Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Snel zoeken van nieuwe technologieën

Snel zoeken van nieuwe technologieën

Omdat we ons steeds meer bewust zijn van de gevaren van de klimaatverandering ontwikkelen zowel bedrijven als onderzoeksinstellingen steeds meer technologieën die de CO2-uitstoot van onze samenleving helpen verlagen. Om al deze duurzame technologieën sneller en eenvoudiger te kunnen opzoeken in de nieuwe classificatiestructuur voor octrooien, het Cooperative Patent Classification System (CPC), werd een speciale Y-sectie gecreëerd.

Na een reeks alarmerende rapporten van het IPCC (International Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties groeide de consensus over het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Vooral het Kyoto-protocol uit 1997 bleek een krachtig signaal: het aantal nieuwe octrooiaanvragen voor duurzame technologieën steeg sindsdien explosief tot gemiddeld 40.000 per jaar.

Deze octrooien zitten echter verspreid over duizenden categorieën in verschillende classifi¬catiesystemen (zoals de oude Europese classificatie ECLA of de internationale versie IPC). Daardoor is het niet evident om octrooien in verband met de verbetering van de duurzaamheid terug te vinden in de octrooidatabanken. De nieuwe Y-classificatie kan hierin verandering brengen.

Op 1 januari 2013 werd een nieuw classificatiesysteem gelanceerd, het Cooperative Patent Classification System (CPC). Aan de acht bestaande secties (A tot H) werd een Y-sectie toegevoegd voor nieuwe en opkomende technologieën. In deze groep werd de subgroep Y02B aangemaakt, die exclusief betrekking heeft op duurzame gebouwtechnologieën (bv. energiezuinige verlichting, verwarming of ventilatie, energiebeheer, ICT-toepassingen die gebouwen energiezuiniger maken en geïntegreerde hernieuwbare energiesystemen). De subgroep Y02B bestaat op zijn beurt uit verschillende klassen en subklassen waarvan tabel A een voorbeeld geeft. Ze vermeldt ook het aantal octrooien per klasse.

Om een gerichte zoekopdracht mogelijk te maken, werd deze structuur voort in detail uitgewerkt. Bij wijze van voorbeeld geeft tabel B een deel van de structuur voor energiezuinige verwarming weer. Deze gedetailleerde structuur maakt doelgerichte opzoekingen van relevante octrooien mogelijk.

Op het niveau Y02B 30/00 voor energiezuinige HVAC-installaties staan meer dan 31.000 octrooien, nog steeds een te groot aantal om relevante octrooien terug te vinden. Na verdere uitfiltering tot het niveau Y02B 30/102 blijven er nog slechts 1.500 octrooien voor condensatieketels over. Deze categorieën kunnen gecombineerd worden met specifieke zoektermen of andere zoekcriteria (zoals publicatiedatum, uitvinder of octrooihouder) om het aantal gevonden octrooien verder uit te dunnen.

Praktisch

Men kan verschillende zoekmachines gebruiken om octrooien uit de speciale Y02B-klassen voor duurzame technologieën op te zoeken. Dit voorbeeld gebruikt de gratis online zoekmachine Espacenet (worldwide.espacenet.com) van het European Patent Office (EPO).

Op de zoekpagina van Espacenet (zie afbeelding 2) klikt u in de linkerkolom op 'Classification search'. U krijgt vervolgens een venster te zien met de grote secties van de CPC-classificatie, met onderaan de sectie 'Y'. Door telkens verder te klikken op het relevante roodgedrukte symbool komt u uiteindelijk bij de subgroep 'Y02B' terecht, die duurzame technologieën voor gebouwen bevat (zie afbeelding 3). U krijgt nu een overzicht van de verschillende klassen uit de tabel hierboven, beginnend bij 'Y02B- 10/00'. U kunt doorklikken tot u het gewenste detailniveau bereikt hebt. Als alternatief kunt u ook zoeken met specifieke zoektermen die u kan ingeven in het veld bovenaan het scherm (zie oranje kader in afbeelding 3).

Om in een bepaalde (sub)klasse te zoeken, moet u het vakje ernaast aanvinken. De geselecteerde (sub)klasse wordt weergegeven in het kadertje links van het scherm (zie afbeelding 4). U kunt verschillende (sub)klassen selecteren. In ditzelfde kadertje kan u ervoor kiezen om enkel in de geselecteerde (sub)klasse te zoeken (/exact) of ook in alle onderliggende subklassen (/low). U kunt deze keuze maken door op /low of /exact te klikken.

Op deze manier kunnen verschillende (sub)klassen aangeduid worden. Indien u naast de klasse ook nog zoekcriteria wilt toevoegen zoals zoektermen uit de titel of samenvatting, de publicatiedatum of de uitvinder, klikt u in dit kadertje op 'copy to search form', waarna een uitgebreid zoekscherm getoond wordt. Indien u daarentegen onmiddellijk alle octrooien uit de geselecteerde (sub)klassen wilt opvragen, klikt u op 'find patents'.

In de klasse van de condensatieketels kunnen we bijvoorbeeld zoeken naar octrooien in verband met de preventie van het aanvriezen van het condensatiewater. We zoeken dus op de categorie 'Y02B 030/102', met als extra zoektermen 'freez* OR frost OR froze*, en vinden 22 relevante octrooien (zie afbeelding 5). Dit beperkte aantal maakt het u mogelijk om de gevonden octrooien in detail te bestuderen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht op:

de website van het EPO: http://www.epo.org/news-issues/issues/classification/classification.html

de e-learning van het EPO: http://www.epo.org/learning-events.html.

U kunt ook de Octrooicel van het WTCB contacteren via octrooi@bbri.be.

Bron: het dossier 'Y-classificatie voor het opsporen van nieuwe duurzame technologieën' van ir. Ruben Decuypere, onderzoeker bij het laboratorium Duurzame Ontwikkeling van het WTCB. Dit dossier kwam tot stand in samenwerking met de Octrooicel. Er mag alleen verwezen worden naar het dossier zelf (nr. 2014/4.17), te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-publicaties en Normen en vervolgens op de publicatiereeks WTCB-Dossiers.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën