Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sluispark in Vaartkom schenkt extra groene long aan Leuven

Sluispark in Vaartkom schenkt extra groene long aan Leuven

Leuven legt in de Vaartkom doorheen de DijleDelta een nieuw park aan met de opengelegde Dijle als blikvanger. 'Samen met de aanliggende groene oevers, paden en parken geeft het water zuurstof en rust in onze dicht bebouwde stad. In deze nieuwe stadswijk is een groene long even noodzakelijk als de woningen en appartementen zelf', verklaart schepen van Economie, Leefmilieu en Vastgoed Mohamed Ridouani.

Het Sluispark moet een groot groengebied vormen centraal in de DijleDelta. Een gedeelte ervan was de voorbije jaren al zichtbaar door de inspanningen van de omwonenden, De Hoorn, ViRiX, de VMM en de stad die een tijdelijke variant hebben ingericht. De aanleg van het park startte vorige week met de inrichting van een ecologische moeraszone in de zandvang, een technische constructie tussen de Dijle en de Vaart. Het water wordt in de zandvang sterk vertraagd door de grote diepte en de twee bochten. Zo bezinkt het zand daar al i.p.v. in de Vaart zelf.

Landschapsarchitecten maakten een eerste ontwerp voor het park, dat ze met de buurtbewoners en de mensen van De Hoorn bespraken. 'Hun opmerkingen en adviezen werden door de ontwerpers verwerkt tot een definitief ontwerp. Zo wordt de speeltuin op hun vraag een waterspeeltuin aan de bewoonde zone aan de Glasblazerijstraat. De buurtbewoners zijn alvast enthousiast over het project', glundert Ridouani.

Centraal door het park loopt de Dijle en een aftakking. 'Water krijgt een essentiële rol, niet alleen op een ecologische manier met vistrappen en de zandvang, maar ook door de Dijle te bekijken als een belevingselement met de waterspeeltuin. Centraal in het park komt een open ruimte, een parkplein dat bestaat uit een verhoogd gedeelte met houten zitelementen die kunnen gebruikt worden als een soort podium voor het grasveld. Het podium loopt uit in toegankelijke trappen die tot in de Dijle reiken', signaleert de schepen.

'Water krijgt een essentiële rol.'

Nieuwe stedelijkheid

'We bouwen aan de Vaartkom aan een nieuw stukje Leuven dat symbool staat voor een nieuwe stedelijkheid. Deze zone is ook sociaal dankzij de sociale woningen van shm Dijledal, heeft aandacht voor het culturele (met Opek, De Hoorn en de vzw CasCo) en oogt groen en duurzaam met een hoge leefbaarheidsfactor. We gaan de Dijle als een ader door de stad aanleggen en hier een recreatie- en speelzone voor kinderen maken in een pps-constructie met ViRiX, deels op diens grond. Er komt een vistrap waar je kan door wandelen dankzij een houten pad. Hier zitten 38 vissoorten. Aan dit nieuwe stukje groen en blauw Leuven wordt ook nog o.m. meegewerkt door de Leuvense groendienst en het Autonoom Gemeentebedrijf Stads­ontwikkeling Leuven (AGSL)', meldt Mohamed Ridouani.

Ook de Sluisstraat zal volledig van uitzicht veranderen. 'We knippen deze straat, op infrastructureel vlak de slechtste straat van Leuven, in twee met het Sluispark. Paaltjes aan beide kanten maken doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk. De straat wordt alleen nog bereikbaar voor voetgangers en fietsers en de wagen wordt zoveel mogelijk gebannen; alleen plaatselijk verkeer wordt nog toegelaten. Het gedeelte tussen het park en de Halfmaartstraat wordt ingericht als woonerf, met bomen en parkeergelegenheid voor de bewoners. Het stukje Sluisstraat tussen De Hoorn en de Vaart blijft toegankelijk voor bezoekers van De Hoorn. De kasseien worden vervangen door straatstenen in grès in een mooi kleurtje waarop je niet kan uitglijden. Het gedeelte naar de woningen toe wordt aangelegd in traditionele bestrating met brede voetpaden. In het park zelf worden fietspaden aangelegd langs het centrale plein en de Dijle, die moeten uitgroeien tot een aangename route voor fietsers tussen de Vaartkom en het centrum', signaleert schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Dirk Robbeets en Mohamed Ridouani wijzen erop dat één gedeelte wordt ingericht als een grote grasoppervlakte. Er komt één groot bufferbekken onder om het water te bufferen. Deze locatie, het laagste punt van Leuven, had vroeger immers vaak te kampen met overstromingen. In het midden en aan de Sluisstraat komt een 40 cm hoog betonnen podium van 9,2 bij 9 m met zitjes. Het onderste deel krijgt een aantal terrassen van 40 en 30 cm die naar beneden aflopen. Via een trappenpartij geraak je tot aan het water.

Ontmoetingsplek

'Dit plein zal ongetwijfeld uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurtbewoners en wordt dus heel belangrijk voor het plaatselijke sociale leven. In het brede stuk richting centrum zijn parkeerplaatsen voorzien, afgezoomd met bomen', legt Mohamed Ridouani uit. Het plaatselijke bomenbestand zal bestaan uit notelaars en sierkers.

Het zowat 1 ha grote park wordt ongeveer even uitgestrekt als het stadspark. 'We trachten in oktober te starten met de werkzaamheden en willen eind volgend jaar klaar zijn. De aanbesteding loopt", luidt het.

Op vrijdag 19 mei plantten de aanwezigen alvast samen met mensen van de groendienst, onder wie landschapsarchitect van de stad Leuven Joeri Steeno, in de moeraszone alvast een aantal plantjes. 'Deze moeraszone van 1 are wordt ingevuld met 15 tot twintig verschillende inheemse moerasplanten. We hebben ze bewust niet toegankelijk gemaakt om de natuur te laten floreren en de biodiversiteit te waarborgen', verklaart Joeri Steeno. ' JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette