk en zodoende de duurzaamheid van de essentiële prestaties te garanderen.

Soil mix

In het kader van de gezamenlijke WTCB-SBR/CURnet-commissie stelde het WTCB een handboek over 'soil mix'-wanden op. Het bevat onder andere de inzichten uit het collectieve onderzoek rond de 'soil mix'-techniek, dat het WTCB uitvoerde in samenwerking met de ABEF en de KU Leuven. In het handboek worden de toepassingsmogelijkheden van 'soil mix', de randvoorwaarden en de eisen met betrekking tot de kwaliteitscontrole vastgelegd, zowel voor tijdelijke als voor permanente toepassingen. Voor dit materiaal werd bovendien een nieuwe ontwerpmethode ontwikkeld die, onder strikte voorwaarden, toelaat om een (beperkte) interactie tussen de wapeningsprofielen en 'soil mix' in rekening te brengen, waardoor het staalverbruik geoptimaliseerd wordt.

Klassieke platte daken komen aan bod in een brede waaier van naslagwerken, vooral Technische Voorlichtingen, maar over parkeerdaken is de literatuur schaarser. Het WTCB speelde in 2014 op deze behoefte in met de publicatie van TV 253, een eerste deel over de belastingen, de ontwerpprincipes en de samenstelling van dit daktype.

In 2014 werd ook het prenormatieve onderzoek Garde-corps ('Normatieve voorschriften voor het ontwerpen van borstweringen van gebouwen') aangevat. Het wil een kwaliteitskader ontwikkelen voor het ontwerpen van borstweringen van gebouwen. Het is de bedoeling de huidige norm aan te passen door enerzijds de evaluatiemethode en -criteria met betrekking tot borstweringen te preciseren en anderzijds de voorschriften voor het bevestigen van borstweringen en de bepalingen omtrent glazen borstweringen aan te vullen.

Alternatieve materialen

Op het vlak van beton is de jongste jaren niet alleen de ontwikkeling van staalvezels sterk geëvolueerd, maar ook die van alternatieve materialen, meer bepaald die op basis van synthetische vezels. Het toepassingsgebied van deze materialen breidde zich uit van uitvoeringen op volle grond, waar de stevigheid minder van belang is, naar sectoren waar hoge betrouwbaarheidseisen gelden. Het Polyfib-project tracht een antwoord te formuleren op de fundamentele vragen omtrent dit vezeltype, ter bevordering van de normalisatie op het gebied van de karakterisering van deze vezels, de manier waarop ze het verse beton beïnvloeden (gewaarborgde verwerkbaarheid) en hun mechanische langetermijnprestaties in het beton (duurzaamheid en langdurige belasting).

Ook het project 'Technologieën voor het meten, communiceren en sturen op de werf van de toekomst' wil belangrijke innovaties introduceren op de bouwplaats, met de bedoeling de sector te sensibiliseren op het vlak van nieuwe technologieën. De aandacht gaat hierbij vooral naar de efficiëntste technologieën voor machinesturing (lasers, stations, [d]gps ...) en naar de mogelijkheden om assistentie te bieden via controlesignalen in een 3D-omgeving (bv. sensoren en aangepaste software). Dit kan bijvoorbeeld de handmatige meting van bepaalde afstanden en peilen op grote bouwplaatsen vervangen, meer bepaald bij graafwerkzaamheden in de burgerlijke bouwkunde, de gebouwensector of de wegenbouw.

Sanitair warm water

Door de voortdurende evolutie van de thermische gebouwprestaties (isolatie en luchtdichtheid) worden ook de technische installaties (voor verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en sanitaire doeleinden) steeds complexer en efficiënter. Onderzoek speelt op deze evolutie in en probeert zo de installatiebedrijven voor te bereiden op de nieuwe technieken.

Dankzij een grootschalige meetcampagne in het kader van het Tetra-project Sanitair Warm Water (www.tetra-sww.be) kreeg het WTCB een beter inzicht in de werkelijke piekbehoefte aan sanitair warm water. De rekenregels en de ontwerpnormen overschatten deze waarde al te vaak, wat doorgaans tot een aanzienlijke overdimensionering van de installatie leidt.

Het VIS-project Instal 2020 is toegespitst op het uitvoeren van energetisch performante sanitaire installaties (zowel warm als koud water) en (centrale-)verwarmingsinstallaties. Het wil een methode ontwikkelen om het ontwerpen en uitvoeren van deze installaties integraal te optimaliseren, zowel in nieuwe woningen als bij renovaties.

Een optimaal ontwerp omvat zowel de conceptkeuze als de dimensionering, rekening houdend met factoren zoals energie, comfort, hygiëne en totale kostprijs. Door een betere kennis van de waterbehoefte kunnen de installaties preciezer gedimensioneerd worden, zonder te moeten inboeten aan comfort. Dit zal het rationeel gebruik van drinkwater bevorderen, een problematiek waarvoor de belangstelling toeneemt.

In het kader van de dienstverlening COM-MAT 'Matériaux et techniques de construction durables', werden verschillende innovatieondersteunende acties op touw gezet. Ze hebben betrekking op het gebruik van hernieuwbare energie in technische installaties (ijs als energiebron voor warmtepompen, een combinatie van de productie van elektriciteit en warm water in fotovoltaïsche zonnepanelen) en andere problemen in verband met innovatieve systemen (het gebruik van microprocessoren voor de verwarming, de integratie van innovatieve warmtepompsystemen in gebouwen met zeer hoge energieprestaties).

Bron: de thematische clusters 'Materialen en bouwsystemen' en 'Technische installaties' in het jaarverslag 2014 van het WTCB. Er mag alleen verwezen worden naar het jaarverslag zelf, te downloaden van www.wtcb.be, doorklikken naar Voorstelling en Doelstellingen onderaan de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Dag van de architectuur zet honderd gebouwen in de kijker

Tijdens de Dag van de architectuur op zondag 17 oktober kan je kennismaken met een heleboel bijzondere projecten in Vlaanderen en Brussel. Ruim honderd gebouwen en veertig architectenkantoren zetten de deuren open voor een uitzonderlijke blik[…]

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Objectief schattingsverslag vormt basis voor bedrag woonlening

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Cofinimmo bouwt woonzorgcentra in Frankrijk en Spanje

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem

Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem