Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Slopen en heropbouwen: FABA vraagt overal 6% btw

Gerelateerde onderwerpen :

Slopen en heropbouwen: FABA vraagt overal 6% btw

Een veralgemeende toepassing van het btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw; dat vroeg de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) op haar jaarcongres tijdens Batibouw aan de Belgische politici. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is alvast voorstander, maar hij geeft ook aan dat het geen makkelijke rit wordt om tot die doelstelling te geraken.

Met het thema ‘Dankzij de sloop/heropbouw naar een nieuwe stedelijke dynamiek’ had de FABA een bijzonder actueel thema op de agenda geplaatst. Voorzitter Christophe Maes wees in zijn inleiding niet enkel op de discussie over de 6% btw voor sloop en heropbouw, maar ook naar de aangekondigde ‘betonstop’ voor Vlaanderen. “Dat is een wat ongelukkige benaming, maar met de principes hebben we geen problemen: ruimte teruggeven aan het platteland, zorgen voor een betere mobiliteit en het aantrekkelijker maken van steden. Maar dat vergt natuurlijk wel een tegenprestatie naar aannemers en ontwikkelaars, zoals meer soepelheid bij het verlenen van vergunningen”, stelde Christophe Maes in zijn verwelkoming. In het publiek zetelden behalve heel wat FABA-leden ook nog twee Vlaamse volksvertegenwoordigers: de alomtegenwoordige Herman De Croo (Open Vld) en een heel aandachtige Brecht Vermeulen (N-VA).

“Zonder de steun van de politiek en het publiek is een project als Lyon Confluence onmogelijk”, weet Pierre Joutard.

Lyon

Het eigenlijke FABA-congres begon met een uiteenzetting van Pierre Joutard over het Franse herbestemmingsproject Confluence van de stad Lyon. Daarbij viel vooral de schaalgrootte op. Ook in ons land worden tal van kleine en grote herbestemmingsprojecten opgezet en gerealiseerd, maar een totale omvang van 150 ha en een te herontwikkelen oppervlakte van 1 miljoen m² spreekt voor onze aannemers en projectontwikkelaars tot de verbeelding. “De te herontwikkelen zone ligt op een soort van eiland waar de Rhône en de Saône samenvloeien. De zone is zowat 2 km lang en omvat de helft van het historische centrum van Lyon. In dat stadsdeel werden vroeger alle industriële activiteiten verzameld, samen met alle andere functies die je eigenlijk niet in het centrum wil: slachthuizen, gevangenissen, gasfabrieken, autosnelwegen, …”, duidt Joutard.

Het oude stadsdeel werd herontwikkeld tot plekken om te wonen, te winkelen en te werken (kantoren). “We hebben systematisch alles opgekocht, gesaneerd en klaargemaakt voor nieuwbouw. Die werd veelal gerealiseerd via ontwerpwedstrijden en het zoeken van partners op vastgoedbeurzen. De hele operatie vergde een investering van afgerond 1,5 miljard €. Bij de herontwikkeling werd zwaar ingezet op een gezonde sociale mix en duurzaamheid. 80% van de energie die dit ‘nieuwe’ stadsdeel nodig heeft, komt uit hernieuwbare energie”, stelt Joutard.

Leuven

Nadien mocht de Leuvense schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani (sp.a) de FABA-leden vertellen over de stadsontwikkeling in de Dijlestad. Daarbij passeerde o.m. de Vaartkom, een groot binnenstedelijk herontwikkelingsproject, de revue. “Leuven heeft dankzij dergelijke projecten al een enorme transformatie doorgemaakt, maar het werk is nog niet af. Tegen 2030 zal de stad naar verwachting groeien met nog 5.500 inwoners. Tegelijk willen we van Leuven één van de duurzaamste steden maken door meer in te zetten op passiefgebouwen voor de stadsdiensten en door te streven naar 1.000 woningrenovaties per jaar”, belooft Ridouani.

“Hoogbouw roept weinig protest op als je in dezelfde beweging een park kan aanbieden”, stelt de Leuvense schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani.

“We hebben gemerkt dat de groei van onze stad ook een prijs heeft. Leuven is duur geworden om in te wonen en het ruimteaanbod is beperkt. We werken daarom aan een nieuw ruimtelijk structuurplan. Daarvoor willen we ook samenzitten met onze buurgemeenten. In de toekomst zullen we o.m. meer ‘in de hoogte’ moeten gaan bouwen. Het huisje-tuintje-verhaal is niet langer haalbaar in de stadskern. Hoogbouw roept weinig protest op als je in dezelfde beweging een park kan aanbieden. Ondertussen blijven we aandacht hebben voor een gezonde sociale mix”, besluit Ridouani.

Debat

Van de voor het debat aangekondigde ministers was enkel Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld) aanwezig in Brussel. Brusselaar Guy Vanhengel liet verstek gaan en zijn Waalse collega Maxime Prévot stuurde een kabinetsmedewerker. Aannemers Joost Callens (Durabrik) en Eric Vandewiele (Eribo) zit het dwars dat momenteel de 6% btw voor sloop en heropbouw enkel van kracht is in de 32 centrumsteden en enkel geldt voor particulieren. Ze vragen dat het lage btw-tarief overal in België mogelijk wordt en uitgebreid wordt tot projectontwikkelaars. Tommelein antwoordde, net als op de parlementaire vragen hierover eerder (zie Bouwkroniek van 27 januari 2017, blz. 5-6), dat de bal in het kamp ligt van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Het btw-tarief is geen Vlaamse, maar federale materie. Bovendien kijkt Europa mee over de schouder van Van Overtveldt. Een algemene toepassing van 6% btw voor sloop en heropbouw in gans België zal hoogstwaarschijnlijk niet aanvaard worden door Europa. Daarom denk ik eerder een oplossing te vinden in het selectiever zijn in de ruimtelijke keuzes die in aanmerking komen voor die 6% btw, bv. op basis van het Witboek Ruimtelijke Ordening. We moeten afstappen van het oplapwerk met belastinggeld van woningen die we eigenlijk beter zouden afbreken. We mogen niet langer schrik hebben om die ‘slechte’ woningen op ‘slechte’ locaties te willen afbreken en ‘beter’ herop te bouwen op een ‘betere’ locatie”, besluit Tommelein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

National Tender Day dompelt 500 bezoekers onder in de wereld van overheidsopdrachten

De National Tender Day is zowat de hoogmis voor iedereen die met overheidsopdrachten te maken heeft. Deze vijftiende editie maakte zijn beloften meer dan waar. Het evenement, georganiseerd door EBP in samenwerking met Bouwkroniek en La[…]

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Christine Lhoste aan boord bij bouwfederatie Embuild

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Bouwsector wil geen lood meer in kraanwater

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Verozo wil aangepaste regelgeving tegen oververhitting in gebouwen

Meer artikels