Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Slim investeren voor propere waterlopen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Slim investeren voor propere waterlopen

De Vlaamse rioolbeheerders investeren in infrastructuurprojecten om in 2027 onze waterlopen zo proper mogelijk te krijgen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) legt voor elke stad en gemeente een doelstelling vast. Om na te gaan hoe de financiële middelen het best kunnen ingezet worden om de meest noodzakelijke projecten te realiseren krijgen de rioolbeheerders hulp van de nieuwe VMM-simulator op maat.

Elke gemeentelijke rioolbeheerder heeft een rechtstreekse impact op de waterkwaliteit. Om de komende jaren belangrijke stappen vooruit te zetten, berekende de VMM de doelstelling  per gemeente. Voor elke waterloop in Vlaanderen is modelmatig een doelstelling voor het reduceren van de vuilvracht tegen 2027 bepaald. 
 
Rekening houdend met het aandeel van de gezinnen is voor elke gemeente een vrachtreductie van fosfor en stikstof vastgelegd en vertaald naar een aantal nog te saneren inwoner-equivalenten. Elke rioolbeheerder of gemeente krijgt hierdoor een duidelijk beeld van de inspanningen die de komende jaren nog minimum geleverd moeten worden voor de verdere aanleg van saneringsinfrastructuur. 

Simulator

Met de simulatortool kan de rioolbeheerder of de lokale overheid zelf aan de slag om na te gaan of en hoe die reductiedoelstelling financieel realiseerbaar is en met welke projecten. Zij kunnen zelf verschillende simulaties maken en kunnen hierbij zowel de keuze aan projecten als de financiële middelen laten variëren. Het model is door de VMM op maat gemaakt voor elke gemeente. Een aantal parameters zijn generiek maar kunnen door de rioolbeheerder bijgewerkt worden naar de reële situatie.
 
De reductiedoelstelling en de simulatortool zijn bedoeld als ondersteuning bij de opmaak van het meerjarenprogramma. Het is belangrijk om in het meerjarenprogramma concrete acties op te nemen om tegen 2027 een goede toestand van de waterlopen te bereiken. Dit past ook in de voorbereiding en opmaak van de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. In de periode juni-juli van dit jaar kreeg elke gemeente en rioolbeheerder de geïndividualiseerde simulator toegestuurd per mail.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

The Fair Experts bevestigt dat de vakbeurs Techni-Mat mag doorgaan. Een aantal weken geleden besliste de Nationale Veiligheidsraad dat beurzen sinds 1 september opnieuw mogen georganiseerd worden, zonder beperking op het absolute aantal[…]

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Meer artikels