Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sluitstuk Park Spoor Noord goedgekeurd

Het Antwerpse stadsbestuur keurde zopas het definitieve ontwerp voor de omgevingsaanleg aan Hardenvoort in Park Spoor Noord goed. Het ontwerp is, naast de toekomstige aanleg van de parkhelling en parkbrug aan kop Spoor Noord, het laatste puzzelstukje van Park Spoor Noord. Belangrijk is dat de omgeving visueel aansluit bij Park Spoor Noord.

De kop van Park Spoor Noord is in volle ontwikkeling. Behalve de realisatie van campus Hardenvoort voor 660 leerlingen door AG Vespa zijn nog drie private ontwikkelingen volop in opbouw. Omdat deze projecten gerealiseerd worden op de rand van Park Spoor Noord moeten ze visueel aansluiten bij het park.

Daarom is door de stad een samenhangend plan opgemaakt voor de omgevingsaanleg van deze projecten volgens de richtlijnen inzake het materiaalgebruik elders in het park. Zo moet de aanleg in overeenstemming zijn met de parkaanleg, de architectuur en de beeldkwaliteit van Park Spoor Noord.

Het definitieve ontwerp omvat voornamelijk nieuwe verharde inkomzones van de private projecten, de campus, en de zones van Park Spoor Noord aan de zijde van Hardenvoort. Krijtlijnen bij het definitieve ontwerp zijn:

het gebruik van vlakken in zwarte monoliet beton als toegang tot het park met één of meer eivormige boomvakken;

zitbanken en fietsenstallingen zoals elders in het park;

een voetpad in zwarte betontegels (60 bij 40 cm) aan de zijde van het park aan Hardenvoort en rond het nieuwe bouwblok dat ontstaat door de drie private bouwprojecten;

fietspaden in natuurkleurige beton;

kasseien met groene voeg langs de wandelpaden;

looppaden in dolomiet;

de aanleg van de ingangen tot de gebouwen en de toegang tot de speeltuin in zwarte monoliet beton.

Het ontwerp omvat voorts twee hoofdtoegangen met verbindingen naar de bestaande fiets- en wandelpaden. Ook de twee hoofdingangen van het woonproject zullen bereikbaar zijn via een pad in het park.

Aangezien de realisatie van de bouwprojecten in fases verloopt, gebeurt ook de omgevingsaanleg gefaseerd. Tegen september, bij de opening van de campus, is de heraanleg rond de campus en ruimere omgeving een feit. Dat betekent dat Park Spoor Noord dan toegankelijk zal zijn via een nieuwe centrale ingang.

Tegen eind dit jaar volgt de realisatie van de omgevingsaanleg rond de bouwprojecten van de private partners. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Holcim krijgt CSC Gold-certificaat voor alle betonactiviteiten

Na de steengroeven van Milieu en Leffe en de cementfabrieken in Obourg en Antwerpen, zijn nu ook de acht betoncentrales van Holcim België bekroond met het CSC Gold-label. Dankzij deze certificering kan de groep zijn engagement op het gebied[…]

15/10/2021 | DuurzaamheidMilieu
Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Digitalisering in de bouwsector blijft groeien

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

Omgevingsvergunning voor Broeklin blijft overeind

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"

"Nieuwe technieken moeten het tekort aan noodzakelijke handen compenseren"