Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

Gerelateerde onderwerpen :

Sloop- en heropbouwkorting vlotter aanvragen

© ©gabort - stock.adobe.com

De aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting wordt versoepeld. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De sloop- en heropbouwkorting van 7.500 € werd ingevoerd op 1 maart en geldt in principe voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. De korting dient om vervangbouw te stimuleren buiten de dertien kernsteden, waar je voor sloop en heropbouw aanspraak kan maken op 6% btw. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor heel wat mensen de korting dreigen mis te lopen.

Wie aanspraak wil maken, moest voldoen aan strikte voorwaarden: de twee vergunningen (of een gecombineerde sloopvergunning en omgevingsvergunning voor de heropbouw) moeten zijn aangevraagd; de aanvraag voor de sloop- en heropbouwkorting dient binnen de maand na de aanvraag van de vergunningen te gebeuren; en het bewijs van sloop moet worden geleverd aan de hand van een foto vóór en na of een sloopfactuur van de afbraakwerken.

Omdat de sloop- en heropbouwkorting deels retroactief werkt, gelden verschillende termijnen en voorwaarden vóór en na 1 maart 2019. Het gevolg is dat een aantal aanvragers de toepassing op de website van het Vlaams Energieagentschap foutief hebben ingevuld of zelfs geen aanvraag hebben kunnen indienen omdat ze niet voldeden aan de strikte termijnen. De Vlaamse ombudsman schreef hieromtrent een beleidsaanbeveling aan Vlaams minister van Energie Lydia Peeters. In nauw overleg met de ombudsman heeft de minister nu een oplossing uitgewerkt.

“De bedoeling van de sloop- en heropbouwkorting is om vervangbouw door energetische gebouwen te stimuleren. Als de korting haar doel voorbij schiet vanwege een te complexe procedure is het niet meer dan logisch dat we die versoepelen. Daardoor willen we veel meer mensen de kans bieden om een sloop- en heropbouwkorting aan te vragen. Het gaat om een redelijke aanpassing binnen het jaar dat de sloop- en heropbouwkorting voorzien is”, zegt uittredend Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

Omdat het zomerreces voor de deur staat en door de beperkte looptijd van de korting tot en met 31 oktober, wordt de wijziging met spoed doorgevoerd. Dat is zelfs bij een regering in lopende zaken mogelijk. De webtoepassing van het Vlaams Energieagentschap bij wie de korting moet worden aangevraagd, wordt zo snel mogelijk aangepast.
Voor de sloop- en heropbouwpremie zijn inmiddels 847 aanvragen binnengelopen. 116 dossiers zijn reeds volledig goedgekeurd. Er is een budget van 15 miljoen € voorzien.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Een bouw- of woonpremie aanvragen op papier kan niet meer in Leuven. Wie niet over een computer of internet beschikt of hulp nodig heeft, kan een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen met een ambtenaar in te dienen.  […]

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Gratis 360° Beeldendatabank voor overheden

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Asse neemt eerste MAN eTGE in gebruik

Meer artikels