Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sluizen leveren groene energie

Gerelateerde onderwerpen :

De sluizen van het Albertkanaal krijgen tegen 2020 een speciale pomp- en waterkrachtinstallatie. Die moet bij waterschaarste de diepgang van het kanaal garanderen, maar zal bij wateroverschot ook energie kunnen leveren aan duizenden gezinnen. De sluizen van Ham en Olen beschikken sinds vorig jaar al over zo'n installatie.

Volgende maand wordt de aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van gelijkaardige pompinstallaties aan de sluiscomplexen van Hasselt, Diepenbeek en Genk. Er wordt ongeveer 7 miljoen ' per sluis geïnvesteerd. Later zal ook het sluizencomplex van Wijnegem worden uitgerust met een soortgelijke installatie.

Vlaams

De combinatie van een pompinstallatie en een waterkrachtcentrale werd ontwikkeld door Vlaamse bedrijven en is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale installaties in de sluizen van Ham en Olen kon deze zomer reeds een diepgangbeperking op het Albertkanaal worden vermeden.

Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met een sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Duizend gezinnen

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen. Het volledige project is goed voor een investering van ongeveer 20 miljoen '.

Door het genereren van groene stroom zullen volgens nv De Scheepvaart de investeringskosten van de installatie al na zeven jaar terugbetaald zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Elektrosector vraagt ook hinderpremie

Nelectra, de federatie voor de elektrosector heeft Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits gevraagd om de hinderpremie uit te breiden zodat ook elektro-installateurs er gebruik van kunnen maken. Ondernemers die actief zijn in de[…]

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Geen zomerbouwstop aan de kust?

Bouwshops willen hinderpremie

Bouwshops willen hinderpremie

Vlaamse hinderpremie ook nodig voor de bouw

Vlaamse hinderpremie ook nodig voor de bouw

Meer artikels