Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Smart Cities-programma helpt met financiering duurzame projecten

Gerelateerde onderwerpen :

Slimme en duurzame projecten zijn een prioriteit voor de Europese Unie, haar lidstaten en haar regio's. Maar de overheidsfinanciën staan onder druk. Steden en gemeenten moeten er voortdurend op toezien dat de tekorten niet uit de hand lopen. Budgettair zijn er vaak weinig of geen marges. Bovendien is het niet gemakkelijk om wegwijs te raken in de zeer ruime waaier van Europese, regionale en provinciale steunprogramma's. In België wordt amper 7% van de in Europa beschikbare hulp aangewend, terwijl talrijke subsidies binnen handbereik liggen voor iedereen, zelfs voor kleinere overheden.

Burgemeesters en schepenen blijven voortdurend zoeken naar creatieve en inventieve oplossingen om hun stad of gemeente efficiënter en aantrekkelijker te maken, met als belangrijkste uitdagingen mobiliteit en vervoer, stadsontwikkeling en energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Ongeveer 98% van de Belgische bevolking woont in stedelijk gebied. Dat is ruim boven het Europese gemiddelde van 70%. Die demografische concentratie in de agglomeraties vormt een bron van ongekende mogelijkheden, maar staat ook gelijk met talloze grote uitdagingen. Steden brengen bijna 85% van het bruto binnenlands product (bbp) voort, maar zij verbruiken eveneens 75% van de voortgebrachte energie en veroorzaken 80% van de CO2-uitstoot.

Een ontwikkeld land zou 4% van zijn bbp aan infrastructuurwerken moeten besteden. In België ligt dit percentage lager dan 2%.

Daarom staan steden centraal in de strategie van de Europese Unie die luistert naar de naam 'Europa 2020 - Voor slimme, duurzame en inclusieve groei'. Tegen 2020 wil Europa immers haar CO2-uitstoot met een vijfde verminderen, 20% van haar energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen halen en haar energie-efficiëntie verbeteren met 20%. Steden spelen een sleutelrol om die doelstelling te halen. Een ontwikkeld land zou 4% van zijn bbp aan infrastructuurwerken moeten besteden. In België ligt dit percentage lager dan 2%.

Ongeacht hun grootte hebben steden en gemeenten geen andere keuze dan 'smart' te worden om aantrekkelijk te blijven, wat betekent dat ze slimme en duurzame toepassingen moeten ontwikkelen en inzetten om hun milieuimpact te verkleinen, anders moeten gaan denken over hun toegang tot hulpbronnen, beter moeten tegemoetkomen aan de essentiële behoeften van hun burgers en hun levenskwaliteit moeten verbeteren.

Overal in Europa spannen steden en gemeenten zich reeds in om in samenwerking met de academische wereld en ondernemingen slimme en duurzame projecten uit te werken. Ook in België zijn verschillende Smart Cities-projecten gepland, al stoten ze vaak op het probleem van de financiering. Daarvoor ontwikkelden de Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius het programma ‘Smart Cities & Sustainable Development'. Belgische lokale overheden kunnen daarmee projecten bekostigen in de vorm van kredieten tegen voordelige voorwaarden die gekoppeld zijn aan de EIB-fondsen. Het is de bedoeling de leningkosten voor gemeenten tot een minimum te beperken om ze te steunen bij hun vernieuwende en duurzame aanpak.

Criteria

Het programma is bestemd voor projecten op het vlak van energie-efficiëntie, duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling. Naast de aard van het project in één van deze drie domeinen moet dit eveneens passen in een strategische, geïntegreerde en duurzame benadering. Zo moet het bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de stad of de gemeente en tot de overgang naar een 'slimmere' stad. De projecten moeten beantwoorden aan de criteria die door Belfius en de EIB werden vastgelegd. Die criteria zijn hetzij van technische aard (niveau inzake energieprestatie), hetzij van meer strategische aard (noodzakelijke integratie van het project in een strategisch plan).

Het programma is bestemd voor projecten op het vlak van energie- efficiëntie, duurzame mobiliteit en stadsontwikkeling.

Zo worden projecten gepromoot die kunnen leiden tot een betere energie-efficiëntie, zowel via de productie van hernieuwbare energie als via een lager energieverbruik, bv. hernieuwbare energie, de renovatie of bouw van energiezuinige of energieneutrale gebouwen en energiezuinige openbare verlichting. Inzake mobiliteit wordt gemikt op het optimaliseren van verplaatsingen en het beperken van verkeersopstoppingen in de stad, oplossingen om het reizigers gemakkelijker te maken bij hun verplaatsingen en het bevorderen van meer ecologische vervoermiddelen zoals vervoer op basis van elektriciteit, waterstof of groene energie.

Het programma biedt ook ondersteuning aan projecten inzake stadskernvernieuwing, voor zover die een onderdeel vormen van bv. een nieuwe eco-wijk, worden gerealiseerd op gesaneerde voormalige industrieterreinen of openbare gebouwen in ere herstellen met het oog op een geoptimaliseerde dienstverlening.

'Met dit specifieke programma voor de Smart Cities-projecten willen we bij de overheidsbesturen en lokale beleidsmakers een geïntegreerde en strategische visie doen ontstaan die in het verlengde ligt van de doelstellingen 'Europa 2020' van de EU. Dit is een primeur in Europa en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking met Belfius Bank een dynamiek op gang kan brengen om van dit initiatief de nieuwe norm te maken bij het bouwen van de steden en gemeenten van morgen', verklaarde Pim van Ballekom, vice-voorzitter van de EIB toen de overeenkomst tussen beide partners werd getekend.

'Belfius is al heel lang de partner van de lokale overheden en wil via dit programma een echte meerwaarde bieden aan de samenleving, door de meest veelbelovende projecten voor de toekomst te promoten en te steunen. Het programma 'Smart Cities and Sustainable Development' is weliswaar bestemd voor steden en gemeenten, maar het is duidelijk dat het indirect ook de vele ondernemingen ten goede komt die als leveranciers van de overheden de vereiste technische oplossingen zullen aandragen voor de verwezenlijking van die projecten', aldus Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels