Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sluitstuk Park Spoor Noord goedgekeurd

Het Antwerpse stadsbestuur keurde zopas het definitieve ontwerp voor de omgevingsaanleg aan Hardenvoort in Park Spoor Noord goed. Het ontwerp is, naast de toekomstige aanleg van de parkhelling en parkbrug aan kop Spoor Noord, het laatste puzzelstukje van Park Spoor Noord. Belangrijk is dat de omgeving visueel aansluit bij Park Spoor Noord.

De kop van Park Spoor Noord is in volle ontwikkeling. Behalve de realisatie van campus Hardenvoort voor 660 leerlingen door AG Vespa zijn nog drie private ontwikkelingen volop in opbouw. Omdat deze projecten gerealiseerd worden op de rand van Park Spoor Noord moeten ze visueel aansluiten bij het park.

Daarom is door de stad een samenhangend plan opgemaakt voor de omgevingsaanleg van deze projecten volgens de richtlijnen inzake het materiaalgebruik elders in het park. Zo moet de aanleg in overeenstemming zijn met de parkaanleg, de architectuur en de beeldkwaliteit van Park Spoor Noord.

Het definitieve ontwerp omvat voornamelijk nieuwe verharde inkomzones van de private projecten, de campus, en de zones van Park Spoor Noord aan de zijde van Hardenvoort. Krijtlijnen bij het definitieve ontwerp zijn:

het gebruik van vlakken in zwarte monoliet beton als toegang tot het park met één of meer eivormige boomvakken;

zitbanken en fietsenstallingen zoals elders in het park;

een voetpad in zwarte betontegels (60 bij 40 cm) aan de zijde van het park aan Hardenvoort en rond het nieuwe bouwblok dat ontstaat door de drie private bouwprojecten;

fietspaden in natuurkleurige beton;

kasseien met groene voeg langs de wandelpaden;

looppaden in dolomiet;

de aanleg van de ingangen tot de gebouwen en de toegang tot de speeltuin in zwarte monoliet beton.

Het ontwerp omvat voorts twee hoofdtoegangen met verbindingen naar de bestaande fiets- en wandelpaden. Ook de twee hoofdingangen van het woonproject zullen bereikbaar zijn via een pad in het park.

Aangezien de realisatie van de bouwprojecten in fases verloopt, gebeurt ook de omgevingsaanleg gefaseerd. Tegen september, bij de opening van de campus, is de heraanleg rond de campus en ruimere omgeving een feit. Dat betekent dat Park Spoor Noord dan toegankelijk zal zijn via een nieuwe centrale ingang.

Tegen eind dit jaar volgt de realisatie van de omgevingsaanleg rond de bouwprojecten van de private partners. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

Peter De Brabandere nieuwe directeur Zinkinfo Benelux

ZinkInfo Benelux heeft sinds april een nieuwe algemeen directeur. Peter De Brabandere (55) volgt Bruno Dursin op die ruim tien jaar de organisatie leidde. Peter De Brabandere heeft heel wat ervaring opgebouwd binnen de werkgeverswereld in[…]

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Vlabo herbestemt pastorie in Sint-Truiden tot woonproject

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

Ontwerpers gezocht voor individuele dans-cabine

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen

VCB wil dat beperkingen op woonaanbod verdwijnen