Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Slibruimingen VMM in 2015

Slibruimingen VMM in 2015

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal in de loop van dit jaar veertien slibruimingen uitvoeren en daarmee in totaal 219.000 m³ hinderlijk sediment uit de Vlaamse waterlopen verwijderen. In de periode 2011-2015 zal zo gemiddeld 139.000 m³ slib per jaar geruimd zijn. Vergeleken met de jaarlijkse sedimenttoename (begroot op 150.000 m³) betekent dit dat de VMM de hoeveelheid slib in haar waterlopen nagenoeg onder controle houdt.

Bij de selectie geeft de VMM prioriteit aan projecten die de waterafvoer herstellen in gebieden met een gevaar voor overstromingen. Een zeer grote ruiming is die van de pompboezems van het Groot Schijn. Voor dit project zal het slib uit de ene pompboezem verplaatst worden naar de andere. Zo wordt deze pompboezem gedempt en krijgt de natuur de vrije ruimte. Dat is een kosteneffectieve aanpak die tevens zorgt voor een sterke toename van de buffercapaciteit. Daarnaast zullen belangrijke slibruimingen uitgevoerd worden op de Noord­ede, de Kemmelbeek en de Mandel.

Vaak is het sediment verontreinigd waardoor de slibruimingen voor het ecologische herstel van de waterloop zullen zorgen. Ook plaatsen waar slibtoename de functie van de waterloop belemmert (natuur, recreatie, landschap), zullen worden aangepakt. Zo is er onder meer een slibruiming op de Antitankgracht en de Gaverbeek.

Door de verdere uitbouw van erosiebestrijdingsmaatregelen en saneringsinfrastructuur gecombineerd met de strategische aanleg van sedimentvangen hoopt de Vlaamse Milieumaatschappij op termijn de kosten van haar slibruimingen te kunnen beperken. In 2015 zal de VMM daarom twee sedimentvangen in het stroomgebied van de Bellebeek en één in het stroomgebied van de Woluwe aanleggen.

Dit zijn de waterlopen waar de VMM dit jaar slibruimingen zal uitvoeren: Kemmelbeek (3.633 m³), Mandel (2.289 m³), Kamerlinckxgeleed (3.971 m³), Noordede (15.207 m³), Gaverbeek (10.595 m³), Bellebeek (175 m³), Maarkebeek t.h.v. Nonnenmolen (70 m³), Kleine Nete - Molenarm (357 m³), Antitankgracht (30.383 m³), Wimp (5.750 m³), wachtboezem Groot Schijn m³ (125.000 m³), Voeren (280 m³), Bosbeek (1.371 m³) en zandvang Egenhoven (20.000 m³). - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

Proeftuin voor sociaal en betaalbaar wonen

76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten

IoT-oplossing voor efficiëntiewinst van opleggersvloten