Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

,
Sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

© Svetoslav Radkov - stock.adobe.com

De Vlaamse regering heeft de Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd. Wie een woning afbreekt en heropbouwt, krijgt in dertien Vlaamse steden een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van het gewone tarief van 21%. Wie niet in één van die dertien steden woont, kan met terugwerkende kracht van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% btw bij sloop en heropbouw. Eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op het verlaagde btw-tarief en toch bereid zijn hun woning af te breken en te vervangen door een energiezuinigere woning, kunnen nu een forfaitaire premie krijgen van 7.500 €. Het Vlaamse gebouwenpark is immers relatief oud, met vele woningen die energetisch in erg slechte staat zijn. Zo’n 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateert zelfs van vóór de Tweede Wereldoorlog.

De Vlaamse regering verwerkt met deze definitieve goedkeuring ook de opmerkingen van de Vlaamse ombudsman en de Raad van State. “We hervormen de procedure om aanspraak te kunnen maken op de premie. Ook twee afzonderlijke aanvragen voor afbraak en heropbouw geven tijdelijk recht op de korting. Zo zorgen we ervoor dat wie de premie zou mislopen met de oude procedure, die alsnog kan krijgen”, aldus Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.Voorwaarden om ingeval van afzonderlijke vergunningen toch in aanmerking te komen voor de premie zijn dat de vergunning voor sloop werd gemeld vanaf 1 oktober 2018 en vóór 1 maart 2019 en deze voor heropbouw vanaf 1 oktober 2018 en vóór 31 maart 2019. De aanvrager moet beide vergunningen aanmelden bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) binnen de 60 dagen vanaf 1 maart. Voor wie een gecombineerde vergunning indient, bedraagt de termijn 30 dagen.Aan de premie zijn enkele voorwaarden verbonden. Enkel particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunning aanvragen voor sloop en heropbouw en die geen aanspraak kunnen maken op 6% btw kunnen de premie aanvragen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld. De Vlaamse regering heeft hiervoor dit jaar een budget van 15 miljoen € voorzien. De aanvraag moet gebeuren via een webtoepassing van het VEA die beschikbaar zal zijn vanaf 1 maart.

“Met deze definitieve goedkeuring roepen we iedereen op om vanaf 1 maart zijn aanvraag voor de sloop- en heropbouwkorting in te dienen. Sommige woningen zijn in zo’n slechte staat dat renovatie niet meer haalbaar of betaalbaar is. Nieuwbouw moet aan verschillende normen voldoen en is daardoor altijd energiezuiniger dan bestaande woningen. Met onze eigen Vlaamse btw-korting van 7.500 € geven we elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energiezuinige nieuwbouw een duwtje in de rug. Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen en verbeteren we de kwaliteit van onze woningen”, besluit Lydia Peeters.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld[…]

26/11/2021 | OVAMbodemsanering
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

Meer artikels