Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Slechts lichte terugval in aantal bouwvergunningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Slechts lichte terugval in aantal bouwvergunningen

Vergeleken met de twee voorgaande jaren, stelt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in de eerste drie kwartalen van vorig jaar een daling met 2% vast van het aantal bouwvergunningen. De lockdown in maart heeft geen vertraging veroorzaakt in het aantal toegekende vergunningen.
De lichte terugval in het virusjaar 2020 is vooral te wijten  aan een daling van het aantal vergunde flats (-6%) en van het aantal vergunningen in de steden. Ook moet worden opgemerkt dat in 2018 en 2019 een relatief hoog aantal goedgekeurde bouwvergunningen werden geteld. Zo werden in 2018 bijna 50.000 bouwvergunningen afgeleverd in Vlaanderen en in 2019 bijna 43.000.
 
Het derde kwartaal van 2020 telde 12% meer toegekende bouwvergunningen dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar. Dit is opmerkelijk omdat het voornamelijk om vergunningen gaat die tijdens de lockdown van maart voorbereid en aangevraagd werden. Het lijkt erop dat bouwbedrijven en ontwikkelaars zelfs tijdens deze moeilijke periode bouwvergunningen hebben kunnen indienen.
 
De jongste twee jaren wordt vooral in de steden een terugval van het aantal bouwvergunningen vastgesteld. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste drie kwartalen van vorig jaar bijna 25% minder vergunningen afgeleverd. Dit in tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde, waar slechts een daling met 4% merkbaar is.
 
Dit geeft aan dat het vandaag moeilijk is om nieuwe bouwprojecten te realiseren in de steden. De stedelijke ruimte is op dit ogenblik al grotendeels bebouwd. Het realiseren van nieuwe woningen binnen de stad kan meestal slechts door middel van verdichtings- en stadsvernieuwingsprojecten. De VCB dringt er bij de stadsbesturen op aan op dit vlak een actievere rol te vervullen.
 
Niet elke Vlaamse provincie kreeg vorig jaar af te rekenen met een daling van het aantal bouwvergunningen. Zo kende Limburg nog een stijging met 6% en West-Vlaanderen met 3%. De grootste daler was Oost-Vlaanderen (-9%). Ook in Vlaams-Brabant (-6%) en Antwerpen (-2%) ging het aantal bouwvergunningen naar beneden.
 
Ook op langere termijn zien we dat Limburg het erg goed doet. Sinds 2016 is het aantal bouwvergunningen in deze provincie gestegen met 16%. Ook Antwerpen tekent een stijging met 7% op.
 
West-Vlaanderen kent, vergeleken met 2016, het slechtste resultaat en daalt met 17%. Maar ook Oost-Vlaanderen (-9%) en Vlaams-Brabant (-6%) zien hun aantal vergunde woningen verminderen.
 
Sinds de jaren ’90 van vorige eeuw stijgt het aandeel van flats in de nieuwbouw. Begin de jaren 2000 werden voor het eerst meer appartementen dan huizen gebouwd in Vlaanderen.
 
De jongste jaren kunnen we echter een keerpunt vaststellen. Vergeleken met het niveau in 2016 werden in de eerste negen maanden van vorig jaar 17% minder flats vergund. Het aantal vergunde huizen daarentegen kende een toename met 19%.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels