Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Smet Group boort in Mol tot 4 km diep

Gerelateerde onderwerpen :

Begin deze week is de boring begonnen van een 4 km diepe put op de voormalige site van het asbestverwerkende bedrijf Balmatt Industries aan de Lichtstraat in Mol. De Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (Vito) wil met deze proefboring het beschikbare debiet aan warm water in de ondergrond meten. Op basis van deze gegevens wordt vervolgens een geothermiecentrale gebouwd. Smet Group uit Dessel heeft samen met de Duitse boorfirma Daldrup & Söhne AG de internationale offerteaanvraag binnengehaald die de Vito eerder dit jaar had gelanceerd. De bedrijven hebben voor deze opdracht de thv Balmatt Drilling opgericht. Deze proefboring is uniek in Vlaanderen.

De verwachtingen van de wetenschappers zijn hooggespannen want zelfs in een minimale versie (waarbij de onderzoekers rekenen met 90 % waarschijnlijkheid dat een hoger debiet en/of temperatuur wordt gevonden) zou de beoogde geothermiecentrale één van de grootste zijn in West-Europa, op IJsland en Italië na. In deze landen is de diepe ondergrond nog beter geschikt voor diepe geothermie dan in Duitsland of België.

In het meest optimistische scenario ziet de Vito mogelijkheden waarbij de Kempen, Antwerpen en Limburg grotendeels zelf voorzien in duurzame elektriciteit en warmte zonder groenestroomcertificaten en dit aan prijzen lager dan vandaag en constant voor de komende tientallen jaren. De overheid moet dan wel de vereiste decreten laten goedkeuren of wijzigen. Ervaringen in Duitsland bewijzen dat de prijs van geothermische warmte enkel de (lage) inflatie volgt en niet afhankelijk is van de schommelingen op de oliemarkt.

De Vito wil tevens CO2-captatie en waterstofproductie testen op de site waarna CO2 en waterstof met behulp van de beschikbare geothermische warmte en elektriciteit worden omgezet in nieuwe producten. Tegen 2020 is hierdoor een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot in Vlaanderen mogelijk en kunnen zich nieuwe bedrijven in de regio vestigen. De Vito vraagt daarbij een wijziging van het gewestplan want op dit ogenblik zijn de gronden van de wetenschappelijke instelling (ruim 220 ha) ingekleurd als 'nucleair', terwijl de Vito geen enkele nucleaire activiteit ontwikkelt of zal ontwikkelen.

Op de boorsite in Mol werd tevens een prototype getoond van een innovatieve boorkop (6 m lang, 20 cm diameter en 300 kg zwaar), die even snel in rots kan boren als in zand- en kalksteen. De boorkop is gezamenlijk ontwikkeld door de universiteit van Trondheim (Noorwegen) en de Technische Universiteit van Tomsk (Siberië). De boorkop heeft reeds gefunctioneerd tot op een diepte van 300 m. Tegen eind 2018 wil de Vito de boortechnologie ontwikkelen om in te zetten op een diepte van 4 tot 5 km en een omgevingstemperatuur van 240°C. Hierdoor zou diepe geothermie ook mogelijk worden in de rest van Vlaanderen doordat de boorkosten minstens gehalveerd worden.

Deze lagere boorkosten kunnen ook worden aangewend voor alle andere booractiviteiten waaronder olie- en gaswinning en zouden een blijvend effect kunnen hebben op de wereldwijde olieprijs. Ook andere onderzoeksinstellingen zijn op zoek naar kostenbesparende boortechnologieën met een vergelijkbaar effect op de olieprijs.

De boorkop is gezamenlijk ontwikkeld door de universiteit van Trondheim (Noorwegen) en de Technische Universiteit van Tomsk (Siberië).

De Vito heeft de ondergrond van de regio Mol in kaart gebracht tot op een diepte van meer dan 4 km. Volgens de resultaten van de metingen verwachten de onderzoekers op ca. 3,6 km diepte warm water te vinden, mogelijk zelfs 124 °C warm. Via twee boorputten willen ze dit warme water oppompen en het afgekoelde water terugpompen. De onttrokken warmte zal worden gebruikt voor o.a. de verwarming van de Vito-gebouwen. Indien het water warm genoeg is, zal in een volgende fase getracht worden hiermee elektriciteit te produceren.

De onderzoekers verwachten voldoende temperatuur en debiet te vinden om minstens aan het eigen warmte-netwerk warm water van ongeveer 90 °C te leveren. Indien de omstandigheden in de ondergrond zeer gunstig zijn, kunnen nog twee tot drie bijkomende boringen op dezelfde locatie worden uitgevoerd. Daardoor zouden ook Mol-Donk en grote delen van de gemeente Dessel van warm water kunnen worden voorzien.

De term geothermie is een samentrekking van de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte) en duidt op warmte die uit de aarde komt. Geothermie verwijst dan ook naar alle toepassingen die op één of andere manier gebruik maken van aardwarmte. De voordelen van groene warmte zijn het 100% duurzame karakter en de onafhankelijkheid van de prijsschommelingen van aardolie en gas. De elektriciteit die kan worden opgewekt, is eveneens 100 % groene energie. In een optimistisch scenario zou de elektriciteitsproductie tot 9 MW kunnen oplopen. De stroomproductie is bovendien onafhankelijk van de weersomstandigheden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

De provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft het ontwerp voor de herinrichting van het overstromingsbekken in de Moerasstraat in Kruisem goedgekeurd. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van[…]

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Groenblauwpeil vertelt hoe klimaatbestendig een perceel is

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Verdubbeling budget voor asbestverwijdering in landbouw

Meer artikels